portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
"Oto jest głowa ... Szumowskiego"; czy tylko?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska po koronawirusie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Między posiadaniem a wolnością
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wolność a sądownictwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Struktura władzy; POLIN
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... cywilizacja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rzeczpospolita czy Polin. Porównania
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a .. państwo
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... globalizm
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a ... oczekiwania względem PiS
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2019.03.15 08:28

Zmiany w KK - czy takie?

   
 

Wcześniejsza notka, "Upadek religii europejskich", traktowała o zbliżających się zmianach w tej dziedzinie społecznej aktywności.


 

 

 

 

 

Obecnie można spotkać się z dwoma formami podejścia do zagadnienia: jest grupa osób związanych z KK i ci ludzie próbują bronić instytucji KK odwołując się do zarówno mistyki jak i realnej roli w społeczeństwie.

 

Druga grupa zajadle atakuje podważając jakiekolwiek pozytywne oddziaływanie KK, a wskazując negatywne cechy ludzi KK i równie złe skutki wpływu KK na społeczeństwo.

 

 

 

Siła mentalnego oddziaływania budzi w wielu wypadkach zastrzeżenia. I jedna, i druga argumentacja jest niespójna, a prowadzona z pozycji albo "oblężonej twierdzy", albo też oparta na nieuzasadnionej nienawiści do tej instytucji.

 

 

 

W pierwszym przypadku testerem ujęcia jest pytanie, czy można zorganizować życie społeczne bez KK?

 

W drugim - co w zamian KK i co zrobić z ludźmi KK?

 

 

 

Z punktu widzenia zachodzących i nieodwracalnych przemian konieczne jest wskazanie, że społeczeństwo bez instytucji religijnej może funkcjonować (przykładem są Chiny). Jednak muszą istnieć spójne wartości, które będą stanowić osnowę dla życia społecznego. Tu znamienne jest twierdzenie, że to cywilizacje kreują religie; religie są dla kultywowania wartości cywilizacyjnych.

 

 

 

Drugie pytanie (co zrobić z KK) jest trudniejsze, gdyż wymaga przedstawienia wizji przyszłości w nowych uwarunkowaniach, a te nie są jasne i pewne.

 

Sama krytyka i dążenie do usunięcia KK z życia polskiego społeczeństwa - już przy tak postawionej kwestii - wskazuje oszołomstwo i oderwanie od rzeczywistości propagatorów takiej opcji. Obecna, pogłębiająca się zapaść wpływów i roli KK, nawet przy wściekle nagłaśnianej przez media "afery pedofilskiej", nie zmienia faktu, że przecież jest to grupa przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy osób i to w znakomitej części ideowych, głęboko oddanych KK, a do tego nastawionych altruistycznie względem społeczeństwa.

 

Jeśli atakuje się KK, to atakuje się też siostry zakonne opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, atakuje się też parafialne schole uczące dzieci muzyki i śpiewu, to organizacje życia społecznego starszych parafian - choćby "pielgrzymki", czyli wycieczki do miejsc ciekawych.

 

KK, poza wpływem doktrynalnym, stanowi też o współżyciu społecznym zwłaszcza w parafiach. Tę aktywność należy za wszelką cenę zachować, aby nie dopuścić do perturbacji. Widać jednak, że wpływy struktury hierarchicznej stają się coraz bardziej destrukcyjne i stają się przeszkodą w dostosowaniu do nowej rzeczywistości. To zauważają nawet najbardziej zacieki obrońcy KK.

 

 

 

Obecna struktura KK jest utworzona na potrzeby Cesarstwa Rzymskiego - temu służył układ terytorialny: parafie, dekanaty, diecezje itd, co odpowiadało podziałowi administracyjnemu. W Polsce odpowiednikiem parafii - jest gmina; funkcje cywilne są w znacznym stopniu powtórzone, a kiedyś były jedynymi. Doskonała metoda przekazywania wszelkich poleceń i zaleceń z racji obowiązku uczestniczenia w tygodniowej mszy, a także kontroli zachowań - wszak istniał obowiązek spowiedzi raz w roku u własnego proboszcza.

 

Te funkcje zostały zdezaktualizowane. O ile przy tym dawniej istniał jeden model zachowań etycznych, to obecnie, mimo nauki religii w szkołach, coraz częściej preferuje się model wielokulturowy, co w efekcie prowadzi do rozchwiania systemu wartości u młodego pokolenia.

 

Podane przykłady (można je rozwijać) wskazują, że dotychczasowa struktura KK nie odpowiada potrzebom współczesnym i to zarówno na szczeblu krajowym jak i uniwersalnym, bo przecież do takiego charakteru KK dążył.

 

Nie ma żadnego powodu podtrzymywania struktury hierarchicznej, a to prowadzi do wniosku, że cały episkopat stał się zbędny. Także więzi z "Watykanem" w dotychczasowej zależności, gdzie obowiązywała zasada "Roma locuta, causa finita", stał się nieaktualny.

 

Warto też zauważyć, że takie ujęcie to powrót do wartości wskazywanych w Ewangelii, gdzie wszak wielokrotnie Chrystus odrzucał strukturę hierarchiczną (braćmi jesteśmy, czy wskazanie, że aby być ponad braćmi - trzeba być ich sługą).

 

 

 

Wskazując na egalitarne podstawy relacji w Rzeczypospolitej wyróżnione są też wartości na bazie przestrzegania których ustalane były zasady współżycia. Rzeczpospolita nie była anarchiczna, a oparta na egalitarności przy przestrzeganiu wartości cywilizacyjnych (CP). W RP - nie ma miejsca na multikulturalizm.

 

W tej sytuacji istnieje możliwość wykorzystania instytucji dotychczasowego KK, ale po odrzuceniu hierarchiczności. Mogą i powinny powstać ośrodki kultywujące wartości, a związane symbolicznie z określonymi postaciami. Pierwszym przykładem jest Jasna Góra, ale też wiele innych. W tym otoczeniu powinny być tworzone ośrodki intelektualne kształtujące zarówno postawy społeczne jak i tworzące wizje rozwojowe - także w odniesieniu do kadr decyzyjnych.

 

Ośrodki parafialne - nie powinny być likwidowane , a poddane naturalnemu procesowi; tam gdzie występuje wola współpracy pod kierownictwem księdza, czy też osoby chcącej taką działalność prowadzić, tam takie struktury powinny istnieć, a nawet być wspierane przez społeczeństwo. Jednak nie powinny to być formy obligatoryjne.

 

W dalszym ciągu potrzeba nauczycieli etyki (a ta wynika wszak z Ewangelii); tu raz jeszcze należy przypomnieć, że rolą religii jest kultywowanie wartości etycznych.

 

 

 

Kończąc te szkicowe przemyślenia powtórzę, że upadek religii holokaustu nie tylko nie przyniesie szkód społecznych, ale będzie wielce korzystny dla rozwoju. Jednak bezalternatywne zniszczenie KK byłoby wielce szkodliwe i mogące prowadzić nawet do utraty poczucia wspólnoty polskiej. Dlatego konieczne są zmiany, ale nie likwidacja.

 

 
815 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji, naród.
Zeszyt tematyczny: 12. Jak żyć ...po polsku.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
11 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
72 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
52 odsł.
O sensie życia - cywilizacyjnie
Zawirowania związane z rozgardiaszem etycznym wynikającym z wielokulturowości, jaka ostatnio obowiązuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, wymuszają powrót do pytania o sens i cel istnienia człowieka

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-08 17:52
W zeszycie tematycznym nr 10.
81 odsł.
Nienawidzę żydów po polsku
Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-01 11:50
W zeszycie tematycznym nr 9.
103 odsł.
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-25 15:25
W zeszycie tematycznym nr 10.
108 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1575 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1714 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1714 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2033 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2033 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2056 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2056 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2058 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2063 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
więcej…