portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Władza a struktura ładu (11)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (10)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (9)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (8)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (7)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (6)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (5)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (3)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (2)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Aborcja, eutanazja a Ewangelia
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2018.02.28 10:41

Władza a struktura ładu

   
 

Wprowadzenie

Są tylko dwie możliwości kształtowania relacji społecznych. Jedna, w oparciu o narzucenie zasad będących podstawą budowy relacji i druga, oparta o naturalnie tworzące się zależności.


 

 

Pierwszy przypadek, to porządek prawny. Z tej zależności wywodzi się WŁADZA.

Drugi, to regulacje wynikające z obyczaju. Ich wynikiem jest ŁAD.

 

We wszystkich społeczeństwach mamy obecnie przemieszanie wzajemnych zależności. Praktycznie struktura ładu jest pomijana w rozważaniach, a za naturalne uznaje się regulacje prawne, gdzie twierdzenie o potrzebie dążenia do utworzenia państwa prawa (czyli podlegającego prawu), uważa się dążenie słuszne.

Przeciwstawiana bywa temu zasada, że państwo powinno być państwem prawnym, czyli takim w którym obowiązuje prawo, a nie jest ono nadrzędne, ale jest to mało przejrzyste już z racji używania określeń (prawo) w obydwu sytuacjach.

Konieczne jest wprowadzenie odrębnego słownictwa pozwalającego na zaznaczenie różnic. Mamy zatem pierwszy przypadek, gdzie występuje WŁADZA PRAWA i przypadek drugi, gdzie mamy do czynienia z ŁADEM OBYCZAJU.

 

Oba rozwiązania są antagonistyczne, co do źródła społecznych regulacji, ale w praktyce życia mogą być nierozróżnialne, a jest to  świadomym zamierzeniem struktur pierwszego z wymienionych przypadków dążących do uznania ich za naturalne.

 

Konieczne jest zaznaczenie, że analizy systemów społecznych są obecnie czynione z  pominięciem (można domniemywać – świadomym) wskazanych zależności, a ułatwione jest to ograniczoną percepcją społeczeństw, z uwagi na trudne rozróżnienia, wymagające intelektualnego przygotowania. W życiu codziennym uważane są za niepotrzebne i zostają oparte na wierze, że są czynniki, które regulują te zależności w sposób właściwy. Ta postawa jest „oddaniem pola” pierwszemu z omawianych porządków.

Aby to zmienić koniecznym jest samodzielny udział w porównaniach, a to wymaga zaangażowania.

 

Przechodząc do porównań  obu porządków należy poczynić pewne konstatacje, te bowiem w istotny sposób zmieniają perspektywę postrzegania problemu.

  1. Władza prawa jest związana ze strukturą hierarchiczną. Ten, kto stanowi prawa jest czynnikiem zwierzchnim względem tych, którzy mają prawu podlegać.
  2. Tworzący prawo jest tym, który potrafi rozróżniać dobro od zła. Podlegający prawu nie rozróżniają samodzielnie dobra od zła, a prawo jest wyznacznikiem sposobu postępowania.
  3. Podlegający prawu są jednostkami, ale nie osobami. Ich odrębność polega jedynie na indywidualnej odpowiedzialności za swoje postępowanie w zależności od udzielonych koncesji przez stanowiącego prawo. (Należy tu zaznaczyć, że zakres koncesji może być na tyle duży, że jednostka nie będzie odczuwała żadnych ograniczeń dla wolności wyboru dróg postępowania. Jednak prawa te mogą być zmienione w dowolnym czasie przez decydenta). Niezależnie od zakresu koncesji, w tym porządku, jednostka nigdy nie jest w pełni samodzielna i nie można mówić o personalizmie jako czynniku podstawowym porządku.

 

Drugi przypadek.

  1. Ład obyczaju kształtuje egalitarne relacje społeczne. Obyczaje tworzące ład społeczny są przestrzegane na zasadzie konsensusu zawieranego między niezależnymi podmiotami o identycznym statusie – podstawa personalizmu.
  2. Podmioty (osoby) same oceniają i rozróżniają dobro od zła w zakresie wspólnych stanowień.
  3. Postępowanie wynika z oceny własnej sytuacji, a uwzględniającej okoliczności. Odpowiedzialność za to ograniczona jest do kręgu tych, którzy umowę zawierali w zakresie ustaleń; tylko w tym zakresie może być rozróżniane dobro i zło, które nie mają uniwersalnego charakteru. Wolność wyboru wynika z zakresu własnych ustaleń i brak jest zewnętrznych ograniczeń. Można mówić, że gwarancją ładu jest honor osób zawierających umowę ( dla pierwszego przypadku – honor ma inny charakter; jednostki otrzymują określone zadania, za które przysługują jakieś koncesje, a wypełnianie tych nakazów określane jest mianem honoru.).

Dopiero po poczynieniu powyższych ustaleń można rozpocząć porównywanie różnych porządków życia społecznego. Zadaniem jest wskazanie takiego, który jest optymalny dla realizacji celu – tym, a szersze rozważania tematyczne były prowadzone w innych miejscach, jest ROZWÓJ, rozumiany jako podwyższanie świadomości we wszystkich jej aspektach.

 

O tym w następnych notkach, w miarę pisania.

 

 
740 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: Wiara, wiedza, cywilizacja, filozofia, wartości.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
JPII i Putin - epigoni przemijających potęg
Z perspektywy cywilizacyjnej obie te postacie, znakomite, pełnią podobną rolę – jeden w Cywilizacji Katolickiej, drugi Cywilizacji Turańskiej (o ile można ją uznać za w pełni rozwiniętą).

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-10-11 09:25
W zeszycie tematycznym nr 13.
23 odsł.
Wielka Lechia - logicznie i z fantazją
Co i rusz pojawiają się teksty tyczące Wielkiej Lechii. Czytam z ciekawości, ale większość jest nasycona  chciejstwem pozbawiającym logiki.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-29 09:18
W zeszycie tematycznym nr 13.
36 odsł.
Cywilizacja a kultura
Istnieje pewien dysonans pojęciowy tyczący tych określeń. Warto zastanowić się nad tego przyczyną.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-25 19:35
W zeszycie tematycznym nr 13.
43 odsł.
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
48 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
108 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
99 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1613 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1751 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1751 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2071 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2071 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2094 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2094 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2095 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2101 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
więcej…