portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Władza a struktura ładu (11)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (10)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (9)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (8)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (7)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (6)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (5)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (3)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (2)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2018.01.30 17:01

Aborcja, eutanazja a Ewangelia

   
 

Czy można wnioskować stanowisko w tytułowych kwestiach na bazie wskazań Ewangelii?


 

Czy można wnioskować stanowisko w tytułowych kwestiach na bazie wskazań Ewangelii?

 

Temat jest trudny, a stanowisko fundamentalistycznych obrońców życia odwołuje się do chrześcijaństwa. Jest przy tym tak zasadnicze, że niekiedy pojawia się dysonans między stanowiskiem KK, a środowiskiem „pro-life”.

Czy zatem możliwe jest jakieś jednoznaczne odniesienie?

Temat od dawna budzi moje zainteresowanie. Przedstawię zatem to, co udało mi się zebrać, ale nie jest to stanowisko jednoznaczne. Raczej szereg nawiązań pozwalających na ukształtowanie własnego poglądu. Zaczynam od Ewangelii, ale dodam też kilka własnych spostrzeżeń z innych dziedzin.

 

Co zatem można „wyciągnąć” z Ewangelii?

Jest kilka opisów wypędzania duchów z ciał nimi owładniętych. Przypadek z „duchem” nazywającym się „Legion” jako zbiór większej ilości duchów. Przypadek, gdy Chrystus wskazuje, że po usunięciu tych „gości” – mogą powrócić dobierając sobie jeszcze „współtowarzyszy” do wykorzystania „uprzątniętego” mieszkania. Co ciekawe – nie nazywa takich duchów „złymi”, ale „nieczystymi”, co chyba można tłumaczyć jako nieuprawnionymi do przebywaniu w ciele człowieka.

Wnioskiem jaki się nasuwa jest stwierdzenie, że ciało ludzkie jest siedliskiem ducha, a nie jego częścią. Mało, że może się zdarzyć istnienie ciała bez ducha.

 

W przypadku innych uzdrowień można  dostrzec dwa przypadki. Jeden, gdy Jezus uzdrawia mówiąc o odpuszczeniu win, co powoduje uzdrowienie, ale też w innym miejscu, na pytanie o to, kto jest winien niesprawności, odpowiada, że ani on, ani rodzice, ale jest to dla doświadczenia innych.

Niejednoznaczna sytuacja, gdyż świadczyłoby to o braku wpływu na sytuację niesprawnego – są wątpliwości co do jego personalizmu. Czyżby to ciało nie zawierało ducha? Czy zatem przywrócenie sprawności wiąże się z przydaniem ducha?

 

Tyle przypomniałem sobie z opisów ewangelicznych, które mogą stanowić jakieś wskazówki tyczące kwestii powiązanych z aborcją.

 

Najważniejsza  w tym jest konstatacja, że nie można jednoznacznie łączyć konkretnego ciała z konkretnym i jednym duchem.

Zasadnym jest więc pytanie kiedy, od którego momentu można uznać, że dusza danego człowieka jest powiązana z ciałem?

Nie ma jednoznacznego ustalenia. Na podstawie Ewangelii nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Mamy przecież Niepokalane Poczęcie, czyli wejście ducha w ciało Marii; ale nie jest określone, czy to zapoczątkowało kształtowanie ciała, czy też nastąpiło w jakiejś fazie już rozpoczętego procesu.

Jeden z blogerów Salonu24 wiąże zaistnienie ciąży z momentem uświadomienia sobie przez kobietę takiej możliwości. Fizycznie – może to być dosyć odległy czas od aktu zapłodnienia jajeczka kobiecego. Czyli – czas nie jest precyzyjnie ustalony.

 

Jest jeszcze drugi element: czy sam akt poczęcia (zapłodnienia jaja kobiecego) należy traktować jako pełny proces początku istnienia człowieka?

Czy bowiem człowiek, w którego ciele zamieszkał duch „nieczysty” – jest człowiekiem w „pełnym” wymiarze?

Druga sprawa: Chrystus uzyskał świadomość swej roli wraz ze chrztem u Jana. Czy nie było to zatem jakieś uzupełnienie świadomości?

 

W Egipcie, ale i innych rejonach są religie  twierdzące, że dusza ludzka składa się z 3 części. Nie rozwijając tematu: może proces „kształtowania” człowieka nie ma jednego początku, a jest procesem rozwojowym budowy (albo implementacji) poszczególnych składowych?

Psychologia Junga wyróżnia id, ego i superego. Czy nie ma tu powiązania?

 

Do tego dochodzi wiedza astrologiczna, która przyjmuje, że o uwarunkowaniach losów człowieka można wnioskować na podstawie położenia „świateł” w momencie pierwszego oddechu.

 

Wnioski jakie się nasuwają są takie, że człowiek nie jest „poczęty” w skończonej formie ale, że jest to proces mający swoje fazy początkujące.

 

Akt poczęcia, zapłodnienie jaja kobiecego, rozpoczyna proces kształtujący ciało w jego podstawowych funkcjach życiowych.

 Psychologiczny ID.

To ciało nie ma wszystkich cech ludzkich: jest dopiero budowane i często mogą to być „błędne procesy” o czym świadczą naturalne poronienia.

Ruch „pro-lif” wskazuje, że dziecko w łonie matki zapamiętuje niekiedy jakieś zdarzenia, które dzieją się w świecie „zewnętrznym”, odbiera także stany emocjonalne matki.

Wydaje się, że to możliwe. Jednak istnieje pytanie, czy jest to odbiór w poczuciu własnej, odrębnej świadomości?  Tu można mieć wątpliwości, a wskazaniem byłoby, że po urodzeniu, wraz z pierwszym oddechem, uzyskuje się świadomość własnej odrębności, czyli psychologiczne EGO.

Poniekąd potwierdzeniem takiego ujęcia jest zapis biblijny (zapewne przejęty ze starszych zapisów), że Bóg tchnął życie w stworzonego przez siebie Adama.

 

Pozostaje kwestia superego, czyli tej trzeciej części duszy, która kształtowana jest naszym życiem. Być może nie wszyscy osiągają ten stan samoświadomości. Także odniesienie mówiące o „zasiedleniu” człowieka przez ducha „nieczystego” może dotyczyć człowieka, który albo nie wykształcił swego superego, czyli tej trzeciej części duszy, albo też to superego jest stłumione przez „nieczystego” ducha.

W ruchach ezoterycznych tzw. medium „przejmuje” różne duchy umożliwiając im wypowiedzi z wykorzystaniem swego ciała. Wskazuje się przy tym, że medium zazwyczaj (nie wiem czy były jakieś badania na ten temat), jest osobą o słabo wykształconej osobowości, łatwo ulegające wpływom jednostek silniejszych psychicznie. To wskazywałoby właśnie na taką osobę, która nie „wypracowała” własnego SUPEREGO.

 

Wnioski końcowe.

Czy aborcja może być określana jako morderstwo bezbronnego człowieka? Mam poważne wątpliwości, gdyż o morderstwie można mówić tylko w odniesieniu do osoby obdarzonej świadomością. Nawet więc po urodzeniu nie musi nastąpić akt uzyskania samoświadomości (EGO).

Niemniej – aborcja jest zawsze przerwaniem procesu kształtowania człowieka i im później od momentu poczęcia następuje, tym bliższa jest uznania za morderstwo.

 

Decyzja o przyjęciu/odrzuceniu prezentowanego poglądu jest sprawą indywidualną.

 

 
753 odsłony
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: Wiara, wiedza, cywilizacja, filozofia, wartości.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
JPII i Putin - epigoni przemijających potęg
Z perspektywy cywilizacyjnej obie te postacie, znakomite, pełnią podobną rolę – jeden w Cywilizacji Katolickiej, drugi Cywilizacji Turańskiej (o ile można ją uznać za w pełni rozwiniętą).

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-10-11 09:25
W zeszycie tematycznym nr 13.
23 odsł.
Wielka Lechia - logicznie i z fantazją
Co i rusz pojawiają się teksty tyczące Wielkiej Lechii. Czytam z ciekawości, ale większość jest nasycona  chciejstwem pozbawiającym logiki.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-29 09:18
W zeszycie tematycznym nr 13.
36 odsł.
Cywilizacja a kultura
Istnieje pewien dysonans pojęciowy tyczący tych określeń. Warto zastanowić się nad tego przyczyną.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-25 19:35
W zeszycie tematycznym nr 13.
43 odsł.
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
48 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
108 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
99 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1613 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1751 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1751 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2071 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2071 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2094 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2094 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2095 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2101 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
więcej…