portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Cywilizacja Polska: konieczna zmiana strategii ("epidemicznej")
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Skutki "jerozolimskiego holokaustu"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Stalin i III Wojna Światowa
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Stosunek do Powstania Warszawskiego
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Świat a ustawa o IPN
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wyjątkowość holokaustu ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Przyczyny holokaustu
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Synergia wiary a Polska
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Szydło, Morawiecki, Kaczyński, Duda ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O reparacjach
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2018.02.14 09:33

Czy żydów należy leczyć?

   
 

W tytule słowo "żydzi " pisane jest z małej litery, co oznacza przynależność cywilizacyjną, a nie narodową (podobnie jak słowo "katolik", a powinno być też w użyciu słowo "polak").


 

 

Zatem chodzi o to,  czy ideologia judaizmu ma charakter patologii.

Do pewnych stwierdzeń dochodzi się powoli, krok po kroku, bo jest dużo "wdrukowanych" przekonań, które wymagają weryfikacji, a dopiero po eliminacji przynajmniej większości z nich, można postawić trafną diagnozę.

Aby zatem dojść do tytułowego pytania notki trzeba było pokonać wiele wcześniejszych naleciałości. Krokiem w kierunku, jak się okazało teraz, była poprzednia moja notka: "Filosemityzm: da się toto wyleczyć?". Jednak do dalszych skojarzeń doprowadziła notka "Pasożytyzm" blogera AjamiQuest.

Autor tej notki podaje cechy charakterystyczne jednostki chorobowej - schizofrenii. Przytoczę z jego notki:

"Specjaliści  podają różne klasyfikacje, listy cech  psychopatycznych, lecz we wszystkich ujęciach powtarzają się  pewne, podstawowe cechy:

- Upośledzenie rozumowania w kategoriach moralnych, deficyt sumienia i brak poczucia  winy. 

- Czerpanie satysfakcji z krzywdzenia innych.

- Nieliczenie się z uczuciami innych.

- Tendencje do manipulowania innymi. Granie na najwyższych uczuciach. Zdolności  aktorskie i mitomania. 

- Instrumentalne traktowanie innych osób.

- Konfliktowość. 

- Racjonalizacja własnego zachowania irracjonalnego.

 

"Przed opisem szczegółowych charakterystyk klinicznych należy, jak zwykle, przypomnieć, że niezmiernie rzadko mamy do czynienia z osobą ujawniającą wszystkie opisane objawy. Nawet podręcznikowy, że tak powiem, psychopata zazwyczaj ujawnia tylko niektóre opisane cechy, a czasem możemy spotkać osobę prezentującą jedynie pewne rysy osobowościowe psychopaty (lub każdego innego rodzaju zaburzeń osobowości)." http://www.wojciechimielski.pl/index.php/psychologia-kliniczna/29-kim-jest-psychopata

 

Tutaj przytaczam zestawienie 10 psychopatycznych oznak, które przygotował dla swoich czytelników amerykański serwis BusinessInsider:

1. Z przyjemnością obserwują czyjąś porażkę

2. Dużo mówią, zwłaszcza o sobie - mają łatwość w produkowaniu historii o sobie

3. Czują się ważni - jeśli nie najważniejsi

4. Są nadzwyczaj pewni siebie

5. Zasady dotyczą innych

6. Mają mentalność pasożyta - liczą się tylko oni i ich przetrwanie

7. Knują i manipulują

8. Ich długofalowe cele są absurdalne i nierealne

9. Dość łatwo ich wyprowadzić z równowagi

 

10. Męczy ich nuda"

 

I jeszcze jeden fragment - zacytowany przez autora wspomnianej notki, a pobrany z innego opracowania:

 

"Psychopaci z natury ciążą ku piramidzie władzy i skupiają się na jej szczycie – zarówno z racji własnej żądzy władzy, jak i dlatego, że ten hierarchiczny system zarówno wymaga, jak i wspiera tych, którzy potrafią swobodnie działać bez wyrzutów sumienia, poczucia winy czy też bez prawdziwego uczucia empatii wobec innych.
Psychopaci kochają się we władzy i podejmowaniu ryzyka, są mistrzami manipulacji, egoistycznego oportunizmu i autokreacji i mają doktoraty z kłamstwa i oszustwa. Psychopaci są bardzo zręcznymi uwodzicielami i doskonale pogrywają z innymi, żeby uzyskać to, co chcą. Są bardzo spostrzegawczy w czytaniu innych ludzi, rozumieniu ich motywów i wartości, genialni w rozpoznawaniu ich słabości i ślepych plamek, bardzo skuteczni w wywoływaniu zarówno współczucia wobec siebie jak i poczucia winy u innych
 
W moich notkach dominujące jest przesłanie dotyczące idei Cywilizacji Polskiej i utworzonej na tej podstawie Rzeczypospolitej. Zasadniczym wskazaniem jest, że podstawą Rzeczypospolitej jest PERSONALIZM z którego jednoznacznie wyprowadzana jest struktura egalitarna instytutów życia społecznego.
Istnieje więc zasadnicza sprzeczność między polskością, a judaizmem - judaizm ma podstawę hierarchiczną wynikającą z biblijnego zalecenia nierówności: "czyńcie sobie ziemię poddaną", a co wsparte jest sztucznym wtrąceniem w postaci opisu snu Jakuba o drabinie (hierarchiczność) prowadzącej do nieba.
 
W odniesieniu do notki "Pasożytyzm" można przyjąć odmienne stanowisko. To nie Żydzi mają  (genetyczne) cechy dające skłonności do psychopatii, ale przeciwnie - to idea judaizmu wymusza na nich takie zachowania, które z czasem stają się immanentnie z nimi związane.
Wnioskiem jest, że należy zwalczać ideologię judaizmu i wynikające zeń rozwiązania - w tym wypadku hierarchiczność struktur społecznych. Judaizm - to patologiczna idea prowadząca do ciągłych zadrażnień i konfliktów - i stąd powinna być potępiona, a jej wyznawcy penalizowani.
 
Izrael jako państwo powstał na bazie moralnej rekompensaty za traumę holokaustu. Miał być w założeniach państwem o egalitarnej strukturze społecznej. Środkiem do tego prowadzącym było "wyleczenie" z hierarchiczności poprzez obowiązkową pracę w kibucach, co dopiero pozwalało na zamieszkanie. Obecnie państwo odeszło od tych zasad - ze skutkiem widocznym. Wydaje się więc, że terapia ta powinna być przywrócona.
Istnieje tendencja w środowiskach żydowskich do powrotu do Polski. Zwłaszcza wobec narastających zagrożeń dla istnienia Izraela. Koniecznym wydaje się wprowadzenie terapii dostosowujących takich Żydów do warunków życia w Rzeczypospolitej. Tu np. 3 letni pobyt i praca na roli, przy tylko minimalnym użyciu sprzętu, a oparcie się głównie na pracy ręcznej, byłaby bardzo stosowna.
 
I jeszcze uwaga. 
W Polsce judaizmowi przeciwstawia się katolicyzm. To nie jest właściwe ujęcie, gdyż katolicyzm, po przyjęciu doktryny trydenckiej, włączył się w nurt doktryn o charakterze hierarchicznym. Powolna destrukcja nauki Chrystusa związana z Dobrą Nowiną spowodowała, że obecnie ta doktryna w zasadzie już nie różni się od judaizmu. Warto zauważyć, że u początków judaizacji nauki Chrystusa stał św. Paweł, który zainicjował ten proces takimi słowami jak "nie bądźcie letni" (patrz na odniesienie do cech psychopatycznych), czy "zło dobrem zwyciężaj" - a każda walka jest nakierowana na uzyskanie dominacji (hierarchiczność).
Efektem jest to, że Polska została zjudaizowana chrztem.
 
"Zasadnicza sprzeczność" o której wspomniałem między polskością, a judaizmem ma charakter ideowy i należy odrzucić wszelkie sugestie tyczące współistnienie obu idei w jednym państwie. Próba połączenia doprowadzi do stworzenia struktury o cechach gorszych niż najgorsze cechy składowych.
Przykładem jest niemiecki nazizm utworzony z połączenia idei judaizmu z nacjonalizmem. W Polsce za "zjudaizowanie chrztem" zapłaciliśmy utratą niepodległości i rozbiorami.
 

 
758 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji, polityka światowa.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
11 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
71 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
51 odsł.
O sensie życia - cywilizacyjnie
Zawirowania związane z rozgardiaszem etycznym wynikającym z wielokulturowości, jaka ostatnio obowiązuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, wymuszają powrót do pytania o sens i cel istnienia człowieka

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-08 17:52
W zeszycie tematycznym nr 10.
79 odsł.
Nienawidzę żydów po polsku
Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-01 11:50
W zeszycie tematycznym nr 9.
102 odsł.
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-25 15:25
W zeszycie tematycznym nr 10.
108 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1575 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1713 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1713 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2002 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2033 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2033 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2056 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2056 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2057 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2063 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
więcej…