portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Zszywanie umarlaka
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Nadzieje wyborcze
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Tabela przemian
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska a praca
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Lubię Żydów
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Zmierzch miasta
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Nie Dmowski a Piłsudski realizatorem idei narodowej
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"? (6) Zmiana systemowa
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"? (5) Konstytucja
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Po kryzysie - "trzecia droga"? (4) O przemocy
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2020.06.10 08:47

Budowa Rzeczypospolitej

   
 

Temat może zadziwić, gdyż formalnie Polska jest Rzeczpospolitą. A tu nie piszę o odbudowie, jeśli Jej instytuty nie działają, a o budowie.


 

 


Analizując sytuację należy uwzględnić dwa aspekty - instytucje i świadomość. I tu mamy oba w stanie kompletnego upadku; brak zarówno instytutów charakteryzujących Rzeczpospolitą - już więcej ich było za PRL, ale również w świadomości społecznej istnieje kompletny rozgardiasz dotyczący poglądów dotyczących tej dziedziny.

Właśnie w kwestii świadomości widzę największe zagrożenie naszej tożsamości. Znakomita większość ludzi, którzy interesują się tematem przyjmuje własne rozumienie problemu za podstawę odniesienia. Owszem - jest bardzo wielu światłych Polaków mających jak najbardziej właściwe poglądy, ale zazwyczaj związane z dziedziną własnych doświadczeń rzeczywistości. Ci zaś, którzy się na nich wzorują "uzupełniają" zakres własnymi poglądami. Biorąc zaś pod uwagę, że obecna populacja jest "mentalnie skażona" (komunizmem, poprawnością polityczną, wtrętami obcych ideologii), dochodzi do wrzucania do worka "polskość" zupełnie nieprzystających rozwiązań.

 


Tymczasem istnieje coraz silniejszy nurt dążący do ideowego uporządkowania zależności społecznych tak, aby życie toczyło się bez ciągłych zapaści i sprzeczności. Zaznaczyć należy, że wrogowie rzeczypospolitej dążą do utrzymania stanu niejednoznaczności, gdyż w warunkach rozprzężenia łatwo jest utrzymać kontrolę nad społeczeństwem.

 


Obecne próby poszukiwania rozwiązania mają specyficzną formę. Są ukierunkowaniem na roszczenia względem władzy (rzekomo polskiej), bądź wskazywania wroga, którego należy zwalczać.

Obie drogi mają cechy działań dywersyjnych względem konsolidacji społeczeństwa - nie prowadzą bowiem do tworzenia wspólnoty, a do zwiększania i wyostrzania podziałów. Jeśli obecne władze są owocem "okrągłego stołu" - to kierowanie do nich suplikacji propolskich jest śmieszne: zrobią wszystko, aby tylko stworzyć pozory zmian zachowując istotę stworzonego przez siebie systemu.

Z kolei walka - nigdy nie prowadzi do tworzenia w społeczeństwie relacji zaufania.

 


Można powiedzieć, że w społeczeństwie polskim istnieje potrzeba i nadzieja na odbudowę takich zależności, gdzie ci którzy decydują - służą społeczeństwu. Mają być jak ojciec w rodzinie - ich praca ma służyć społeczeństwu, a korzyści są nie ich indywidualnym udziałem, a wspólnym dobrem. 

Nawiążę tu do podstawowego rozróżnienia jakim jest struktura hierarchiczna i struktura celowa.

W polskim społeczeństwie rola decydentów to wypełnianie zadań związanych z celem jakim jest (to założenie) rozwój społeczeństwa (w różnych formach i aspektach). W społeczeństwie o strukturze hierarchicznej są władcy tak organizujący społeczeństwo, aby jak najlepiej wypełniało zadania przed nim postawione, a dające korzyści (jakie) jednostce centralnej.

 


Pod tym kątem można dokonać rozróżnienia typu społeczeństw. W hierarchicznym - wszystkie wyższe szczeble władzy mają większe korzyści (obecnie w formie pieniędzy i przywilejów). Tu "wynagrodzenie" posłów do europarlamentu jest charakterystyczne, ale do takiego rozwiązania w kraju także jest silne dążenie. ( Trzaskowski uzasadnia wysokie wynagrodzenia swoich zastępców i dyrektorów pionów organizacyjnych).

Polska świadomość zakłada niskie wynagradzanie, a nawet jego brak przy jedynie rekompensacie ponoszonych kosztów. Pełnienie funkcji (takie jest oczekiwanie) ma mieć charakter honorowy.

 


W naszej świadomości pokoleniowej, zdegenerowanej - co zaznaczyłem, jest to trudne do akceptacji. To dlatego, że większość celów rozwojowych wiążemy z formą materialną bytu, gdzie ekonomia jest dominująca. Czy tak być musi?

 


Wnioski są dosyć oczywiste. Konieczna jest zmiana mentalności w odniesieniu do kwestii materialnych - także własności. Ale aby tak się stało musi wystąpić szereg innych rozwiązań łącznych pozwalających na utrzymanie bezpieczeństwa socjalnego; teraz takowe wydaje się być związane z własnością.

 


Wskazany kierunek zmian w świadomości społecznej może (powinien) wytworzyć inny model relacji społecznych - bez tak rozumianej zmiany Rzeczypospolitej nie zbudujemy. Teraz obowiązuje mentalność Kalego; wskazane zasady mają obowiązywać innych, ale my sami możemy , tak na wszelki wypadek, te wartości materialne zachować i je powiększać.

 


Jak widać proces jest trudny, budzi wątpliwości i nie da się go załatwić rewolucyjnie, bo wzbudzi powszechny opór. Do zmian należy się przygotować.

 


I na koniec kilka zdań, jak tego dokonać.

Możemy zacząć od siebie poprzez wyrażenie zainteresowania tą drogą rozwojową. To umożliwi wytworzenie grupy ludzi o wspólnych zainteresowaniach, gdzie dążeniem będzie omawianie różnych, pojawiających się aspektów zmian i sposób ich dostosowania do rzeczywistości. Jeśli na tej drodze zostaną ustalone poglądy dotyczące podstawowych aspektów organizacji życia społecznego - można będzie myśleć o wdrożeniu idei w życie.

Zaznaczam jednak, że zmiana musi być dobrze przygotowana i dotyczyć faktycznie wszystkich dziedzin. Zmiana niedopasowana do całości - może przynieść tylko szkody i zniechęcić do dalszych wysiłków.

 


Czy pojawi się grupa dyskusyjna z której, z czasem, może powstać Akademia Cywilizacyjna? To zależy od waszej woli i determinacji w poszukiwaniu Polski.

 

 
25 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, rodzina, relacje społeczne.
Zeszyt tematyczny: 9. Rzeczpospolita a Naród.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Zszywanie umarlaka
Według buńczucznych zapowiedzi Trzaskowskiego, w oparciu o wynik wyborczy, zdobywca zaszczytnego drugiego miejsca w wyścigu wyborczym, zamierza zająć się "zszywaniem Polski".

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-07-14 14:01
W zeszycie tematycznym nr 9.
1 odsł.
Nadzieje wyborcze
To nie notka związana z którymś z kandydatów do Urzędu Prezydenta RP. Dotyczy postawy Polaków..

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-07-01 20:53
W zeszycie tematycznym nr 9.
15 odsł.
Tabela przemian
Odrzućmy partykularne odczucia związane z doświadczeniami - od indywidualnych, po narodowe, w okresie ostatnich 100 lat. Także pomińmy straty w populacji wynikające z przemian - to zaledwie nikły procent liczby ludzkich mieszkańców ziemi. I przy tych założeniach spójrzmy na dokonujące się przemiany.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-22 17:49
W zeszycie tematycznym nr 10.
22 odsł.
Cywilizacja Polska a praca
Temat wydaje się odległy od obecnej bieżączki, ale, wbrew pozorom, mogący istotnie wpłynąć na ocenę programów i postaw kandydatów na urząd prezydenta i popierających ich ugrupowań.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-18 20:14
W zeszycie tematycznym nr 9.
23 odsł.
Lubię Żydów
Żydów należy nienawidzić (antysemityzm - chociaż Arabowie to też Semici), albo ich uwielbiać (filosemityzm). "Lubienie Żydów" - jest dla nich najgorszą obrazą.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-14 08:35
W zeszycie tematycznym nr 9.
29 odsł.
Budowa Rzeczypospolitej
Temat może zadziwić, gdyż formalnie Polska jest Rzeczpospolitą. A tu nie piszę o odbudowie, jeśli Jej instytuty nie działają, a o budowie.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2020-06-10 08:47
W zeszycie tematycznym nr 9.
24 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1143 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1282 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1282 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1571 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1571 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1571 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1571 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1571 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1602 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1602 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1625 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1625 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1626 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1632 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1633 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1633 dni temu
więcej…