portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Cywilizacja Polska: konieczna zmiana strategii ("epidemicznej")
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Skutki "jerozolimskiego holokaustu"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Stalin i III Wojna Światowa
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Stosunek do Powstania Warszawskiego
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Świat a ustawa o IPN
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wyjątkowość holokaustu ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Czy żydów należy leczyć?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Przyczyny holokaustu
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Synergia wiary a Polska
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Szydło, Morawiecki, Kaczyński, Duda ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Ogłoszenia administracyjne2016.02.21 13:39

Od wydawcy portalu....

   
 

Może zastanawiać, czy był sens tworzenia portalu, gdy, jak widać,  są tu prezentowane teksty jednego autora. W takiej sytuacji bardziej celowe powinno być utworzenie bloga tematycznego.

Idea cywilizacyjna (Cywilizacja Polska) jest jednak nową propozycją i to nie w pełni ukształtowaną. Celem portalu jest nie tylko prezentacja idei, ale taże jej rozwój, a to wymaga współpracy.


 

Podstawowe konstatacje ideowe oparte są na kilku, ale za to bardzo odmiennych dla panujących przekonań, ustaleniach. Zasadniczym jest tu odwołanie do geniuszu prof. Konecznego, że struktury społeczne tworzą się w oparciu o wartości.

Doniosłość stwierdzenia jest godna podkreślenia z tej racji, że prof. Koneczny "wyłamał się" z obowiązującej współcześnie mu narracji, gdzie dominującym było odwołanie do objawionych nakazów Stwórcy, bądź wielkich władców - też zazwyczaj kierujacych sie "wola Bożą".

Jeśli więc można i należy krytycznie analizować ustalenia prof. Konecznego, to nie można pomijać tego, że to On pierwszy wskazał wyjście z mentalnego zaścianka.

 

Analiza tez prof. Konecznego i porównanie struktur organizacyjnych Rzeczpospolitej pozwoliły stwierdzić, że mamy do czynienia z odmiennością cywilizacyjną, którą okresliłem jako Cywilizacja Polska z tej racji, że na terenie Rzeczypospolitej zachowały się jej najpełniej zauważalne elementy. Szerzej - można odwołać się do słowiańskiego pochodzenia tej organizacji współżycia i nadać mu miano Cywilizacji Słowiańskiej.

Ważne jest tu stwierdzenie, że nigdy nie istniała i nie funkcjonowała Cywilizacja Łacińska; jest to twór mentalny prof. Konecznego, w który ten Myśliciel wprowadził funkcje Cywilizacji Polskiej i połączył je z wpływami Kościoła Katolickiego, który w tamtym czasie był widziany jako nośnik zasad uniwersalnych - tę ideę współżycia można określić jako Cywilizację Katolicką.

Książka "Cywilizacja Polska" to wskazanie zasad tej idei i drogi mentalnej, która doprowadziła do przekonania o istnieniu polskiej odrębności  cywilizacyjnej.

 

Aczkolwiek w tamtej pracy są już wskazania i sygnały o pewnym braku spójności koncepcji względem rozwiązań stosowanych w innych częściach świata, także dostrzeżenie, że idee cywilizacyjne w dotychczasowym rozumieniu, nie mają i nie mogą mieć charakteru uniwersalnego (co szczególnie dotyczy doktryny katolickiej), to dopiero następnym skojarzeniem było stwierdzenie, że idee cywilizacyjne tworzą pewne odmienności, ale mają też cechy wspólne. Te spostrzeżenia zostały zebrane w jedną całość dającą obraz świata wielobiegunowego  grupowanego wokół systemów filozoficznych, gdzie odmienność systemowa oparta jest na zasadach i celach rozwojowych. Treść tych ustaleń zawiera książka "Systemy filozoficzne a polskość".

 

Ostatnią, zasadniczą konstatacją, która pojawiła się już po utworzeniu tego portalu, jest rozróżnienie dotyczące wartości i narzędzi cywilizacyjnych. Dopiero uzmysłowienie sobie, że takie rozróżnienie jest konieczne, daje możliwość zrozumienia zasad powstawania  odmienności systemowych i cywilizacyjnych. Tu nie wszystkie kwestie są już ustalone. Kierunkiem, który wymaga jeszcze dalszych przemyśleń, jest np. kwestia, że "narzędzia (systemowe, cywilizacyjne)" mogą w niższej strukturze pelnić rolę wartości. Czyli narzędzie systemowe może pełnić rolę wartości dla idei cywilizacyjnej.

Rozważania nie są zakończone.

 

Te trzy "fundamenty przemyśleń"  muszą być uzupełnione analizą rozwiązań wdrażających w życie idei cywilizacyjnej (na naszym "podwórku"), a dotyczących kształtu instytucji życia publicznego.

Jeśli można mówić o ukształtowanym zarysie idei cywilizacyjnej, to poszczególne rozwiązania powinny być dziełem grona ludzi chcących żyć w  zgodności z ustalonymi zasadami. Stąd nazwa portalu - poczet RP - czyli asysta honorowa (tej idei współżycia).

 

O ile zatem sama idea mogłaby być "podana" w postaci blogu, to kształt rozwiązań wymaga wspólnej pracy, a tego można dokonać tylko drogą wymiany poglądów. To zaś możliwe jest na portalu.

 

 
 

To nie ma być miejsce dyskusji o problemach bieżących. Raczej chodzi o miejsce dla dyskusji tematycznych. Dlatego są duże obostrzenia dla chcących uczestniczyć w projekcie - wszak poczet to asysta honorowa. Ma grupować ludzi rzeczywiście chcących zmian dla dobra wszystkich - także gotowych do działania. Ma ukształtować nową elitę, a to łączy się z wymaganiami i oczekiwaniami.


Owszem przynależność ma być wynikiem własnej decyzji, ale sama wola musi być uzupełniona walorami. czyli  nie "z urodzenia", a z racji zasług.

 

 
1757 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji, polityka światowa.
Kwestie dyskusji 
Piotr "Turbanator" Świtecki, 2016.02.24 o 21:52
Ogrom pracy wykonanej przez Autora, jej złożoność i głębię należy docenić. Ale one zarazem onieśmielają. W każdym razie nie czuję się na siłach do merytorycznego zabierania głosu. Żeby nie było, że to tylko kokieteria: nie udało mi się jeszcze przeczytać "Systemów filozoficznych".

Natomiast kwestia zafunkcjonowania idei - w obiegu medialnym, w życiu społecznym i politycznym - nie stawia poprzeczki aż tak wysoko. Czy jest miejsce także na taką dyskusję?

Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kwestie dyskusji   
Krzysztof J. Wojtas, 2016.02.25 o 09:35 → Piotr "Turbanator" Świtecki, 2016.02.24 o 21:52
Idea nie jest trudna do zrozumienia - wymaga jednak otwartości na zmianę sposobu myślenia.

NP. Chyba wczoraj Sejm dokonał pierwszego czytania ustawy o obrocie ziemią rolną.
Są tam pewne fragmenty, które interpretuje się jako ograniczenie praw własności.

Jeśli więc mamy rozważać kwestie prawa własności - to jest pytanie, czy mamy kierować się zasadą żydowskiego "świętego prawa własności", czy też uwzględniać element "własności wspólnej" społeczeństwa. I nie chodzi tylko o ziemię, ale także o każdą własność przekraczającą "dzieło rąk i umysłu". Czyli każda własność powyżej "osobistej" zawiera element wspólny.

Takie dyskusje są konieczne do przeprowadzenia w odniesieniu do wielu tematów - trzeba określić ramy cywilizacyjnego oddziaływania. Wszak zacząć należy od spraw podstawowych, a to właśnie wymaga określenia, czego tak naprawdę chcemy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Chiny, Polska, Ukraina ...i reszta.
Wczoraj zamieściłem notkę odnoszącą się do Chin, a raczej tego, że są one pomijane w opisie działań na "wielkiej szachownicy". A przecież państwo o takiej roli w świecie nie może być pomijane w rozważaniach; kichnięcie Xi może być tajfunem dla połowy świata.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-05-01 11:53
W zeszycie tematycznym nr 13.
29 odsł.
Rzeczpospolita, Święta Ruś, Polin
To trzy opcje organizacji życia społecznego; każda ma wersję pozytywną i negatywną. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-16 18:59
W zeszycie tematycznym nr 13.
41 odsł.
Spirala nienawiści
Bardzo niepokoi, że rozkręcana jest spirala nienawiści i jest to świadome zamierzenie zarządzających Polską. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-06 20:14
W zeszycie tematycznym nr 13.
64 odsł.
Polityka polska
Jak racjonalnie podejść do problematyki i to tak, aby mieć na uwadze długofalowy interes polski?

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-01 09:36
W zeszycie tematycznym nr 13.
61 odsł.
Fronty wojny
"Gorąca" wojna na Ukrainie jest tylko przykrywką zachodzących przemian. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-03-31 08:19
W zeszycie tematycznym nr 13.
51 odsł.
Dlaczego zagrożenie Rosją jest straszeniem?
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zastanowić się, dlaczego Putin pytał Xi o zgodę na zaatakowanie Ukrainy.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-03-18 12:08
W zeszycie tematycznym nr 13.
81 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1815 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1954 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1954 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2243 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2243 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2273 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2274 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2297 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2297 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2298 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2304 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2305 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2305 dni temu
więcej…