portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Wojna rządu z Narodem. Katastroficznie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Prognozy - interpretacja własna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Przepowiednie - interpretacja własna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wigilia - historycznie i mistycznie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Pierwsi ludzie - logicznie, mitycznie i mistycznie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Fundamenty chrześcijaństwa a filozofia
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
"Grzech" życia a podstawy filozofii. Czy warto być żydem?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
"Grzech" życia a podstawy filozofii
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Zbliża się rzeź elit, nieuchronnie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Łacińska - pokłosie "Trylogii"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2020.11.07 11:07

Perspektywy rozwojowe ludzkości

   
 

Notka wyprzedza kwestie bieżących zmian - może być trudna w odbiorze.

 


 

 

 

Trudność odbioru wynika z wdrukowanych w mentalność zasad nie wybiegających perspektywą czasu dalszego niż kilka lat. Tymczasem zmiany cywilizacyjne należy oceniać przemianami cyklu cywilizacyjnego, co nie jest dostrzegane jako następstwo procesu, a raczej jako dopust boży.

Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik: profetycy zazwyczaj dążą do opisania procesu zmian w odniesieniu do jakiegoś jednego, bądź kilku czynników i to nie zawsze tych istotnych w przemianach, a to dodatkowo wprowadza brak jednoznaczności w ocenie kierunkowej.

Już "Tajemnice mędrców Syjonu" są uznawane fałszywe, gdy one wskazują na zmiany jakie można wprowadzić przy zbiorowym wysiłku narodu żydowskiego; czy są jednoznaczne? Wydaje się, że mają ograniczony charakter, aczkolwiek faktycznie opisują pewną fazę rozwojową.

 

Mając tak określony poziom ogólności, można rozważać zmiany jakie czekają ludzkość. Oczywiście będą występowały przeszkody w realizacji opóźniające proces, ale jeśli pominiemy czynnik czasu - zmiany we wskazanym kierunku wydają się być nieuchronne.

 

Już we wcześniejszych analizach cywilizacyjnych wskazywałem, że naturalnym jest proces centralizacji decyzji, czyli dążenie do stworzenia struktury hierarchicznej obejmującej cały świat.

Oczywiście - obecnie jest to niemożliwe, ale już sam projekt NWO świadczy, że takie dążenia w "grupie decyzyjnej" występują.

Czym będzie się taka struktura charakteryzować? Wzorcem, może jeszcze niedoskonałym, są Chiny.

Mamy tam:

- państwo jest właścicielem wszelkich zasobów naturalnych i wytworzonych.

- ludność jest zarządzana centralnie z procesem powszechnej i pogłębiającej się inwigilacji.

- poziom życia jednostek jest związany z czasowym przekazaniem zasobów, a dostosowany do przydatności jednostki dla systemu.

 

Mamy przy tym mutacje systemowe - chińską i moskiewską.

Chińska polega na uzyskiwaniu wyższej pozycji hierarchicznej poprzez system egzaminów określających przydatność jednostki.

System moskiewski - to pozycja wynikająca z mianowania. (To wzorowany na systemie chińskim system "opryczniny").

 

Obecnie można porównać skuteczność obu systemów. Wydaje się, że model chiński jest lepszy, gdyż w lepiej dostosowanym do potrzeb ludzi - następuje rozwój populacji. Model moskiewski, mimo olbrzymich możliwości  terytorialnych, warunków i zasobów - cierpi na "demograficzny uwiąd".

 

Jak na tym tle wygląda "Cywilizacja Zachodu"?

(Zaznaczam cudzysłowiem  Cywilizację Zachodu, gdyż trudno się tam doszukać cech cywilizacyjnych - można mówić, że jest to system niespójności).

Proces centralizacji władzy jest zauważalny i oparty na dwóch czynnikach - ekonomii (pieniądz) i przewaga militarna.

Gdzieś jest błąd systemowy, bo  proces nie przebiega poprawnie, a pojawiają się efekty blokujące. Jaka jest tego przyczyna?

 

Wydaje się, że podobna wskazanej w odniesieniu do systemu moskiewskiego. Próbuje się narzucić jako warstwę zarządzającą ludzi nie mających dostatecznych kwalifikacji. Chyba nie jest zaskoczeniem dla nikogo, że tą warstwą "decydencką" mieliby być Żydzi.

Tymczasem, nawet przyjmując, że faktycznie są dobrze wykształceni i dobierani, to  ZAWSZE kierują się bardziej interesem własnym (indywidualnym i grupowym), a nie wytworzyli u siebie poczucia odpowiedzialności za harmonijny rozwój  systemowy.

Zaznaczę, że oceniając ze wskazanej perspektywy, nie można kierować się nacjonalnymi fobiami, a uwzględniać faktyczne kwalifikacje. Nie jest zatem celowe np. rozważanie powodów dla których wskazane zależności występują; to można robić na zasadzie porównań międzycywilizacyjnych.

 

Efektem jest sprzeciw znacznych części społeczeństw przed wskazanym rozwiązaniem. To po prostu dostrzeganie, że NWO byłoby zagrożeniem ich istnienia - opór jest zasadny.

 

Czy możliwe jest stworzenie systemu NWO?  

Jak pisałem - proces centralizacji jest naturalny. Aby jednak zaistniał muszą być stworzone stosowne warunki, czyli ukształtowanie elit . Problemem jest to, że koniecznym jest odrzucenie obecnych trendów, czyli utajnionej zasady nominacji na stanowiska decydenckie osób z żydowskim rodowodem. W obecnie realizowanym wariancie "moskiewskim" musi dojść do wybuchów niezadowolenia i innych perturbacji. Tak budowana wersja NWO być może mogłaby zaistnieć, gdyby była jedyną. A przecież mamy system chiński - znacznie lepiej dostosowany, z którym "Cywilizacja Zachodu" przegra konfrontację. To dlatego, że Chińczycy akceptują swój system, a przypadki sprzeciwu są bardzo szybko eliminowane. Spójność "Zachodu" , oparta na wymuszeniu, nie ma  wsparcia społecznego.

 

Procesy społeczne z jakimi mamy i będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie będą realizacją wskazanych trendów. I nie wygląda to zachęcająco.

 

Czy możliwa jest inna perspektywa rozwojowa?

Jedyną opcją jest wersja egalitarna, co opisuję w wariancie Cywilizacji Polskiej. Jednak ta wersja wymaga wzrostu samoświadomości społecznej, co wydaje się nierealne.

Porównanie systemowe - na zbliżonym poziomie ogólności - wydaje się być potrzebne i zastanie niedługo zaprezentowane (jak je napiszę;-)))).

 

 
59 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, rodzina, relacje społeczne.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Biden a Polska z UE i Rosją w tle
Jaka będzie polityka nowej administracji względem Polski? Rząd łudzi się, że taka sama jak i Trumpa.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-22 08:38
W zeszycie tematycznym nr 11.
9 odsł.
Reset stosunków z Rosją
Z zamieszania z jakim mamy do czynienia na światowej scenie politycznej  wyłania się wniosek o potrzebie zresetowania dotychczasowej polityki względem Rosji.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-18 09:56
W zeszycie tematycznym nr 11.
12 odsł.
Wojna rządu z Narodem. Katastroficznie
W ujęciu katastroficznym można stwierdzić, że rząd prowadzi wojnę z Narodem Polskim. Działania są hybrydowe – postępujące wg instrukcji „o gotowaniu żaby”.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-12 16:40
W zeszycie tematycznym nr 12.
22 odsł.
Prognozy - interpretacja własna
Niedawno zamieściłem notkę : „ Przepowiednie – interpretacja własna”. Poniekąd zobowiązuje to do zaprezentowania własnych prognoz tyczących rozwoju sytuacji na świecie.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-07 10:44
W zeszycie tematycznym nr 10.
27 odsł.
Jezus a Trzej Królowie
W poprzedniej notce „Trzej Królowie a Jezus” przedstawiałem opcję, gdzie rozważana jest możliwość oddania hołdu Dzieciątku, przy odrzuceniu elementów cudowności zdarzenia.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-04 08:24
W zeszycie tematycznym nr 10.
31 odsł.
Trzej Królowie a Jezus
Święto Trzech Króli jest jednym z ważniejszych dla chrześcijaństwa. Skąd ta zależność?  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-01-02 10:09
W zeszycie tematycznym nr 10.
34 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1337 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1476 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1476 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1765 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1765 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1765 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1795 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1796 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1819 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1819 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1820 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1826 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1827 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1827 dni temu
więcej…