portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
"Oto jest głowa ... Szumowskiego"; czy tylko?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska po koronawirusie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Między posiadaniem a wolnością
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wolność a sądownictwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Struktura władzy; POLIN
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... cywilizacja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rzeczpospolita czy Polin. Porównania
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a .. państwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... globalizm
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... oczekiwania względem PiS
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2018.05.29 07:36

Niepełnosprawni - czyja wina?

   
 

Zamieszanie wokół niepełnosprawnych i świadczeń na ich rzecz zaczęło się od „okupacji” sejmu i sprawa dalej nie jest do końca ustalona..


 

 

Przez cały ten okres nie pojawiły się żadne teksty tyczące  kompleksowego, czyli etycznego i materialnego  stosunku do tej kwestii. Bez tego zaś - nie ma mowy o uregulowaniu problemu tak, aby nie stanowił społecznego  problemu

 

Zacznijmy od hasła stawianego przez niepełnosprawnych i ich opiekunów, że chcą „godnego życia”.

 

Czy jest to żądanie uzasadnione i jak należy określić to "godne życie". A może zacząć od tego, czy W OGÓLE żądania niepełnosprawnych mogą być stawiane?

 

Zasadniczym jest pytanie o źródło niepełnosprawności: kto za to ponosi winę?

 

Obecnie żądania niepełnosprawnych kierowane są do władz państwa, a pośrednio oznacza to, że winę za niepełnosprawność powinno ponosić społeczeństwo. Czy to jest normalne?

 

Można przyjąć, że stan niepełnosprawności jest naturalnym "produktem ubocznym" rozwoju technicznego będącego kierunkiem wspólnotowych działań. W takim przypadku rzeczywiście winne jest społeczeństwo. Jednak efekt zmian genetycznych może wynikać także ze świadomych lub niefrasobliwych działań jednostek:  świadomych, gdy ludzie ze skazami genetycznymi wskazującymi na pojawienie się odchyleń - decydują się na potomstwo. Niefrasobliwych, gdy ich zachowanie przysparza okoliczności mogących powodować uszkodzenie płodu.

 

(Przypadki niepełnosprawności nabytej w wyniku różnego rodzaju urazów są odrębne).

 

Wnioskiem jest stwierdzenie, że z punktu widzenia poszukiwania winnego za stan niepełnosprawności, każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.

 

 

 

Odrębne rozważania dotyczą kwestii oczekiwania (żądania) pomocy od społeczeństwa. Tu także nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż stosunek społeczeństwa do niepełnosprawności wynika z kontekstu cywilizacyjnego, na bazie wartości uznawanych w danej cywilizacji. W hinduizmie stan ten wynika z karmicznych zależności, jako potrzeba doświadczeń. Islam z kolei zakłada, że jest to kara za popełnione czyny. Żydzi uważali, że tacy ludzie  pojawiają się jako "dopust boży" z racji odstępstw od  nakazów bożego prawa. Chrześcijaństwo ma wskazania w Ewangelii, gdzie Chrystus zapytany  czyją winą jest stan niepełnosprawności: tych nią dotkniętych, czy ich rodziców, odpowiada, że ani jednych, ani drugich, a  jest to dla ich doświadczenia.

 

To stanowisko jest podstawą tworzenia odniesień do niepełnosprawności w krajach, które deklarują akceptację zasad chrześcijańskich. Chrześcijaństwo z kolei jest nieodłącznie związane z personalizmem. Bez personalizmu – to tylko puste określenie.

Ewangeliczne wskazanie sugeruje, że opieka i organizacja współżycia powinna być oparta na indywidualnej zależności; doświadczanie tyczące stanu niepełnosprawności jest przede wszystkim doświadczeniem najbliższego kręgu rodzinno-opiekuńczego.

 

Pozostaje jeszcze sprawa doświadczeń życia samych osób niepełnosprawnych – także w kontekście personalizmu. Tu narzuca się potrzeba określenia celu życia, czyli tego, co określałem wcześniej jako cel cywilizacyjny – stanowiący o potrzebie tworzenia wspólnoty.

Nie porównując różnych cywilizacji, co należałoby zrobić, ograniczę się do stwierdzenia, że np. między judaizmem – dążącym do panowania nad światem, a Cywilizacją Polską (tożsamej z chrześcijaństwem, ale często błędnie ukierunkowanej jak w katolicyzmie), gdzie istotą jest rozwój świadomości, istnieje sprzeczność. Chrześcijaństwo będzie dążyć do zapewnienia możliwości rozwoju danej (także niepełnosprawnej) osoby zgodnie z jej zdolnościami percepcyjnymi. Czyli w takim stopniu, który pozwoli „przyswoić” doświadczenia i to zarówno samych niepełnosprawnych jak i osób z otoczenia.

Judaizm, a w naszych realiach jest to ideologia najbardziej narzucająca swoje oczekiwania, także w odniesieniu do niepełnosprawnych, stawia wymóg świadczeń na rzecz niepełnosprawnych w maksymalnym możliwym zakresie, bez związku z poziomem percepcji niepełnosprawnych.

Ta postawa jest bardzo często dostrzegalna także w sposobie przedstawiania problemu, gdzie judaiści wręcz traktują społeczeństwo jako przeciwstawną sobie grupę, która obowiązana jest do świadczeń, a ich obowiązek ma wynikać z chrześcijańskiej odpowiedzialności za innych. I jeśli świadczenia są , ich zdaniem, za małe, to jest to winą chrześcijańskiego społeczeństwa, które, rzekomo, nie chce wypełniać swych zobowiązań.

 

Jakie wnioski końcowe nasuwają się z powyższych rozważań?

Pierwszym, że społeczeństwo, w aktualnym stanie organizacyjnym, w formie realizowanej przez państwo, powinno zapewnić minimum egzystencyjne osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Dotyczy to także organizacji możliwości zapewnienia takiej opieki.

Jednak dalsze świadczenia, które można określić jako pozwalające na „godne życie” powinny być decydowane w kręgu bliższym opiekunów niepełnosprawnych i rozpatrywane indywidualnie. Tylko w ten sposób można dostosować poziom tych świadczeń do rzeczywistych potrzeb tych ludzi do ich percepcji i możliwości świadczeń społecznych na ten cel.

Wielkość tych świadczeń nie jest związana z potrzebami, ale i możliwościami ich zaspokajania.

 

Obecne rozwiązania przyjęte przez czynniki decyzyjne państwa wydają się mieścić w górnej granicy możliwości świadczeń ogólnospołecznych. Wszelkie dalsze świadczenia powinny być ważone indywidualnie. Być może znaczącą rolę powinny odgrywać też jałmużny czynione na ten cel, a dysponowane w stosownych formach organizacyjnych.

Zbytnie uleganie żądaniom świadczeń może doprowadzić do braku społecznej akceptacji takich rozwiązań i w efekcie ich zmniejszenia – także np. poprzez zmniejszenie ilości darów czynionych na ten cel przez osoby indywidualne.

 

 
957 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji, naród.
Zeszyt tematyczny: 8. Instytucje Rzeczypospolitej - kobieta i rodzina.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Czy umiemy być bogaci?
Czym jest bogactwo? Optuję za stwierdzeniem, że jest to posiadanie więcej niż inni z naszego otoczenia. Bo aby być bogatym – potrzeba „wianuszka” biedniejszych; gdy wszyscy mają dużo – nie ma bogatych.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-06 12:17
W zeszycie tematycznym nr 9.
24 odsł.
Dumając o "polskim ładzie". Cywilizacyjnie
Z dużym niesmakiem obserwuję reakcje opozycji na program  "Polski Ład" . I wcale to nie znaczy, że w pełni akceptuję przedstawione założenia.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-05-18 16:19
W zeszycie tematycznym nr 9.
42 odsł.
Rosja - homo russicus a człowiek rosyjski i radziecki
W poprzedniej  notce „Rosja –„niedorobione” imperium”,  starałem się wskazać w jaki sposób powstawała rosyjska idea cywilizacyjna (Cywilizacja Turańska wg Konecznego).

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-05-07 14:59
W zeszycie tematycznym nr 10.
62 odsł.
Rosja - "niedorobione" imperium
Imperium – kojarzy się z wielkim terytorium zarządzanym przez jeden ośrodek centralny.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-05-02 07:18
W zeszycie tematycznym nr 10.
88 odsł.
O sensie życia
Im jestem starszy, tym częściej wracam pamięcią do zdarzeń minionych, zastanawiając się jak przeżyłem swoje życie.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-04-26 07:24
W zeszycie tematycznym nr 9.
78 odsł.
Kultura a skundlenie polityków
W zasadzie to określenie "skundlenie" dla polityków jest prawie nobilitujące; ich poziom jest znacznie gorszy.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-04-21 08:15
W zeszycie tematycznym nr 10.
83 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1477 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1616 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1616 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1905 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1905 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1905 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1905 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1905 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1935 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1935 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1959 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1959 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1960 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1965 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1967 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1967 dni temu
więcej…