portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Propozycja ustroju RP
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cel cywilizacyjny a Konstytucja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Dalsza judaizacja czy repolonizacja sądownictwa?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Kot, KOD a Rzeczpospolita
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2016.01.27 19:57

Sejm, Prezydent, Rząd, a ... TK

   
 

Rozważając różne aspekty sytuacji związanej z zawirowaniami wobec TK trochę dziwi, że przy odwoływaniu się do „trójpodziału” władzy pomija się, że TK jest … czwartą władzą.

Dlaczego zatem ta instytucja miałaby uprawnienia do odrzucania decyzji trzech pierwszych instytucji?

 

Nad zaistniałą sytuacją warto się pochylić.

 


 

 

 

Sejm.

Przede wszystkim decyzje o działaniach państwa podejmuje Sejm jako reprezentacja (pośrednik) Narodu – suwerena. Czy pośrednik powinien mieć prawo do podejmowania wszystkich decyzji?

Zachodzi wątpliwość. Jeśli bowiem tworzona jest Rzeczpospolita, to jej kamieniem węgielnym są zasady tworzenie wspólnoty. Tych zasad, póki Rzeczpospolita istnieje, podważać nie można.

Z kolei ustalenie prawideł działalności bieżącej ma miejsce w Konstytucji, a tę przecież przygotowuje nie Sejm, a Konstytuanta i zatwierdza Zgromadzenie Narodowe, ale dopiero po referendum zatwierdzającym Konstytucja staje się obowiązująca.

Wydaje się, że brak tu jeszcze jednej, odrębnej instytucji: REFERENDUM SYSTEMOWEGO. Czyli takiego, które może dokonać zmiany zasad tworzenia wspólnoty, bądź jej rozwiązania. Takie referendum wymagałoby np. większości 2/3 oddanych głosów.

Nasuwa się następne pytanie: kto ma prawo do głosowania?

Na pewno, co do zasady, wszyscy pełnoletni obywatele. Ale czy w Referendum Systemowym wszyscy musieliby wziąć udział w głosowaniu? Tu bardziej rozsądne byłoby wykazanie się zainteresowaniem sprawami wspólnymi. Najłatwiej – aby rejestrować swą chęć oddania głosu, czyli po prostu wpisać się na listę wyborców.

 

Prezydent.

W Rzeczypospolitej Prezydent (wcześniej Król),  jest strażnikiem praw i porządku. Nie wykonuje tych czynności, a jedynie wskazuje potrzebę podejmowania spraw ważnych społecznie oraz akceptuje zamierzenia Rządu,  które wcześniej uzyskały aprobatę Sejmu.

Podkreślę, że to Prezydent (Król) jest Strażnikiem Praw Rzeczypospolitej.

Warto zauważyć, że jego działania nie są inspirowane, a są samodzielnie podejmowane. Oczywiście – obowiązkiem jest akceptowanie bądź odrzucanie ustaw i jest to systemowy obowiązek, czyli działanie z inspiracji zewnętrznej, ale Prezydent może samodzielnie podejmować tematykę, którą uzna za ważną.

 

Rząd.

Wykonawczy element władzy, która ma za zadanie regulacje spraw społecznych w odniesieniu do sytuacji bieżących w uzgodnieniu – za akceptacją – pozostałych dwóch elementów władzy.

 

I … TK.

Jest czwartym, dodatkowym czynnikiem władzy o ograniczonych uprawnieniach.

Przede wszystkim – nie może podejmować analiz spraw samodzielnie, a jedynie wyraża opinię, gdy wystąpią o taką stosowne instytucje życia publicznego.

Po drugie – zakres orzekania jest ograniczony do wyrażenia opinii o zgodności z Konstytucją, a to, jak wcześniej zaznaczyłem, jest odniesieniem do kwestii bieżących, a nie dotyka fundamentalnych zasad istnienia wspólnoty. Oczywiście – orzeczenia TK nie mogą być w sprzeczności z zasadami fundamentalnymi.

 

Wniosek jest oczywisty: TK jest organem doradczym bez funkcji władczych względem pozostałych elementów systemu władzy.

 

Końcową konkluzją jest pytanie, czy obecny sposób sprawowania władzy mieści się w przedstawionym modelu, a niewątpliwie do takiego trzeba dążyć. Każde inne ujęcie problemu wydaje się kolidować z zasadami fundamentalnymi i, jeśli taka byłaby wola Narodu, należałoby od zmian w tym zakresie zacząć. To leży w gestii Narodu.

 

 

 
 

 

poczetRP.pl – to tworzony właśnie portal, którego celem jest omawianie spraw o podobnej wadze. Portal zacznie funkcjonować za kilka dni; obecnie testowany jest skrypt.

 

 
881 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: Sejm, Rząd, Prezydent, TK. cywilizacja.
Zeszyt tematyczny: 7. Instytucje Rzeczypospolitej - Sądy i TK.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Biden a Polska z UE i Rosją w tle
Jaka będzie polityka nowej administracji względem Polski? Rząd łudzi się, że taka sama jak i Trumpa.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-22 08:38
W zeszycie tematycznym nr 11.
9 odsł.
Reset stosunków z Rosją
Z zamieszania z jakim mamy do czynienia na światowej scenie politycznej  wyłania się wniosek o potrzebie zresetowania dotychczasowej polityki względem Rosji.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-18 09:56
W zeszycie tematycznym nr 11.
12 odsł.
Wojna rządu z Narodem. Katastroficznie
W ujęciu katastroficznym można stwierdzić, że rząd prowadzi wojnę z Narodem Polskim. Działania są hybrydowe – postępujące wg instrukcji „o gotowaniu żaby”.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-12 16:40
W zeszycie tematycznym nr 12.
22 odsł.
Prognozy - interpretacja własna
Niedawno zamieściłem notkę : „ Przepowiednie – interpretacja własna”. Poniekąd zobowiązuje to do zaprezentowania własnych prognoz tyczących rozwoju sytuacji na świecie.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-07 10:44
W zeszycie tematycznym nr 10.
27 odsł.
Jezus a Trzej Królowie
W poprzedniej notce „Trzej Królowie a Jezus” przedstawiałem opcję, gdzie rozważana jest możliwość oddania hołdu Dzieciątku, przy odrzuceniu elementów cudowności zdarzenia.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-04 08:24
W zeszycie tematycznym nr 10.
31 odsł.
Trzej Królowie a Jezus
Święto Trzech Króli jest jednym z ważniejszych dla chrześcijaństwa. Skąd ta zależność?  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-02 10:09
W zeszycie tematycznym nr 10.
34 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1337 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1476 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1476 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1765 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1765 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1795 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1796 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1819 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1819 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1820 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1826 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1827 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1827 dni temu
więcej…