portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Władza a struktura ładu (10)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (9)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (8)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (7)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (6)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (5)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (3)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu (2)
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Władza a struktura ładu
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Aborcja, eutanazja a Ewangelia
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2018.04.11 12:02

Władza a struktura ładu (11)

   
 

Rzeczpospolita: RP.pl

 


 

 

Poprzednie 10 notek tego cyklu miały na celu przygotowanie „sceny”. Na podstawie tamtych informacji można pokusić się o określenie struktury państwa, które mogłoby kontynuować tradycje Rzeczypospolitej w dostosowaniu do współczesności.

Warto dostrzec następujące ustalenia:

  1. Konieczne jest wyartykułowanie w sposób wyraźny i jednoznaczny celu cywilizacyjnego. (W dotychczasowych rozwiązaniach ten element można wyłuskać, ale nie był on stawiany bezpośrednio. Najwyraźniejszy jest w judaizmie – i może dlatego ta doktryna ma tak silne oddziaływanie. Pozwala bowiem na łatwą identyfikację z ideą wszystkim członkom wspólnoty). Według celu cywilizacyjnego oceniane są działania przedstawicieli – także tych najwyższego szczebla.
  2. Struktura społeczna i organizacyjna powinny być jasne, a kompetencje poszczególnych ogniw wyraźnie określone jako delegacja uprawnień na dany urząd przekazywana przez społeczeństwo.
  3. Sposób kształtowania elit powinien zapewnić rolę tej warstwy jako reprezentanta interesów całej społeczności. W żadnym wypadku nie należy dopuścić do wyalienowania tej warstwy.

 

Te trzy elementy wydają się być najbardziej istotnymi dla odbudowy Rzeczypospolitej. Jesteśmy zaś w o tyle dobrej sytuacji, że można skorzystać z dorobku przodków, których stanowienia daleko wykraczały poza myśl czasów im współczesnych, a i teraz mogą stanowić o kształcie podstawowych rozwiązań.

 

Cel cywilizacyjny:

 egalitarne współistnienie z otaczającą rzeczywistością, mając na uwadze nie tylko społeczności ludzkie, ale także środowisko przyrodnicze. Współistnienie, ale takie, które umożliwia rozwój poszczególnym jednostkom na stosownych im poziomach.

Konieczne jest wskazanie, że jest to w pełni sprzeczne z celem cywilizacyjnym judaizmu, gdzie występuje nakaz podporządkowania sobie otoczenia („czyńcie sobie ziemię poddaną”).

 

Organizacja państwa.

Są jeszcze ślady struktur Rzeczypospolitej; książę (król później) zawiaduje obronnością, porządkiem wewnętrznym i kontaktami zewnętrznymi. Czyli MON, MSZ i MSW.

Sprawy społeczne i gospodarka – nie podlegają prezydentowi. O tym decyduje wiec (teraz Sejm) – najlepiej w formie bezpośredniej.

Sądownictwo – to odrębny organ, gdzie pierwszym stanowieniem, jest określenie, czy popełniony czyn jest zgodny z ŁADEM RZECZYPOSPOLITEJ.  Sąd jest mediatorem między społeczeństwem a jednostką. Dopiero po stwierdzeniu, że jednostka popełniła czyn sprzeczny z ładem RP, może być skazana.

Dotychczasowe określenie Izby Karnej sądów obrazuje istniejące stanowienia. Problem przywrócenia ich roli. Do tego podkreślenie, że sąd nie może ferować wyroków wg swojego widzi mi się – zwłaszcza przy kierowaniu spraw do Izby Karnej – to musi być kontrolowane społecznie.

Wykroczenia i drobne zdarzenia powinny być rozstrzygane polubownie, w trybie mediacji. Konieczne jest wprowadzenie Izby Społecznej prokuratury. Obecnie prokuratorzy są „państwowi”, gdy jest szereg spraw, gdzie występuje konflikt miedzy państwem, a jednostką.

Regulacje relacji społecznych powinny być stanowione bez pośredników (zlikwidować Sejm – to instytucja anachroniczna) i dotyczyć wyłącznie spraw ważnych. Cała reszta powinna się opierać na obyczaju i być rozstrzygana lokalnie. Czynnikiem ważnym powinno być SŁOWO, czyli honor tych, których wybiera się na urzędy celem sprawowania pieczy nad ŁADEM powierzonej im sfery. Każdy członek wspólnoty kierować się powinien poczuciem ładu, a najwyższą karą jest eliminacja ze społeczeństwa. Taka jednostka nie ma prawa uczestniczyć w życiu społecznym – może żyć i wykonywać najniższe i najmniej odpowiedzialne prace.

 

Elity

 

Bez prawidłowo wybranych i spełniających swe funkcje elit – nie ma mowy o istnieniu skutecznej organizacji społeczeństwa. Konieczne jest stworzenie mechanizmów blokujących odrywanie się elit od narodu i tworzenie „odrębnej (odrębnych) kasty”. Jednym z podstawowych czynników jest zachowanie dopływu ciągle nowych sił do tej grupy – dostęp do bycia elitą nie może być zamknięty.

Nie może więc być to elita „z urodzenia”, czy z racji posiadania. Oba czynniki trzeba wyeliminować.

W żadnym przypadku nie można pozwolić na powstawanie równoległych struktur elitarnych. Chodzi o strukturę kościoła – religia powinna reprezentować etykę tożsamą z etyką państwową, a kapłani być elementem elity narodu. (Podobna sprawa jest obecnie ze środowiskiem sędziowskim, które próbowało się wyalienować ze społeczeństwa). Także chodzi o elitarne stowarzyszenia. Partie polityczne powinny być wyeliminowane, gdyż jest to zawsze próba tworzenia środowiska oderwanego od społeczeństwa. Dążenie do zmian powinno być czynione poprzez konfederacje, które grupują ludzi o różnym spektrum poglądów, a dążących do wspólnego celu. Po jego realizacji – struktura powinna być rozwiązana.

W II RP bazą dla elity , grupą przygotowywaną do pełnienia tej roli, byli wszyscy maturzyści. Bez matury nie można było zajmować ważnych stanowisk publicznych. Uważam, że było to największe osiągnięcie II RP, które pozwoliło na stworzenie struktury rozsianej, gdzie nawet świadome dążenie eliminacji elit przez sowietów, Niemców i w ostatniej fazie żydo-komuny, nie spowodowało pełnego jej wyniszczenia. Gdyby struktura była hierarchiczna – polskość by zanikła wobec ogromu strat.

Obecny system – „demokratyczny”, jest kpiną z egalitaryzmu i ducha polskości. Jednak nie można, na podstawie sztucznie tworzonego kryterium, eliminować jednostek z procesu decyzyjnego. Raczej stworzyć system zaufania, gdzie głos tych, którzy chcą i wypowiadają się w sprawach społecznych będzie rzeczywiście odwzorowywał potrzeby (choć nie nastroje) społeczne. Obecnie zbyt łatwo „kupić głosy” tych, którzy nie mają rozeznania w sprawach wspólnych, a ich głos waży tyle samo, co ludzi zaangażowanych.

 

Zakres decyzji prezydenta w odniesieniu do spraw ważnych dla państwa powinien być uzgadniany z Radą Państwa. Rzeczpospolita wprowadziła instytucję Senatorów Permanentnych, którzy zawsze towarzyszyli królowi i decyzje ważne mogły być podejmowane tylko przy kontrasygnacie tego grona. Liczba 8 senatorów jest znamienna, gdyż jest zgodna ze wskazaniem Prawa Parkinsona o tym, że 8 osobowe grono jest najbardziej kompetentnym zespołem decyzyjnym – skąd stanowiący prawa Rzeczypospolitej wiedzieli o tej zasadzie „odkrytej” w XX wieku?

(Senatorów było więcej – była to funkcja honorowa i dlatego, aby nie obciążać zanadto poszczególnych senatorów, funkcję senatora permanentnego pełniła tylko część tego zespołu na zasadzie wymiany).

 

Tyle uwag wstępnych traktujących o sprawach państwa. Jest to próba odniesienia się do spraw istotnych, chociaż niekiedy dotyczących  już rozwiązań szczegółowych. Pewne sprawy ważne – są tu zapewne pominięte. Całość wymaga szerszej analizy. Ważny jest „duch” w jakim rozważania będą prowadzone.

 

 
846 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: Wiara, wiedza, cywilizacja, filozofia, wartości.
Zeszyt tematyczny: 9. Rzeczpospolita a Naród.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
JPII i Putin - epigoni przemijających potęg
Z perspektywy cywilizacyjnej obie te postacie, znakomite, pełnią podobną rolę – jeden w Cywilizacji Katolickiej, drugi Cywilizacji Turańskiej (o ile można ją uznać za w pełni rozwiniętą).

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-10-11 09:25
W zeszycie tematycznym nr 13.
23 odsł.
Wielka Lechia - logicznie i z fantazją
Co i rusz pojawiają się teksty tyczące Wielkiej Lechii. Czytam z ciekawości, ale większość jest nasycona  chciejstwem pozbawiającym logiki.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-29 09:18
W zeszycie tematycznym nr 13.
36 odsł.
Cywilizacja a kultura
Istnieje pewien dysonans pojęciowy tyczący tych określeń. Warto zastanowić się nad tego przyczyną.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-25 19:35
W zeszycie tematycznym nr 13.
43 odsł.
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
48 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
108 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
99 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1613 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1751 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1751 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2040 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2040 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2071 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2071 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2094 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2094 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2095 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2101 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2103 dni temu
więcej…