portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Po kryzysie - "trzecia droga"? (3)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"? (2)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
"Oto jest głowa ... Szumowskiego"; czy tylko?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska: konieczna zmiana strategii ("epidemicznej")
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska po koronawirusie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Między posiadaniem a wolnością
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Sprawiedliwość czy ŁAD?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wolność a sądownictwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Skutki "jerozolimskiego holokaustu"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2016.04.06 08:59

Aryjska Rzeczpospolita a fenomen II RP

   
 

W poprzedniej notce zaznaczyłem, że Rzeczpospolita była budowana na spuściźnie słowiańskiej, gdy wcześniejsze korzenie były aryjskie.

Wypada podać nieco wyjaśnień dotyczących przedstawionego poglądu.


 

 

Pierwszą kwestią jest stwierdzenie, że Ariowie, to nie plemię, czy nacja, a ludzie honoru kierujący się w swoich wyborach prawem opartym na prawdzie.

To zasadnicze rozróżnienie, gdyż zazwyczaj Ariów traktuje się jako plemię/naród, które dało początek wielu późniejszym narodom. Jeśli jednak odrzucić takie ujęcie, to znacznie bardziej czytelne stają się wzmianki historyczne dotyczące zamierzchłych dziejów będących początkiem rozwoju społeczeństw.

Traktowanie Ariów „plemiennie” prowadzi do doktryny, która zrodziła hitleryzm, a wiele ruchów narodowych ma wyraźne inklinacje do podobnych rozwiązań.

 

Drugą poruszoną sprawą były założenia ustrojowe Rzeczypospolitej. Tam stwierdziłem, że połączono  tradycję aryjską z systemem rodowym przyznając status „ludzi honoru” szlachcie – taką rolę nadano „starszym” rodów.

Dodać można, że do grona szlachty włączono też ludzi mających autorytet wynikający z wiedzy i doświadczenia – symbolem  było automatyczne zaliczenie do tego grona wykładowców akademickich, co znalazło nawet potwierdzenie w postanowieniach Sejmu z 1505 roku. Czyli nie tylko „urodzenie”, a wiedza i doświadczenie decydowały o przynależności do tej grupy.

Pewnym potwierdzeniem specjalnego traktowania mądrych i doświadczonych znacznie później, bo już w XIX wieku, jest rola Macieja opisana w „Panu Tadeuszu”. Tacy ludzie byli „szlachtą w narodzie szlacheckim”.

To włączenie „mądrych, doświadczonych” do grona „szlachetnych” – jest wyraźnym nawiązaniem do tradycji aryjskich, a wpływy te są zauważalne do dzisiaj, gdzie estymą (często nieuzasadnioną) otacza się wszystkich ludzi z tytułami naukowymi. Dopiero ostatnio zaczyna to być deprecjonowane z racji coraz częstszych „skandali naukowych”.

 

Na temat błędów w założeniach, które w efekcie przyczyniły się do upadku Rzeczypospolitej można polemizować. Na pewno wystąpił splot czynników, ale wskazane założenia odgrywały niepoślednią rolę.

 

A teraz pytanie: co było największym osiągnięciem II Rzeczypospolitej?

 

Można wymieniać wiele dziedzin, które stanowiły o niesamowitych osiągnięciach II RP dokonanych w niebywale krótkim okresie i to przy niesprzyjających okolicznościach, do których zaliczyć też można tarcia wewnętrzne.

Jednak, moim zdaniem, największym, wręcz fenomenalnym osiągnięciem było ukształtowanie modelu nowej elity. „Kartą wstępu” była matura.

Proszę zauważyć, że z jednej strony była to bariera ograniczająca dostęp „postronnym”, z drugiej zaś pozwalała na wstęp wszystkim na to zasługującym. Nie było formalnej bariery w postaci „urodzenia” – wstęp dla osób z „nizin społecznych” był możliwy, chociaż okupiony wieloma wyrzeczeniami.

 

Czy teza wskazana w tej notce może się obronić?

Proszę zauważyć, że atak sił wrogich Rzeczypospolitej skierowany był przeciwko elicie polskiej – dotyczyło to zarówno Niemców jak i sowietów, a po wojnie ze strony środowisk żydowskich.

Holokaust polskich elit w porównaniu z żydowskim – jest nieporównywalny. Przecież żydowskie elity były przez Niemców chronione (Terezin), gdy polskie likwidowane w sposób najbardziej zajadły (symbolicznie Katyń, Palmiry).

Mimo to polskość przetrwała, co znalazło wyraz w uznaniu jej za „nienormalność” (znana wypowiedź polonofoba).

 

Warto dostrzec, że strony wrogie niszczyły polskość w sobie znany sposób – likwidując elity, czyli ludzi pełniących prominentne funkcje w społeczeństwie. Taka była geneza wywózek Polaków na wschód przez sowietów – wybierano wszystkich mogących być ostoją polskości.

Z kolei po wojnie zniszczono ziemiaństwo – także na zasadzie likwidacji środowiska, które  polskie tradycje zachować mogło.

Jednak, mimo tych bezprzykładnych aktów, nie zniszczono ducha narodu, gdyż praca nad stworzeniem nowej warstwy elitarnej doprowadziła do tego, że można mówić o strukturze rozproszonej. Gdyby  polskość była związana z hierarchicznością – zniszczenia dokonane w gronie elity doprowadziłoby do jej zaniku. Jednak mamy do czynienia ze strukturą egalitarną, z rozproszoną decyzyjnością. Właśnie to stanowi o potędze POLSKIEJ IDEI CYWILIZACYJNEJ.

Tej zaś najbardziej boją się nasi wrogowie.

 

Kończąc. Wszystkie zrywy narodowe, szczególnie ostatni – związany z powstaniem SOLIDARNOŚCI, miały za podkład dążenie do odbudowy Rzeczypospolitej. Fenomen II RP wskazuje, że sukces może mieć miejsce. Potrzeba jednak świadomości celu do którego chcemy dążyć. To zaś jest możliwe po jasnym wykrystalizowaniu idei – tu określanej jako CYWILIZACJA POLSKA.

 

 
1911 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji.
Zeszyt tematyczny: 2. Cywilizacja Polska - fundamenty.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
11 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
71 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
52 odsł.
O sensie życia - cywilizacyjnie
Zawirowania związane z rozgardiaszem etycznym wynikającym z wielokulturowości, jaka ostatnio obowiązuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, wymuszają powrót do pytania o sens i cel istnienia człowieka

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-08 17:52
W zeszycie tematycznym nr 10.
79 odsł.
Nienawidzę żydów po polsku
Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-01 11:50
W zeszycie tematycznym nr 9.
102 odsł.
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-25 15:25
W zeszycie tematycznym nr 10.
108 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1575 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1714 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1714 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2002 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2033 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2033 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2056 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2056 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2058 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2063 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
więcej…