portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Holokaust: w interesie judaizmu?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polityka wschodnia: Ukraina - dziwka Międzymorza
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Kobietom pod rozwagę ...*, ..., *****
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po co są kobiety...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Potrzebna nowa nacjonalizacja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
ZUS, NFZ a emerytury i zdrowie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Afera FOZZ a "osiągnięcia" Balcerowicza
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas · Bieżące
Kobieta a cywilizacja; rodzina (8)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Bieżące2016.02.08 13:31 15:23

Ochrona danych a inwiligacja

   
 

Co stanowi największe zagrożenie dla naszej prywatności?


 

 

Może to zdziwi, ale, moim zdaniem, tym zagrożeniem jest Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

Dlaczego tak sądzę? To oczywiste: ta ustawa chroni przed dostępem do informacji o zachowaniach ekscesywnych. Takie jest jej społeczne oddziaływanie; tak jest odbierana.

Nasze zachowania mają w znakomitej części charakter niesprzeczny z normami współżycia. Tylko niewielka ich część jest uznawana za „wrażliwą”, czyli przeciwna normom i oczekiwaniom. Tymczasem ochronie (ograniczeniu) podlega dostęp do wiedzy o takich, ekscesywnych postepowaniach i skłonnościach, a w efekcie chronione są osoby takich czynów się dopuszczające, bądź mające takie skłonności.

 

Czy jest to korzystne dla rozwoju społeczeństwa?

Na pewno stanowi wyzwanie dla presji społecznej wynikającej z „zaściankowych”, czy zdegenerowanych ograniczeń akceptowalnych zachowań. Łamanie takich barier wydaje się być symbolem nowoczesności.

Jednak istnieje „drugi koniec tego kija”; część z takich zachowań jest wskaźnikiem odrzucania norm społecznych, a nawet sygnałem możliwości zwyrodnienia. W takich przypadkach wiedza o takich skłonnościach mogłaby zapobiec zaistnieniu wielu przekroczeń norm współżycia.

Spektakularne jest odwołanie do skłonności pedofilskich. Świadomość, że ktoś wykazuje zainteresowanie dziećmi rozpowszechniona lokalnie mogłaby zapobiec wielu przestępstwom tego typu. Obecnie dowód na istnienie u kogoś takich skłonności spada na skarżącego i to przy braku możliwości konfrontacji własnych spostrzeżeń z doświadczeniami innych, gdyż Ustawa zapobiega przekazywaniu takich informacji.

 W zasadzie ten sam mechanizm odnosi się do postaw grupek ludzi o skłonnościach do terroryzmu. Organy państwa, które uznają się za jedynie upoważnione do zwalczania terroryzmu, mają stosunkowo mały wgląd w zachowania lokalnych społeczności. Inwigilacja agenturalna jest trudna i kosztowna i sama w sobie stanowi zagrożenie dla prywatności. To zaś stanowi czynnik sprzeciwu wobec postępującej  kontroli. Społeczeństwo wrogo traktuje tych, którzy pracują na rzecz bezpieczeństwa. Rozdźwięk między celami władzy, a społecznymi oczekiwaniami pogłębia wzajemną nieufność.

Czy da się odróżnić inwigilację  prowadzoną dla ochrony przed terrorystami od tej, której celem jest pacyfikacja nastrojów społecznego niezadowolenia?  A jeśli, w skrajnych przypadkach, niezadowolenie manifestuje się aktami terroru?

W sumie: Ustawa o Ochronie Danych osobowych stanowi ingerencję w naturalne procesy tworzenia się relacji społecznych, efektywnie wspiera zachowania patologiczne, a jest przy tym świadectwem manipulacyjnych zamierzeń władz względem społeczeństwa.

 

Jak się to ma do kontestowanej tzw. Ustawy Inwigilacyjnej?

Przede wszystkim – nie da się stworzyć systemu bezpieczeństwa jeśli istnieją duże różnice między oczekiwaniami społecznymi, a zamierzeniami władz. Porządek można zapewnić w takiej sytuacji tylko terrorem, co znajdzie odpowiedź w „zwrotnych” aktach terroru.

Jaki zatem jest możliwy do zaakceptowana poziom inwigilacji?

Samo postawienie pytania jest błędne. Wszystko bowiem zależy od zadań postawionych policji i podobnym służbom. I każdy zakres będzie uznany za właściwy jeśli zostanie to uznane za potrzebne.

Zatem rozważania powinny być prowadzone nie nad zakresem inwigilacji, a nad wywalczeniem środków obrony przed inwigilacją. Bo to, że „służby” będą starały się kontrolować wszystko – to oczywiste.

Obecnie także zapewne robią to w dowolnym zakresie, a jedyną kwestią jest to, że nie cała wiedza z tego źródła może stanowić dowód sądowy.

 

Z kolei. Najlepszą ochroną przed zachowaniami patologicznymi jest dostęp do wiedzy o takich skłonnościach. Zakaz dostępu do takiej wiedzy eliminuje społeczny wpływ na takie postawy i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa. Najlepszą zaś kontrolą jest samokontrola (społeczna także).

 

 
1124 odsłony
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: cywilizacja, kobieta, rodzina, społeczeństwo.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
11 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
73 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
52 odsł.
O sensie życia - cywilizacyjnie
Zawirowania związane z rozgardiaszem etycznym wynikającym z wielokulturowości, jaka ostatnio obowiązuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, wymuszają powrót do pytania o sens i cel istnienia człowieka

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-08 17:52
W zeszycie tematycznym nr 10.
81 odsł.
Nienawidzę żydów po polsku
Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-01 11:50
W zeszycie tematycznym nr 9.
103 odsł.
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-25 15:25
W zeszycie tematycznym nr 10.
108 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1575 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1714 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1714 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2033 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2033 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2056 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2056 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2058 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2063 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
więcej…