portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Po kryzysie - "trzecia droga"? (3)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"? (2)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
"Oto jest głowa ... Szumowskiego"; czy tylko?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska: konieczna zmiana strategii ("epidemicznej")
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska po koronawirusie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Między posiadaniem a wolnością
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Sprawiedliwość czy ŁAD?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wolność a sądownictwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Skutki "jerozolimskiego holokaustu"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2016.04.06 08:59

Aryjska Rzeczpospolita a fenomen II RP

   
 

W poprzedniej notce zaznaczyłem, że Rzeczpospolita była budowana na spuściźnie słowiańskiej, gdy wcześniejsze korzenie były aryjskie.

Wypada podać nieco wyjaśnień dotyczących przedstawionego poglądu.


 

 

Pierwszą kwestią jest stwierdzenie, że Ariowie, to nie plemię, czy nacja, a ludzie honoru kierujący się w swoich wyborach prawem opartym na prawdzie.

To zasadnicze rozróżnienie, gdyż zazwyczaj Ariów traktuje się jako plemię/naród, które dało początek wielu późniejszym narodom. Jeśli jednak odrzucić takie ujęcie, to znacznie bardziej czytelne stają się wzmianki historyczne dotyczące zamierzchłych dziejów będących początkiem rozwoju społeczeństw.

Traktowanie Ariów „plemiennie” prowadzi do doktryny, która zrodziła hitleryzm, a wiele ruchów narodowych ma wyraźne inklinacje do podobnych rozwiązań.

 

Drugą poruszoną sprawą były założenia ustrojowe Rzeczypospolitej. Tam stwierdziłem, że połączono  tradycję aryjską z systemem rodowym przyznając status „ludzi honoru” szlachcie – taką rolę nadano „starszym” rodów.

Dodać można, że do grona szlachty włączono też ludzi mających autorytet wynikający z wiedzy i doświadczenia – symbolem  było automatyczne zaliczenie do tego grona wykładowców akademickich, co znalazło nawet potwierdzenie w postanowieniach Sejmu z 1505 roku. Czyli nie tylko „urodzenie”, a wiedza i doświadczenie decydowały o przynależności do tej grupy.

Pewnym potwierdzeniem specjalnego traktowania mądrych i doświadczonych znacznie później, bo już w XIX wieku, jest rola Macieja opisana w „Panu Tadeuszu”. Tacy ludzie byli „szlachtą w narodzie szlacheckim”.

To włączenie „mądrych, doświadczonych” do grona „szlachetnych” – jest wyraźnym nawiązaniem do tradycji aryjskich, a wpływy te są zauważalne do dzisiaj, gdzie estymą (często nieuzasadnioną) otacza się wszystkich ludzi z tytułami naukowymi. Dopiero ostatnio zaczyna to być deprecjonowane z racji coraz częstszych „skandali naukowych”.

 

Na temat błędów w założeniach, które w efekcie przyczyniły się do upadku Rzeczypospolitej można polemizować. Na pewno wystąpił splot czynników, ale wskazane założenia odgrywały niepoślednią rolę.

 

A teraz pytanie: co było największym osiągnięciem II Rzeczypospolitej?

 

Można wymieniać wiele dziedzin, które stanowiły o niesamowitych osiągnięciach II RP dokonanych w niebywale krótkim okresie i to przy niesprzyjających okolicznościach, do których zaliczyć też można tarcia wewnętrzne.

Jednak, moim zdaniem, największym, wręcz fenomenalnym osiągnięciem było ukształtowanie modelu nowej elity. „Kartą wstępu” była matura.

Proszę zauważyć, że z jednej strony była to bariera ograniczająca dostęp „postronnym”, z drugiej zaś pozwalała na wstęp wszystkim na to zasługującym. Nie było formalnej bariery w postaci „urodzenia” – wstęp dla osób z „nizin społecznych” był możliwy, chociaż okupiony wieloma wyrzeczeniami.

 

Czy teza wskazana w tej notce może się obronić?

Proszę zauważyć, że atak sił wrogich Rzeczypospolitej skierowany był przeciwko elicie polskiej – dotyczyło to zarówno Niemców jak i sowietów, a po wojnie ze strony środowisk żydowskich.

Holokaust polskich elit w porównaniu z żydowskim – jest nieporównywalny. Przecież żydowskie elity były przez Niemców chronione (Terezin), gdy polskie likwidowane w sposób najbardziej zajadły (symbolicznie Katyń, Palmiry).

Mimo to polskość przetrwała, co znalazło wyraz w uznaniu jej za „nienormalność” (znana wypowiedź polonofoba).

 

Warto dostrzec, że strony wrogie niszczyły polskość w sobie znany sposób – likwidując elity, czyli ludzi pełniących prominentne funkcje w społeczeństwie. Taka była geneza wywózek Polaków na wschód przez sowietów – wybierano wszystkich mogących być ostoją polskości.

Z kolei po wojnie zniszczono ziemiaństwo – także na zasadzie likwidacji środowiska, które  polskie tradycje zachować mogło.

Jednak, mimo tych bezprzykładnych aktów, nie zniszczono ducha narodu, gdyż praca nad stworzeniem nowej warstwy elitarnej doprowadziła do tego, że można mówić o strukturze rozproszonej. Gdyby  polskość była związana z hierarchicznością – zniszczenia dokonane w gronie elity doprowadziłoby do jej zaniku. Jednak mamy do czynienia ze strukturą egalitarną, z rozproszoną decyzyjnością. Właśnie to stanowi o potędze POLSKIEJ IDEI CYWILIZACYJNEJ.

Tej zaś najbardziej boją się nasi wrogowie.

 

Kończąc. Wszystkie zrywy narodowe, szczególnie ostatni – związany z powstaniem SOLIDARNOŚCI, miały za podkład dążenie do odbudowy Rzeczypospolitej. Fenomen II RP wskazuje, że sukces może mieć miejsce. Potrzeba jednak świadomości celu do którego chcemy dążyć. To zaś jest możliwe po jasnym wykrystalizowaniu idei – tu określanej jako CYWILIZACJA POLSKA.

 

 
1700 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji.
Zeszyt tematyczny: 2. Cywilizacja Polska - fundamenty.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Rzeczpospolita a socjalizm z komunizmem w tle
Trudny temat. „W poprzek” wielu utartym, a niedoważonym poglądom.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-03-03 08:59
W zeszycie tematycznym nr 9.
10 odsł.
Wychowanie a cywilizacja z klapsem i aborcją w tle
Cywilizacja to metoda życia zbiorowego (Koneczny), ale chyba można też to ująć w formie – „filozofia życia zbiorowego”. Wychowanie jako przystosowanie do życia we wspólnocie jest elementem o charakterze cywilizacyjnym.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-16 15:35
W zeszycie tematycznym nr 9.
33 odsł.
Filozofia - świecka religia cywilizacji. Uzupełnienie
Jeden z nielicznych komentatorów (SDS) pod poprzednią notką o tym samym tytule zamieścił link do opracowania doc. Piekarskiego z UG (może już prof.?), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8a9d15a8-db7c-47f9-9513-0953692f5532 gdzie można przeczytać to opracowanie: "Znaczenie doświadczenia sacrum w filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego, Arnolda  Toynbee’ego i Erica Voegelina". 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-11 09:32
W zeszycie tematycznym nr 10.
35 odsł.
Filozofia - świecka religia cywilizacji
Jedną z moich pierwszych konstatacji "cywilizacyjnych" było twierdzenie: "Cywilizacje kreują religie. Nigdy odwrotnie". Ta notka poszerza rozumienie  kwestii.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-09 14:41
W zeszycie tematycznym nr 10.
40 odsł.
Cywilizacja Polska, upadek Kościoła, kobiety
Wczoraj oglądałem program Wildsteina dotyczący upadku Kościoła. Do dyskusji zaprosił katolickiego publicystę i księdza.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-05 09:50
W zeszycie tematycznym nr 10.
42 odsł.
"Polakiem jestem bo wypełniam polskie obowiązki"
Przed 100 laty Roman Dmowski, kształtując poczucie polskości, napisał: "Polakiem jestem i mam polskie obowiązki".  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-01 20:36
W zeszycie tematycznym nr 9.
42 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1380 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1518 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1518 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1807 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1807 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1838 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1838 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1861 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1861 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1862 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1868 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1870 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1870 dni temu
więcej…