portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Po kryzysie - "trzecia droga"? (3)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"? (2)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
"Oto jest głowa ... Szumowskiego"; czy tylko?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska: konieczna zmiana strategii ("epidemicznej")
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska po koronawirusie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Między posiadaniem a wolnością
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Sprawiedliwość czy ŁAD?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wolność a sądownictwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Skutki "jerozolimskiego holokaustu"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Ogłoszenia administracyjne2016.01.23 10:46 02.01 19:35

poczetRP.pl - portal systemowy idei cywilizacyjnych

   
 

Po wielu latach blogowania ”u innych” zdecydowałem się na założenie własnego portalu. Dlaczego?

 


 

 

Przyczyna jest dość zasadnicza: pisanie swoich opinii i uwag na portalach „ogólnego przeznaczenia”, nastawionych na komentowanie bieżących sytuacji i zdarzeń,  przyczynia się jedynie do wzrostu „szumu informacyjnego”, a nie prowadzi do wypracowania wizji rozwojowych. W efekcie pojawia się „zmęczenie materiału”.  Dotyczy to nie tylko mnie, ale wielu innych blogerów, którzy ograniczają swą aktywność.

Tymczasem moje zainteresowania kierowały się ku określeniu miejsca Polski we współczesnym świecie przy uwzględnieniu tradycji i okoliczności temu towarzyszących. Poszukiwałem przede wszystkim wyjaśnienia na czym polega polski fenomen i czy faktycznie zasługuje na wyróżnienie.

Efektem pogłębianych sukcesywnie analiz , których początki sięgają lat siedemdziesiątych, okazał się system filozoficzny, którego emanacją był model współżycia realizowany w Rzeczypospolitej (I RP).

Mogę być posądzony o megalomanię, ale faktycznie w kategoriach systemu filozoficznego należy rozpatrywać proponowane rozwiązania. Porównanie z „uznanymi” systemami, choćby Tomasza z Akwinu, ale też kończącymi „linię Kartezjusza” systemami Kanta i Hegla wskazują na faktyczną odrębność systemową.

Owszem, i to należy zaznaczyć, wprowadzona została nieco inna systematyka idei filozoficznych, ale w uproszczeniu, można przyjąć tak rozumiane rozróżnienie. Ta różnica wynika z wpływu myśli Konecznego, który zmienił odniesienia klasyfikacyjne wskazując, że opierają się na wartościach podstawowych.

Aczkolwiek wyraźnie „przyznaję się” do ukształtowania nowego systemu, to podkreślić muszę raz jeszcze, że dzieło powstało przypadkowo. Być może dlatego, że nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dopiero ostatnio, po dokonaniu porównań, ukształtowała się świadomość zaistnienia odmienności systemowej.

Początkowym odniesieniem były prace prof. Konecznego, jednak z czasem włączane były elementy krytyczne, zwłaszcza dotyczące niedocenianej roli polskości i słowiańskich zasad współżycia przy nadmiernym eksponowaniu Kościoła Katolickiego i rzymskich zasad organizacyjnych; wyraźnie widoczne są w nich słowiańskie naleciałości. Wiele zaś wskazuje, że dokonywane były celowe zafałszowania ukierunkowane na pomniejszenie tych wpływów.

System filozoficzny, którego formą realizacyjną jest idea Cywilizacji Polskiej ma sporo cech wspólnych z propozycjami grupy Zadruga. Prace tej grupy także nawiązują do idei słowiańskich, ale są znacznie płycej osadzone. Niekiedy występuje wręcz sprzeczność między wartościami podstawowymi, które uznawane są za bazowe dla propozycji Zadrugi. Posunę się dalej w krytyce – prace tej grupy, aczkolwiek innowacyjne i wartościowe, nie przekroczyły fazy wstępnej i to bez widoku na wyeliminowanie kontrowersji i  stworzenie spójnego systemu.

To, co proponuję, to już ukształtowany zarys systemu, gdzie ustalone i nakreślone zostały „punkty krytyczne”. Niektóre elementy, w porównaniu do innych systemów, zostały pominięte jako nieistotne, inne bardziej rozbudowane, często w  oryginalnym ujęciu. Niektóre dziedziny są „pozostawione”, ale tak, że prace naukowe mogą uzupełniać te wolne miejsca. Mam tu na myśli fizykę, czy psychologię. System pomija kwestie religijne; jest areligijny, ale nie ateistyczny.

Zapraszając do współpracy chcę wskazać, że poza ustaleniami kierunkowymi pozostaje cała reszta, czyli opracowanie zasad i norm współżycia społeczeństwa, które chciałoby oprzeć swe struktury organizacyjne na omawianym systemie. To wielkie dzieło, ale wydaje się, że jest jedyną alternatywą dla obecnego systemu, który nieuchronnie prowadzi do upadku.

Warto też zaznaczyć, że jest to system „w trakcie tworzenia”; wiele kwestii wymaga nowego, odmiennego określenia, nadania znaczenia systemowego. Pojawiają się tematy nie poruszane w innych systemach, albo całkowicie odrębnym ujęciu.

 

Kierując te uwagi do użytkowników tego portalu chcę zapewnić, że nie jest to „tworzenie konkurencji”. Mój portal jest ideowym portalem tematycznym nie nastawionym na odnoszenie się do bieżących zdarzeń.

Przeciwnie: jest ideowo – tematyczny, gdzie niekiedy warto przedstawić teksty powstałe dawno, a istotnie wzbogacających dyskusje tematyczne. Czas ma tu inną rolę do spełnienia.

 

Zaproszenie do odwiedzania i udziału w życiu portalu kieruje przede wszystkim do osób zainteresowanych zmianami i dostrzegającymi ich nieuchronność – mającymi własne poglądy i poszukującymi  rozwiązań w duchu egalitaryzmu, co można określić też jako „w duchu miłości bliźniego”. Ważne są wymogi portalu – używanie własnego nazwiska i polskich form grzecznościowych; osoby nie chcący się temu podporządkować mogą uzyskać status „uczestnika” z prawem komentowania, ale te komentarze będą moderowane przed opublikowaniem. Nie mogą samodzielnie zamieszczać też notek; można je przesłać do administracji – zostaną opublikowane z podaniem źródła - jako teksty „Redakcja poczet RP”.

 

W odniesieniu do NEONu.  Nie będę tu publikował swych tekstów  z prostej racji: tu nie ma obecnie warunków do dyskusji tematycznych z perspektywy cywilizacyjnej.

Niemniej mam wielką estymę dla portalu i jego twórcy  Ryszarda Opary; dzięki niemu powstała nowa jakość w tym fragmencie przekazu informacji.

I dwa słowa o Jarku Ruszkiewiczu.

Z Jarkiem przyjaźnimy się, ale i istotnie różnimy w poglądach. Tyle, że Jarek, nie akceptując moich poglądów, dostrzegł w nich rzeczywistą wielkość – systemową.

Dostrzegł też, że prezentacja tych poglądów może stanowić istotny wyróżnik portalu, a tym samym stanowić „lokomotywę” wzrostu poczytności portalu. Uzyskane wyniki są tego świadectwem, ale także stały się przyczyną ataków w znacznej części o charakterze personalnym.

Póki widziałem sens w nawet tak czynionej promocji idei, a przy tym czułem wsparcie ze strony JR jako admina, póty byłem skłonny do uczestnictwa, „ostrząc sobie niekiedy pióro” w polemikach.

Niestety,  to przeszkadzało niektórym osobom, a wzrost poziomu agresji połączył się z personalnymi przegrupowaniami i odejściem JR z portalu.  Biorąc zaś pod uwagę, że idea CP „dojrzała” – zaistniały warunki do utworzenia portalu o ideowo-tematycznym charakterze.

 

Zapraszając – chcę przeprosić za pewne niedogodności. Skrypt portalu jest rozbudowany różnymi ciekawostkami, ale mogą wystąpić jakieś problemy. Zaznaczam zaś, że wszystko jest z moich prywatnych środków, a jestem na rolniczej emeryturze (tak circa 750 PLN netto). Zatem zmiany będą powolne i sezonowe – w miarę możliwości. Proszę zaś o uwagi dotyczące działania. Przeprowadziłem tylko pobieżne testowanie.

 

 
2082 odsłony
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji.
Re: Założenia programowe   
Krzysztof1, 2016.01.24 o 11:16
Sprawdzam testowo poziom 0 dostępu.
Pierwsze logowanie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Założenia programowe   
Krzysztof2, 2016.01.24 o 11:23
Test poziomu dostępu. Nadałem tu uprawnienia komentatora (poziom3).
Pozim zerowy (Krzysztof1) wymagał moderacji, aby komentarz się pojawił.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Założenia programowe 
(konto techniczne), 2016.01.31 o 14:25 → Krzysztof2, 2016.01.24 o 11:23
Czyli wszystko działa jak należy :)
Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Założenia programowe   
Krzysztof3, 2016.01.25 o 20:59
Komentarz z poziomu blogera. Po wysłaniu mu wiadomości - wiadomość dotarła.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Chiny, Polska, Ukraina ...i reszta.
Wczoraj zamieściłem notkę odnoszącą się do Chin, a raczej tego, że są one pomijane w opisie działań na "wielkiej szachownicy". A przecież państwo o takiej roli w świecie nie może być pomijane w rozważaniach; kichnięcie Xi może być tajfunem dla połowy świata.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-05-01 11:53
W zeszycie tematycznym nr 13.
29 odsł.
Rzeczpospolita, Święta Ruś, Polin
To trzy opcje organizacji życia społecznego; każda ma wersję pozytywną i negatywną. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-16 18:59
W zeszycie tematycznym nr 13.
41 odsł.
Spirala nienawiści
Bardzo niepokoi, że rozkręcana jest spirala nienawiści i jest to świadome zamierzenie zarządzających Polską. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-06 20:14
W zeszycie tematycznym nr 13.
64 odsł.
Polityka polska
Jak racjonalnie podejść do problematyki i to tak, aby mieć na uwadze długofalowy interes polski?

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-01 09:36
W zeszycie tematycznym nr 13.
61 odsł.
Fronty wojny
"Gorąca" wojna na Ukrainie jest tylko przykrywką zachodzących przemian. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-03-31 08:19
W zeszycie tematycznym nr 13.
51 odsł.
Dlaczego zagrożenie Rosją jest straszeniem?
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zastanowić się, dlaczego Putin pytał Xi o zgodę na zaatakowanie Ukrainy.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-03-18 12:08
W zeszycie tematycznym nr 13.
80 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1815 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1954 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1954 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2243 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2243 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2273 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2274 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2297 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2297 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2298 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2304 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2305 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2305 dni temu
więcej…