portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Propozycja ustroju RP
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Dalsza judaizacja czy repolonizacja sądownictwa?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Kot, KOD a Rzeczpospolita
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Sejm, Prezydent, Rząd, a ... TK
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2017.08.25 10:38

Cel cywilizacyjny a Konstytucja

   
 

Wśród kilku pojęć, które  odgrywają pierwszoplanową rolę w rozważaniach dotyczących struktury organizacyjnej społeczeństwa jest CEL CYWILIZACYJNY.

 


 

 

W zasadzie kwestia jest pomijana w rozważaniach, rysowana enigmatycznie, a niekiedy świadomie marginalizowana bądź wręcz blokowana. Tymczasem jest to sprawa zasadnicza, a bez jej jasnego określenia wszelkie analizy mogą prowadzić do fałszywych wniosków, gdyż nawet wartości stanowiące fundament cywilizacyjny są pochodną CELU CYWILIZACYJNEGO i mogą być stosownie dobrane lub interpretowane.

Wszelkie działania zależą od zgodności z CELEM CYWILIZACYJNYM i mogą przyjąć zabarwienie dobrych lub złych.

Warto też zaznaczyć, że cel cywilizacyjny musi być zgodny z celem systemowym, do którego to systemu cywilizacja należy. Zaś przy zgodności systemowej – mogą wystąpić różne drogi realizacji celu cywilizacyjnego.

(Szersze rozważania zawarte są w książce „Systemy filozoficzne a polskość”. Tu chcę podkreślić rolę celu cywilizacyjnego w odniesieniu do systemu personalistycznego, do którego należy Cywilizacja Polska.)

 

CELEM CYWILIZACYJNYM  cywilizacji o charakterze personalistycznym jest wszechstronny rozwój jednostki  (osoby), aż do osiągnięcia świadomości równej Stwórcy. I w zasadzie nie ma znaczenia, czy Stwórcy przydaje się cechy osoby w antropologicznym znaczeniu; osobność bytu Stwórcy nie mieści się w tych konstatacjach, a samo stawianie sprawy w ten sposób zubaża i ogranicza ludzką mentalność.

Przy takim postawieniu kwestii można spotkać się z zarzutem, że człowiek w swej pysze chce dorównać Bogu – swemu Stwórcy. Czy zarzut ma uzasadnienie? Przeciwnie – jest w pełni zasadny tyle, że kwestia jest fałszywie postawiona. Uzyskanie świadomości Stwórcy nie jest celem zakazanym, ale przeciwnie – naturalnym kierunkiem rozwoju. Każde dzieło ma i powinno zawierać cechy swego stwórcy.

W tym sensie genialne są słowa Chrystusa zaczynające Modlitwę Pańską: „Ojcze nasz…”, czyli wskazujące, że dziecko ma prawo rozwijać się aż do poziomu rodziców. Nawet dla ateisty, zakładającego samoorganizację materii, rozwój poznawczy aż do zrozumienia sposobu własnego zaistnienia, nie zmienia Celu Systemowego jakim jest rozwój świadomości jednostki.

 

Czym zatem jest CEL CYWILIZACYJNY? Najprościej – jest PRAWDĄ BYTU.

 

O ile  zatem CELEM SYSTEMOWYM systemu personalistycznego jest rozwój świadomości, to już droga realizacji tego celu może być wybrana odrębnie – jako egalitarna bądź hierarchiczna.

Nie można jednoznacznie potępić drogi hierarchicznej, gdyż na jej końcu także pojawia się cel systemowy. Jednak należy wyraźnie oddzielać obie drogi w myśl zasady, że łyżka dziegciu niszczy smak beczki miodu. Czy, jak ktoś woli ewangelicznie, że nie ostoi się dom, gdzie występują sprzeczności.

 

Długi wstęp, ale bez niego trudno o jednoznaczne i spójne wskazanie tyczące ustaleń, które powinny być zawarte w Konstytucji; ta jest zbiorem konstatacji tyczących organizacji życia zbiorowego społeczeństwa. Jeśli bowiem  Celem Cywilizacyjnym jest dążenie do wzrostu świadomości, a drogą ku temu prowadzącą – egalitaryzm jednakowo traktujący wszystkie byty otaczającej rzeczywistości (więc nie tylko ujęcie antropocentryczne), to Konstytucja powinna moderować relacje, a zatem nie może zawierać ustaleń umożliwiających powstanie struktury hierarchicznej.

Wydaje się  oczywistym, że polskie doświadczenia kształtujące świadomość prowadzą do oczekiwań nawiązujących do idei Rzeczypospolitej, gdzie struktura egalitarna miała najbardziej pełną, chociaż niedokończoną formę. I właśnie te braki umożliwiły wprowadzenie elementów hierarchizujących, co stało się zalążkiem upadku.

 

Obecnie zwalczanie polskości przybiera różne formy, gdzie zasadniczą linią jest odrzucanie istnienia Celu Cywilizacyjnego, a posługiwanie się celami pośrednimi, które są nawet słuszne, wszak pod warunkiem ich zgodności z celem podstawowym. Tymczasem celom tym nadaje się charakter uniwersalny, często w formie sprzecznej celem podstawowym. Takimi celami pośrednimi są np. dobrobyt, posiadanie, wolność, czy szczęście.

Wszystkie te cele mogą współtworzyć drogę rozwojową prowadzącą do wzrostu świadomości. Mogą też ją blokować.

W Cywilizacji Zachodu, z jaką mamy do czynienia i która dominująco próbuje wpływać na nasze relacje społeczne, zauważalnym celem jest KONSUMPCJA uzupełniona biernością w wyrażaniu opinii, wymuszająca poddawanie się presji „politycznej poprawności” uzupełnionej wielokulturowością.

Żaden z tych elementów nie musi być sprzeczny z Celem Cywilizacyjnym (rozwój świadomości osobowej) jeśli formy wykonawcze są zgodne z ustaloną, egalitarną drogą realizacyjną, wykluczającą arbitralne (a więc z natury hierarchiczne) stosowanie, a gdzie narzuca się rozwiązania sprzeczne z wolą społeczeństwa.

Ten błąd jest błędem „drogi” i w prostej konsekwencji prowadzi do degeneracji idei – tworzy warunki uniemożliwiające realizację idei cywilizacyjnej.

Dla postronnego, w tym wypadku „postronny” oznacza obserwatora dokonującego analizy z perspektywy porównania cywilizacyjnego, Konstytucja jest ustaleniem zasad obowiązujących na danym etapie ewolucji świadomości społecznej. Ważnym jest, aby w żadnym wypadku nie zawierała możliwości powstania sprzeczności miedzy Celem Cywilizacyjnym, a sposobami jego wdrażania, przy stosowaniu metod wybranej drogi rozwojowej.

Wprowadzane zatem instytuty i instytucje życia publicznego nie mogą tworzyć struktur hierarchicznych, a ich oddziaływanie na społeczeństwo nie może mieć arbitralnego charakteru. Decyzyjność można (i należy) osiągać stosując strukturę celową, której najbardziej wyrazistą formą była organizacja polskiej husarii; struktura wojskowa wydaje się być z natury hierarchiczną, gdy w husarii występował elitaryzm stosunków wewnętrznych przy świadomej akceptacji decyzji osób funkcyjnych. (Jedno z najciekawszych rozwiązań jakie wytworzyła Cywilizacja Polska).

Konstytucja RP powinna zawierać rozwiązania o zbliżonym charakterze.

 

 
613 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: Sejm, Rząd, Prezydent, TK. cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Biden a Polska z UE i Rosją w tle
Jaka będzie polityka nowej administracji względem Polski? Rząd łudzi się, że taka sama jak i Trumpa.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-22 08:38
W zeszycie tematycznym nr 11.
9 odsł.
Reset stosunków z Rosją
Z zamieszania z jakim mamy do czynienia na światowej scenie politycznej  wyłania się wniosek o potrzebie zresetowania dotychczasowej polityki względem Rosji.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-18 09:56
W zeszycie tematycznym nr 11.
12 odsł.
Wojna rządu z Narodem. Katastroficznie
W ujęciu katastroficznym można stwierdzić, że rząd prowadzi wojnę z Narodem Polskim. Działania są hybrydowe – postępujące wg instrukcji „o gotowaniu żaby”.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-12 16:40
W zeszycie tematycznym nr 12.
22 odsł.
Prognozy - interpretacja własna
Niedawno zamieściłem notkę : „ Przepowiednie – interpretacja własna”. Poniekąd zobowiązuje to do zaprezentowania własnych prognoz tyczących rozwoju sytuacji na świecie.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-07 10:44
W zeszycie tematycznym nr 10.
27 odsł.
Jezus a Trzej Królowie
W poprzedniej notce „Trzej Królowie a Jezus” przedstawiałem opcję, gdzie rozważana jest możliwość oddania hołdu Dzieciątku, przy odrzuceniu elementów cudowności zdarzenia.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-04 08:24
W zeszycie tematycznym nr 10.
31 odsł.
Trzej Królowie a Jezus
Święto Trzech Króli jest jednym z ważniejszych dla chrześcijaństwa. Skąd ta zależność?  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-02 10:09
W zeszycie tematycznym nr 10.
34 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1337 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1476 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1476 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1765 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1765 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1795 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1796 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1819 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1819 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1820 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1826 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1827 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1827 dni temu
więcej…