portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
"Oto jest głowa ... Szumowskiego"; czy tylko?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska po koronawirusie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Między posiadaniem a wolnością
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wolność a sądownictwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Struktura władzy; POLIN
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... cywilizacja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rzeczpospolita czy Polin. Porównania
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a .. państwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... globalizm
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... oczekiwania względem PiS
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2019.01.27 13:50

Ukraina a Wenezuela

   
 

Sprawy przyspieszają, należy bacznie przyglądać się zmianom, bo można popełnić nieodwracalne błędy. Stąd potrzeba wykładni czynionych z różnej perspektywy.

 


 

 

Obecnie nagłówki medialne zawierają informacje na temat Wenezueli. Nieco spóźnione, gdyż jeśli doszło do oficjalnego poparcia rokoszu przez USA i nastąpiło wsparcie tej decyzji przez Zachód, to oznacza, że decyzje zostały już dawno podjęte, a teraz weszły w fazę realizacji.

Czy wynik jest oczywisty?

Nie do końca. Należy wspomnieć, że Rosja zawarła z Wenezuelą umowę na dzierżawienie jakiejś wyspy z przeznaczeniem pod bazę wojskową. Być może to przyspieszyło decyzje USA, ale też jest to powód do zaangażowania ze strony rosyjskiej (i chyba pojawili się tam już najemnicy).

Baza faktycznie zmieniłaby relacje militarne w całym regionie – na pewno byłaby w zasięgu rosyjskich bombowców strategicznych, co pozwalałoby na przelot wzdłuż zachodnich granic USA. Wystąpiłaby konieczność przesunięcia w ten rejon przynajmniej jednego zespołu z lotniskowcem, co automatycznie zmniejsza możliwości operacyjne w innych rejonach.

 

Polityka USA opiera się na zasadzie utrzymywania potencjalnych wrogów z dala od granic, a taka sytuacja uderzałaby w podstawy doktryny.

 

Sytuacja jest o tyle trudna, że USA podlegają nie tylko naciskowi militarnemu, ale także demograficznemu. Kraje Ameryki Łacińskiej są biedne, z niskim poziomem życia, co powoduje chęć migracji do USA. Z kolei  imigranci nawet  teraz zmieniają strukturę społeczną: WASP nie stanowią już większości. Trump próbuje zapobiec zmianom, ale sprzeciwiają się demokraci, których znaczny procent wyborców ma korzenie latynoskie. To klincz „wewnętrzny” USA utrudniający utrzymanie kontroli nad obu Amerykami.

 

Jak widać – Wenezuela i rosyjska baza tamże, jest znaczącym elementem układanki o strategicznym wymiarze. To nie jest Panama, czy Grenada, które to państewka można pacyfikować bez konsekwencji międzynarodowych. Dochodzi do tego jeszcze i to, że Zachód Europy nie jest zbytnio zainteresowany konfliktem, gdyż nie dotyczy on Europy. Więcej, obecne utarczki z USA zwiększają zniechęcenie do zaangażowania; choćby sprawa Falklandów, która w każdej chwili może odżyć.

 

Przedstawione naświetlenie sytuacji jest ilustracją przekonania, że sprawa jest ważna, a USA są i muszą być gotowe do znacznego zaangażowania. Dlatego bardzo prawdopodobnym jest, że deal tyczący Wenezueli został zawarty, a teraz następuje faza realizacji z przekazem medialnym „przykrywającym” te zamierzenia.

 

Powstaje pytanie: jakim kosztem?

I tu sprawa wydaje się oczywista:  UKRAINA.

Ukraina jest niezwykle cennym „kąskiem” z racji zasobów i położenia, ale okazała się kąskiem zbyt trudnym do przełknięcia. Faktycznie nikt nie ma korzyści z powstałej sytuacji; gdyby przejęto Krym, to byłaby to baza pozwalająca na kontrolę Środkowego Wschodu, a zwłaszcza umożliwiałoby to atak na Iran. Zasoby naturalne, na które „ostrzyli sobie zęby” amerykańscy inwestorzy, są nie do ruszenia z racji i walk, i rozgardiaszu społecznego – korupcji niszczącej struktury społeczne. Rozkradziono tam wszystko, co możliwe, a złodzieje mają teraz problem – zdobyczy nie ma komu sprzedać.

W efekcie Ukraina jest workiem bez dna do którego można wrzucać dowolne ilości dóbr, a w zamian z tej gardzieli wydobywać się będzie charchot: MAŁO.

 

Problemem USA jest to, że zbliża się konieczność  wycofania się z całego Bliskiego Wschodu. Ostatnio Irak rozważa rezolucję usunięcia z terenu kraju obcych wojsk w ciągu roku. Syria jest już stracona, a konflikt z Turcją nie zmniejsza się.

Można powiedzieć, że spowoduje to usunięcie wpływów Zachodu (z USA) i z Bliskiego Wschodu i basenu Morza Czarnego. Ta opcja nie jest wątpliwa, a jedynie związana z czasem – niezbyt długim.

 

Jak można przewidywać rozwój wypadków, bądź w jakim kierunku czynić starania, aby nie doprowadzić do konfliktowego rozwiązania?

Już w 2014 roku sugerowałem, że najlepszym rozwiązaniem problemu Ukrainy jest jej podział na przynajmniej trzy państwa. W tamtym czasie była to sugestia federacji miedzy nimi. Obecnie wydaje się, że powinien to być ostrzejszy rozdział.

Czyli :

- na wschodzie Noworosja dochodząca zapewne miejscami do Dniepru.

- część środkowa : Ruś

- zachód to Ukraina.

Do tego powinien zostać wydzielony region Odessy z przeznaczeniem na zasiedlenie przez Żydów z Izraela, który po wycofaniu USA z BW nie będzie miał racji dalszego bytu. Być może na terenie obecnego Izraela powstanie Palestyna, którą zamieszkiwać będzie ludność mieszana: Palestyńczycy i Żydzi głównie Sefardyjczycy (Aszkenazi – raczej wyemigrują do Odessy, terenów bardziej powiązanych z Chazarami, będących protoplastami Aszkenazyjczyków).

Ruś Zakarpacka – powinna wrócić do Węgier.

Czy Polska powinna wziąć udział w tym „rozbiorze” Ukrainy?

W żadnym wypadku. Przeciwnie, ustanowić silną kontrolę granicy z (przyszłą Ukrainą). Ta część jest najbardziej antypolska, ale i antyrosyjska. Więcej – nastawiona roszczeniowo względem wszystkich sąsiadów i gotowa do stosowania najdzikszych form przemocy dla realizacji swoich żądań.

Nie wymieniając dalszych cech negatywnych można stwierdzić, że jest potrzebny czas na ucywilizowanie tej krainy i nie można tego zrobić obcymi, a już zwłaszcza polskimi rękoma. Tego muszą dokonać sami Ukraińcy, bo można sądzić, że banderowska tłuszcza to tylko niewielki procent społeczeństwa ukraińskiego. Jednak bardzo wyrazista i zdecydowana, z silnie negatywnym oddziaływaniem na resztę. Dlatego należy pozostawić im czas na opamiętanie, gdyż banderyzm musi być wypalony do korzeni.

 

Polskie wsparcie może dotyczyć pewnych ułatwień pozwalających na pracę w Polsce, ale też wsparcie kształcenia młodzieży; Ukraina po okresie niestabilności będzie potrzebowała kadr i wzorów.

Natomiast w żadnym wypadku nie powinna to być pomoc ekonomiczna (o militarnej nie ma co wspominać) kierowana do władz tego (nowego) państwa.

Można założyć, że po uspokojeniu sytuacji zaistnieje możliwość federacji – albo z Rusią (Ukrainą Środkową), albo z Polską, ale to powinno być rozstrzygnięte w drodze referendum. Ukraina Zachodnia jest teraz „gorącym kartoflem”, który wszyscy starają się rzucić w cudze ręce. Nasze środowiska kresowe powinny zdawać sobie z tego sprawę. Przejęcie tej części Ukrainy doprowadziłoby do nawet krwawych wydarzeń i wprowadziłoby niestabilność także do polskiego społeczeństwa nie przynosząc też korzyści samym Ukraińcom.

 

Czy opisany scenariusz jest realny? Wydaje się być rozsądnym i dlatego znajdzie wielu oponentów. Zwłaszcza wieszczenie upadku Izraela wydaje się nieakceptowalne. Tyle, czy jest inne wyjście jeśli nie chce się rozwiązania militarnego? A nawet, czy po konflikcie, wskazane opcje nie staną się tym bardziej realne?

 

 
528 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji, naród.
Zeszyt tematyczny: 11. Międzymorze.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Zszywanie umarlaka
Według buńczucznych zapowiedzi Trzaskowskiego, w oparciu o wynik wyborczy, zdobywca zaszczytnego drugiego miejsca w wyścigu wyborczym, zamierza zająć się "zszywaniem Polski".

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-07-14 14:01
W zeszycie tematycznym nr 9.
1 odsł.
Nadzieje wyborcze
To nie notka związana z którymś z kandydatów do Urzędu Prezydenta RP. Dotyczy postawy Polaków..

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-07-01 20:53
W zeszycie tematycznym nr 9.
15 odsł.
Tabela przemian
Odrzućmy partykularne odczucia związane z doświadczeniami - od indywidualnych, po narodowe, w okresie ostatnich 100 lat. Także pomińmy straty w populacji wynikające z przemian - to zaledwie nikły procent liczby ludzkich mieszkańców ziemi. I przy tych założeniach spójrzmy na dokonujące się przemiany.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-22 17:49
W zeszycie tematycznym nr 10.
21 odsł.
Cywilizacja Polska a praca
Temat wydaje się odległy od obecnej bieżączki, ale, wbrew pozorom, mogący istotnie wpłynąć na ocenę programów i postaw kandydatów na urząd prezydenta i popierających ich ugrupowań.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-18 20:14
W zeszycie tematycznym nr 9.
23 odsł.
Lubię Żydów
Żydów należy nienawidzić (antysemityzm - chociaż Arabowie to też Semici), albo ich uwielbiać (filosemityzm). "Lubienie Żydów" - jest dla nich najgorszą obrazą.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-14 08:35
W zeszycie tematycznym nr 9.
29 odsł.
Budowa Rzeczypospolitej
Temat może zadziwić, gdyż formalnie Polska jest Rzeczpospolitą. A tu nie piszę o odbudowie, jeśli Jej instytuty nie działają, a o budowie.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-10 08:47
W zeszycie tematycznym nr 9.
24 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1143 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1282 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1282 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1571 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1571 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1571 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1571 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1571 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1602 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1602 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1625 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1625 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1626 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1632 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1633 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1633 dni temu
więcej…