portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
"Oto jest głowa ... Szumowskiego"; czy tylko?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska po koronawirusie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Między posiadaniem a wolnością
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wolność a sądownictwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Struktura władzy; POLIN
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... cywilizacja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rzeczpospolita czy Polin. Porównania
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a .. państwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... globalizm
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... oczekiwania względem PiS
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2018.07.05 09:33

Bez celu, bez sensu

   
 

Co i rusz przetacza się jakaś dyskusja dotycząca kolejnej dziedziny życia. I kończy brakiem jakichkolwiek wniosków.


 

 

 Czasy w których żyjemy są "ciekawe", a chińskie porzekadło "abyś żył w ciekawych czasach" oddaje cały sens sytuacyjny: to nie są dobre czasy dla normalnych ludzi.

Owszem, mamy, przynajmniej w Europie, wysoki standard materialny i stosunkowo mało zagrożeń.
Jednak żyjemy w świecie  galimatiasu etycznego; nie wiadomo jakimi wartościami należy się kierować.
 
Można się już spotkać (to "już" - jest wskazaniem, że następuje ewolucja poglądów w tym kierunku), z odniesieniami do powstawania i upadków różnych cywilizacji. Tyle, że jeszcze nie pojawiają się wskazania, iż siłą napędową rozwoju cywilizacji jest coś, co należy określić jako CEL CYWILIZACYJNY.
 
Moje dotychczasowe rozważania dotyczące cywilizacji zawsze kończyły się wskazaniem takiego celu. Pierwsze  było jednak określenie wartości na jakich opiera się cywilizacja.
 
Tym razem - trochę inne ujęcie: może należy zacząć od określenia CELU, a następnie ustalić WARTOŚCI jakie należy respektować, aby cel osiągnąć.
 
Tekst jest szkicem dla rozważań o charakterze globalnym i relacji międzysystemowych, ale ważniejsze jest nasze tu i teraz, czyli odniesienie do obecnej sytuacji. To wymusza pewne ograniczenia zakresowe.
 
Jakie cele pojawiają się w świadomości polskiego społeczeństwa (mowa o celach społecznych, a nie indywidualnych)?
 
Kościół Katolicki jako cel Cywilizacji Katolickiej obrał ZBAWIENIE. 
W zasadzie religie protestanckie mają taki sam cel, a różnica polega na doborze drogi prowadzącej do jego osiągnięcia.
Łączy oba nurty przekonanie, że trzeba się podporządkować określonym regułom, gdyż bez tego Bramy Raju będą zamknięte.
 
Należy dostrzec, że występuje tu sprzeczność z personalizmem chrześcijańskim, gdyż sugerowany tu personalizm ma polegać na świadomym podporządkowaniu się regułom - prawu. Jedyna różnica między judaizmem a katolicyzmem polega na tym, że judaizm wymusza podporządkowanie, a katolicyzm dąży do samodzielnego, wynikającego z własnej woli, podporządkowania.
 
W sensie doktryny - nie ma różnicy między judaizmem i katolicyzmem (także religiami protestanckimi - te są jeszcze uboższe intelektualnie).
 
Polski upadek systemu wartości i zmniejszająca się rola Kościoła w życiu społeczeństwa wynika z pogłębiających się różnic między polskim (słowiańskim) poczuciem, nawet nie rozumieniem, personalizmu, a tym, co Kościół próbuje narzucić w tym zakresie.
 
Szermuje się hasłem personalizmu , czyli budowania własnej osobowości, ale tylko do takiego stadium w którym osoba ma samodzielnie poddać się PRAWU.
 
W Europie ten model został odrzucony wcześniej z racji restrykcyjnego narzucania ludziom podporządkowania, co spowodowało szereg wybuchów buntu. Tyle, że nie ukształtowano idei odbudowy personalizmu koncentrując się na celach partykularnych.
Efektem jest "nakładka ideowa judaizmu" na cywilizację europejską.
Komunizm, socjalizm, kapitalizm, a ostatnio demokracja - podporządkowane są realizacji celu cywilizacyjnemu judaizmu, czyli podporządkowanie PRAWU.
 
Co pod pojęciem PRAWO będzie się znajdowało - to już zależy od decydentów.
 
Wracając na polskie podwórko. Przetoczyła się dyskusja tycząca kar cielesnych w procesie wychowania, a dodatkowo, pobocznie, na temat wpływu kobiet na kształtowanie się modelu życia; modelu, gdzie wzorem są Panie nieszczęśliwe - czyli te, które eksperymentują ze swoim życiem szukając szczęścia, po czym okazuje się, że za te "chwilówki" trzeba zapłacić wysokie odsetki.
 
Wydaje się, że poruszone sprawy są dosyć odległe. A tymczasem - raczej nie. Łączy je CEL CYWILIZACYJNY.
W jego ramach kształtowana jest "kultura kobiet", co wyraża się "zasadą przyjemności", czyli jak najmniej stresu, a jak najwięcej wygód. Stąd bezstresowy model wychowania, swoboda w kontaktach i brak odpowiedzialności - przewidywania skutków takiego działania; wszak liczy się tu i teraz.
 
Ten  model związany jest z dążeniem do uzyskania jak największej swobody - tyle, że w ramach ograniczeń względem PRAWA. 
Aby wyłączyć się spod działania PRAWA trzeba włączyć odpowiedzialność. A tego w "kulturze kobiet" brak.
 
Obecne relacje Polski z UE mają takie podłoże: mamy się podporządkować unijnemu PRAWU, a w zamian dostaniemy trochę błyskotek (dotacje, granty itp., także swoboda przemieszczania, wolność wypowiedzi). Tyle, że z czasem te "błyskotki" będą miały coraz mniejszą wartość. Wszystkiego dla wszystkich nie starcza, a oczekujących na beneficja przybywa.
Czyli dąży się nadania Polsce roli kobiety podporządkowanej (PRAWU), która w zamian otrzymuje pewne gratyfikacje. Tyle, że zabiera prawo decydowania o sobie w sposób odpowiedzialny.
 
Czy jest droga wyjścia z tej sytuacji?
Jest tak wiele powiązań o różnorakim charakterze, że wyjście z układu  "z trzaśnięciem drzwiami" jest bardzo trudne. Pierwszym stadium jest uświadomienie sobie sytuacji i określenie celu jaki chcemy osiągnąć.To jedyna droga.

 

 
1332 odsłony
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji, naród.
Zeszyt tematyczny: 8. Instytucje Rzeczypospolitej - kobieta i rodzina.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Chiny, Polska, Ukraina ...i reszta.
Wczoraj zamieściłem notkę odnoszącą się do Chin, a raczej tego, że są one pomijane w opisie działań na "wielkiej szachownicy". A przecież państwo o takiej roli w świecie nie może być pomijane w rozważaniach; kichnięcie Xi może być tajfunem dla połowy świata.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-05-01 11:53
W zeszycie tematycznym nr 13.
29 odsł.
Rzeczpospolita, Święta Ruś, Polin
To trzy opcje organizacji życia społecznego; każda ma wersję pozytywną i negatywną. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-16 18:59
W zeszycie tematycznym nr 13.
41 odsł.
Spirala nienawiści
Bardzo niepokoi, że rozkręcana jest spirala nienawiści i jest to świadome zamierzenie zarządzających Polską. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-06 20:14
W zeszycie tematycznym nr 13.
64 odsł.
Polityka polska
Jak racjonalnie podejść do problematyki i to tak, aby mieć na uwadze długofalowy interes polski?

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-04-01 09:36
W zeszycie tematycznym nr 13.
61 odsł.
Fronty wojny
"Gorąca" wojna na Ukrainie jest tylko przykrywką zachodzących przemian. 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-03-31 08:19
W zeszycie tematycznym nr 13.
51 odsł.
Dlaczego zagrożenie Rosją jest straszeniem?
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zastanowić się, dlaczego Putin pytał Xi o zgodę na zaatakowanie Ukrainy.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2022-03-18 12:08
W zeszycie tematycznym nr 13.
81 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1815 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1954 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1954 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2243 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2243 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2243 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2273 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2274 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2297 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2297 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2298 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2304 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2305 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2305 dni temu
więcej…