portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Cywilizacja Polska: konieczna zmiana strategii ("epidemicznej")
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Stalin i III Wojna Światowa
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Stosunek do Powstania Warszawskiego
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Świat a ustawa o IPN
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wyjątkowość holokaustu ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Czy żydów należy leczyć?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Przyczyny holokaustu
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Synergia wiary a Polska
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Szydło, Morawiecki, Kaczyński, Duda ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O reparacjach
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2020.01.28 09:08

Skutki "jerozolimskiego holokaustu"

   
 

Notka jest sugestią przewidywanych zmian związanych ze zorganizowaniem w Yad Vashem kolejnej rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu w  Auschwitz.

 


 

 


Warto sobie uzmysłowić, że z racji żydowskich wpływów na świecie nastąpiło ukierunkowanie narracji dotyczącej II WŚ zgodnie z potrzebami i dążeniami tego środowiska. W efekcie dominujące jest wpojenie w świadomość, że cała II WŚ została wywołana celem eliminacji Żydów i w kategoriach stosunku do tego problemu oceniane są postawy i ludzi, i całych narodów - także państw uczestniczących w konflikcie.

Celem zaś obecnej polityki powinno być zrekompensowanie Żydom wszelkich strat poniesionych w czasie holokaustu (bo II WŚ  zaczęto utożsamiać z holokaustem, a gdzie zdarzenia pola walki stały się tylko epizodami o coraz to pomniejszanym znaczeniu).

 


Przedstawiony punkt widzenia został "udokumentowany" nie faktycznymi badaniami historycznymi, a opisami (często rzekomych) świadków, gdzie zasadą wiarygodności było przekonanie tych osób. Czyli typowa żydowska haggada.

Mamy więc sytuację, że większość opisów zdarzeń wojennych jest dość dobrze opisana i udokumentowana, ale dominująca narracja dotycząca Żydów jest tylko opisem żydowskiej wrażliwości związanej z tamtym czasem. Zaznaczę, że potworności wojny były na tyle duże, że nawet taka emfaza nie może budzić reakcji nadmiernie negatywnych. 

 


Pewnym zgrzytem, nie pasującym do narzucanego punktu widzenia, jest "sprawa polska". Raz, że na terenach polskich Niemcy dokonali największej "czystki" ludności żydowskiej, co wynikało z faktu zamieszkiwania tu znacznej części żydowskiej populacji. Dwa, że Polacy byli przynajmniej  w równym stopniu, co Żydzi, eliminowani. Trzy, że Polacy z irracjonalnych powodów pomagali Żydom przetrwać, gdy relacje odwrotne praktycznie nigdy nie zachodziły.

Ta sytuacja nie pasuje do narzucanego obarczania Polaków winą za współudział w holokauście, a to z kolei przeszkadza w wymuszeniu rzekomo należnych rekompensat ze strony państwa polskiego.

O ile takie przedstawianie historii nie spowodowało oporu społeczeństw Zachodu -  z racji braku bezpośredniego zagrożenia interesów i bierności tych społeczeństw, to w Polsce wraz z poszerzaniem sfery wolności wzrastała też potrzeba wyjaśniania zaszłości w postaci faktycznego odwołania się do zaistniałych wydarzeń,  a po odrzuceniu nieudokumentowanych przekonań.

Także strona żydowska dąży do ujednolicenia narracji, ale nie drogą poszukiwania prawdy historycznej, a poprzez wymuszenie i narzucenie "jedynie słusznych" interpretacji pod rygorem odpowiedzialności karnej (indywidualnie), a stosownego potraktowania całego (rzekomo napiętnowanego antysemityzmem) Narodu.

 


Nieunikniony konflikt, który musi wynikać ze wskazanych powodów nie jest zwykłą "potyczką", a ma charakter cywilizacyjny - rzutujący na wszystkie dziedziny życia. Bo jeśli sądy mają mieć podstawę do wyrokowania to muszą być "niezależne" od wpływów niezgodnych z nakazaną interpretacją faktów - prawda nie może być brana pod uwagę. ( Zatem całe sądownictwo musi być umocowane w doktrynie Cywilizacji Żydowskiej, a nie Cywilizacji Polskiej - stad taki "stan wojny" w polskim sądownictwie).

 


Haggada holokaustu ma jeszcze jeden słaby punkt - zachowane, ale nieujawniane dokumenty archiwalne przejęte przez Związek Radziecki, a dotychczas nieujawniane.

Obecnie, po czasie "trzech pokoleń"  uznano, że można pominąć te kwestie, zwłaszcza wobec konfliktu między Polską, a Rosją, co miało umożliwić ujawnienie tylko części dokumentów archiwalnych i to takich, które obciążają (rzekomo) Polskę.

Takie jest (mogło być) podłoże zorganizowania uroczystości w Yad Vashem, gdzie przewidziano dla Polski rolę "podsądnego", którego  należy stosownie napiętnować.

 


Tymczasem okazało się, że takie postawienie sprawy było zbyt radykalne i spowodowało efekt przeciwny. Społeczeństwa Zachodu zainteresowały się faktycznym przebiegiem II WŚ. Przypomniano wiele niewygodnych, a pomijanych faktów. Polska odmówiła  uczestnictwa w tym procesie, a nawet wskazała swą faktyczną rolę. Fałsz obowiązującej narracji stał się wyraźny.

 


Jakie będą efekty?

Na pewno osłabienie  wpływu obowiązującej narracji o holokauście jako celu II WŚ.

Drugie, że wystąpiła różnica zdań między Polską, a Izraelem, co musi spowodować zmianę relacji międzypaństwowych.

Nastąpiło też podważenie roli fundamentu obecnego systemu jakim było umocowanie sądownictwa.

 


Nałożenie się tych zależności może prowadzić do przemiany systemowej w całym świecie Zachodu, gdyż podważone zostały fundamenty. W zasadzie przemiana  musi już zajść, a jedyną kwestią jest jej czas i szybkość przebiegu. 

Można sądzić, że efekty są przeciwne zamierzeniom "sprawujących pieczę nad porządkiem światowym". 

 

 
667 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: wartości, wyznaczniki cywilizacji, narzędzia cywilizacji, polityka światowa.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1859 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1997 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1997 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2286 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2286 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2286 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2286 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2286 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2317 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2317 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2340 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2340 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2341 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2347 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2349 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2349 dni temu
więcej…