portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Władza a struktura ładu (11)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (10)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (9)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (8)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (7)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (6)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (3)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (2)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Aborcja, eutanazja a Ewangelia
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2018.03.18 11:01

Władza a struktura ładu (5)

   
 

Dotychczasowe ujęcie zakładało opis  struktur organizacyjnych różnego rodzaju rozwiązań społecznych z rozróżnieniem na typ hierarchiczny i egalitarny.

 


 

 

Problem jaki się pojawił, to konieczność, niejako podświadoma, wartościowania  tych struktur organizacyjnych już na etapie ich opisywania. Trudno powstrzymać się od wskazania wad (i zalet) systemu chińskiego, czy rosyjskiej turańszczyzny. Podobnie dotyczyć to będzie rozwiązań europejskich i odrębnie judaizmu.

Te oceny, z natury rzeczy, będą przyczynkarskie i dotyczyć mogą tylko jakichś fragmentarycznych działań przy konkretnych rozwiązaniach celowych. Jest potrzebą chwili, aby spróbować znaleźć jakieś „uniwersalne” podejście do kwestii związanych z organizacją struktur społecznych. Wskazanie, a przynajmniej próbę wskazania, struktury do której należy dążyć.

Obecne rozważania mają prowadzić do wskazania takiej struktury, która pozwoli na znalezieniu się na optymalnej ścieżce rozwojowej – nieantagonistycznej względem innych struktur organizacyjnej (przynajmniej nie mającej wbudowanego antagonizmu), a pozwalającej rozwiązywać problemy jakie pojawiają się (pojawią) w trakcie procesu rozwojowego, bądź wystąpią jako niezależny czynnik zewnętrzny.

Na tym etapie nie można założyć „wyższości” któregoś z systemów. Skoro bowiem istnieją, to oznacza, że miały i mają zalety pozwalające na rozwiązanie występujących na ich drodze rozwojowej problemów. Obecnie jedynie możemy dostrzec te zalety i wady i szukać optymalnego rozwiązania. A kwestia ma charakter globalny, gdyż nie da się już tworzyć systemów izolowanych; każde rozwiązanie spotka się z reakcją innych systemów, zwłaszcza jeśli będzie odbierane to rozwiązanie jako zagrożenie.

(W tych kategoriach należy rozpatrywać stosunek do Polski państw ościennych i międzynarodowych struktur organizacyjnych –KK, czy judaizmu).

Rozróżnienie na system hierarchiczny i egalitarny już na wstępie wskazuje na ich odmienność. System hierarchiczny jest bardziej efektywny w rozwiązywaniu konkretnych spraw – zwłaszcza takich, które są znane i których sposób oddziaływania jest przewidywalny. Jednak nie daje sobie rady w warunkach nowych, gdy potrzebna jest szybka reakcja na jakieś zjawisko, a trzeba uzyskać na to akceptację instancji zwierzchniej, czyli – przesłać informację o zjawisku i to jak najbardziej pełną, a następnie oczekiwać na wskazania i dopiero reagować. Na każdym etapie mogą wystąpić zakłócenia  mogące prowadzić do błędu, a do tego dochodzi opóźnienie czasowe.

W takich warunkach system jest nieefektywny.

System egalitarny jest mniej efektywny decyzyjnie, przynajmniej w pierwszej fazie reakcji na zjawisko, ale z kolei te reakcje mogą być stosowne do skali zagrożenia. Reakcja nie przekracza skali zdarzenia. Ma też istotną zaletę – pozwala na stwarzanie odpowiedzi na wszelkie rodzaje zagrożeń – także tych nowych. Po prostu tworzy strukturę celową potrzebną do przeciwstawieniu się zjawisku.

W wielu przypadkach  struktura celowa ma podobny charakter jak struktura hierarchiczna. Różnica dotyczy tego, że każdy element struktury „zna swoje miejsce”, co najdobitniej i najbardziej precyzyjnie określił Chrystus w odniesieniu do struktury hierarchicznej ; „nie wie sługa, co czyni pan jego”. Jeśli w takiej sytuacji element struktury „zna swoje miejsce”, czyli sens i cel działania – nie można mówić o strukturze hierarchicznej, a jest to struktura celowa o egalitarnym podłożu ideowym.

Istotą jest też w tym przypadku to, że taka struktura celowa jest powoływana tylko do wykonania określonego działania, a po jego zakończeniu jest likwidowana. Nie ma bowiem potrzeby utrzymywania struktury, która nie ma żadnego celu, a nawet więcej – ona może mieć formę niedostosowaną do podjęcia wyzwania, które może się pojawić.

(To dlatego można spotkać się ze stwierdzeniem, że zazwyczaj państwa są przygotowane do tej wojny, która już minęła; nowa będzie zawsze zupełnie inna. Wojny wygrywają te państwa, które lepiej i szybciej dostosują się do nowych warunków sytuacyjnych).

 

Do tych rozważań należy dodać jeszcze jedno: cel jaki realizują te struktury organizacyjne. Liczy się bowiem efektywność w jego uzyskaniu.

Jeśli celem nadrzędnym – takim, który da się określić jako przesłanie uniwersalne, jest rozwój świadomości aż do poziomu świadomości Stwórcy – Ojca, to mogą występować cele pośrednie realizowane przez poszczególne struktury. Bogactwo rozwiązań jest duże, ale łatwo zauważyć, że struktura hierarchiczna jest podatna na zdegenerowanie z racji braku kontroli czynnika szczytowego struktury. Niższe szczeble mają za zadanie wykonywać, a nie dyskutować.

Oczywiście – nie ma rozwiązań „czystych” i nawet najbardziej shierarchizowane systemy mają wbudowane czynniki kontroli (sprzężenie zwrotne). Podobnie – w systemach egalitarnych nie zawsze i nie wszystko jest transparentne dla poszczególnych jednostek.

 

Ciekawe przykłady obrazujące powyższe zagadnienia można znaleźć w twórczości Lema; on nie tworzył wizji cywilizacyjnych, ale jego obserwacje cząstkowe też mają bardzo ciekawy wymiar.

Chodzi mi tu o opowiadanie „Niezwyciężony”, gdzie rozpatrywany jest system organizacyjny sztucznej inteligencji jaka zawładnęła jakąś planetą po wyeliminowaniu konkurencji. Otóż system został stworzony na bazie mini jednostek, które łącząc się uzyskiwały coraz wyższą świadomość, a wielkość połączenia dostosowana była do skali domniemanego zagrożenia.

Efektem była likwidacja wszystkich form innej niż własna inteligencja. Celem zaś jej istnienia było, tak można to określić, dominujące bytowanie. Żadnych dalszych form rozwojowych.

Można stwierdzić, że wystąpiła tam idealna forma organizacyjna – jednostka o nikłej świadomości i potrzebach, ale łączenie się daje coraz większe możliwości działania. Celem jest niszczenie przeciwników stosownie do skali i rodzaju zagrożenia.

Jeśli wyartykułowany cel istnienia jest właściwie określony, to struktura była tam optymalnie dobrana.

Inny przykład to opowiadanie  (piszę z pamięci, może tytuł był inny): „Nerwica natręctw”. Dotyczy to sytuacji awaryjnej, gdzie czynnik decyzyjny (człowiek) miał skłonność do perfekcyjnego wykonywania zadań i dążył do precyzyjnego uzyskiwania wszystkich dostępnych informacji związanych z zadaniem. Czyli typowa struktura hierarchiczne (decydent), który oczekuje maksymalnie precyzyjnego informowania o zjawiskach zewnętrznych umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji. W efekcie wystąpił błąd na „liniach przesyłowych” informacji powodując przeciążenie sieci przekazu, a to spowodowało spóźnione reakcje błędnie regulujące proces, co spowodowało katastrofę systemową.

 

To przykłady wskazujące zagrożenia systemowe. Pierwszy mówi, że konieczny jest cel systemowy do którego należy dążyć, ale którego osiągnięcie powoduje marazm. Drugi, że w strukturze hierarchicznej konieczna jest kontrola elementu szczytowego, gdyż jest to element  łatwo podlegający degeneracji.

 

Rozważania dotyczące europejskich systemów organizacyjnych (ale także innych) warto prowadzić w oparciu o wskazane założenia. Jeśli bowiem dążyć do znalezienia systemu optymalnego na danym etapie rozwoju (naszego jako państwa, czy uniwersalnego), należy zastanowić się nad skutkami i zagrożeniami jakie ten system ze sobą niesie; gdzie ma wbudowane zalążki rozpadu, jak je eliminować, i jak im przeciwdziałać.

 

 
717 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: Wiara, wiedza, cywilizacja, filozofia, wartości.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
JPII i Putin - epigoni przemijających potęg
Z perspektywy cywilizacyjnej obie te postacie, znakomite, pełnią podobną rolę – jeden w Cywilizacji Katolickiej, drugi Cywilizacji Turańskiej (o ile można ją uznać za w pełni rozwiniętą).

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-10-11 09:25
W zeszycie tematycznym nr 13.
23 odsł.
Wielka Lechia - logicznie i z fantazją
Co i rusz pojawiają się teksty tyczące Wielkiej Lechii. Czytam z ciekawości, ale większość jest nasycona  chciejstwem pozbawiającym logiki.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-29 09:18
W zeszycie tematycznym nr 13.
36 odsł.
Cywilizacja a kultura
Istnieje pewien dysonans pojęciowy tyczący tych określeń. Warto zastanowić się nad tego przyczyną.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-25 19:35
W zeszycie tematycznym nr 13.
43 odsł.
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
48 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
108 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
99 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1613 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1751 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1751 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2071 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2071 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2094 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2094 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2095 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2101 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
więcej…