portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Jezus a Trzej Królowie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Grzech pierworodny
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2021.01.02 10:09

Trzej Królowie a Jezus

   
 

Święto Trzech Króli jest jednym z ważniejszych dla chrześcijaństwa. Skąd ta zależność?

 


 

 

 

 
Samo święto pojawiło się dość późno i wskazuje na powiązania między chrześcijaństwem, a religiami Wschodu – tu chodzi o zaratusztrianizm (zoroastryzm).
 
Dlaczego ten związek miał takie znaczenie, aby go eksponować? Warto poświęcić kwestii trochę uwagi odchodząc od populistycznej narracji obowiązującej w KK. Czyli w ujęciu nieortodoksyjnym.
 
Kilka uwag wstępnych – tworzących tło.
Wiadomo, że znaczna część dogmatów KK jest związana z zoroastryzmem. To z tego źródła jest „życie wieczne”, Sąd Ostateczny i wiele innych. Należy zdawać sobie z tego sprawę.
Więcej – zoroastryzm można uznać za korzenie chrześcijaństwa. Także przepowiednie, że pojawi się Odnowiciel/ Zbawiciel – człowiek lepszy niż dobry, który wskaże  drogę odnowy.
 
Narodzi się on z młodej (…) po kąpieli w świętym jeziorze (…) z nasienia Zaratusztry.
 
Nawiasy, których użyłem wskazują na specyficzny przekaz tej przepowiedni. Czy ma ona coś wspólnego z Chrystusem?
Tej kwestii chcę poświęcić tę notkę i to nie nadając jej waloru prawdy bezwzględnej – raczej opcji interpretacyjnej.
 
Zacznijmy od wiarygodności przekazu. Czym różni się przekaz chrześcijański od biblijnego?
Szacunkiem dla SŁOWA.
Wśród ludów aryjskich (Ariów) wiarygodne było słowo, a nie pismo; to uważano za dzieło szatana.
Dlatego zachowywano tradycje dzięki świętym przekazom w formie ustnej. Przecież Wedy, czy Upaniszady zostały spisane niedawno. Podobnie Awesta.
Kiedy?
Po inwazji muzułmańskiej, gdzie za nieco gorszych, ale jednak ludzi, uznawano „ludy księgi”.
(Wszystko wskazuje, że Koran był podyktowany Mahometowi przez Żyda. A to dało asumpt, aby Żydów, jako ludzi „księgi”, traktować ulgowo).
Stąd spisano Awestę, aby zaratusztrianie też byli uznani za „ludzi księgi”. Bez tego byli „giaurami”, czyli na równi ze zwierzętami.
 
Przekaz Wed i innych przekazów był zachowany przez setki, czy tysiące lat bez zmian. Zaratusztrianie mieli gorzej, gdyż Aleksander Wielki wymordował olbrzymią ilość kapłanów, co doprowadziło do utraty ciągłości przekazu. Awesta – to tylko próba odtworzenia starych przekazów i to mocno okrojona.
 
A jak SŁOWO traktowali Żydzi (i inni Semici)? Dla nich przecież słowo nie jest wiarygodne. Można fantazjować. Biblia – to zbiór rasowanych legend – hagad, które tylko luźno wiązane były z faktycznymi zdarzeniami. Do tego – „z potrzeby” zmieniano zapisy dostosowując je do obowiązujących trendów.
 
Biblia i Ewangelia.
O ile Biblia to zbiór haggad pisanych dla uwiarygodnienia doktryny judaistycznej, to Ewangelie dotyczą opisu życia i nauk przekazywanych przez konkretnego człowieka.
Są różnice w Ewangeliach; czym je tłumaczyć?
Wydaje się, że właśnie semickimi wpływami, gdzie chciano zaznaczyć i podkreślić nadnaturalne cechy Jezusa. Bez szacunku dla SŁOWA.
Czy są to sprawy, które mogą wzmagać wielkość Jego nauki? Moim zdaniem – przeciwnie. Zwrócenie uwagi na niekonsekwencje powoduje często odrzucenie całego przekazu. Warto zatem odrzucić te niepotrzebne narośla deformujące obraz postaci.
 
Środowisko.
Tu warto zastanowić się nad warunkami życia i obyczajami jakie panowały w czasie życia Chrystusa. Tu także tworzenie jakichś specyficznych okoliczności – gmatwa przekaz.
 
Jak ludzie żyli? A porównajmy to np. z życiem krakowskiej wsi współcześnie. I takie uwagi. Obowiązuje doroczna pielgrzymka na Wawel, co wiąże się z ofiarą na świątynię.
Ale już obrzezanie w świątyni – jest wątpliwe. Należało to zrobić 8 dnia po narodzeniu. Nie zawsze kobieta po połogu mogła odbyć wędrówkę do świątyni. Zatem obrzędu dokonywano na miejscu – stworzono synagogi.
Jak by to było u nas?
Dlaczego zatem Chrystus był obrzezany w świątyni?
 
Sprawa jest dosyć prosta. Jezus nie był synem Józefa. Kiedy zorientowano się, że Maria jest w ciąży – wydano ją za mąż za starszego już Józefa. Ale aby ukryć ten fakt – wobec zbliżającego się porodu, Józef zabrał małżonkę w podróż podczas której urodziła Jezusa. Formalnie miała to być jakaś wizyta rodzinna. Skoro jednak, mimo fatalnych warunków, i matka i dziecko przeżyli – Józef udał si ę do Egiptu. Po to, aby wiek dziecka nie kolidował z czasem zawarcia związku. Po circa roku – różnica w rozwoju mogła już być niezauważalna.
 
Czy potrzeba fałszywej narracji o spisie, aby uwiarygodnić konieczność podróży? A nawet – spisany miał być Józef; po co zabierał żonę tuż przed porodem?
 
I wątek równoległy.
Jaka była pozycja Żydów w ówczesnym świecie? Jak tłumaczyć pozycję Heroda, który poparł Antoniusza, a następnie od Oktawiana uzyskał nie tylko wybaczenie, ale i dodatkowe przywileje?
 
To wymaga wyjaśnień. Otóż podczas niewoli babilońskiej Izraelczycy zorientowali się o korzyściach z handlu z Chinami i w znacznym stopniu przejęli kontrolę nad Jedwabnym Szlakiem. Znaczna część wysiłku skierowana była na kontrolę i udział, ale też utrzymanie Jedwabnego Szlaku.
Bo Jedwabny Szlak to wielkie przedsięwzięcie logistyczne. To nie karawany kilku, czy kilkudziesięciu wielbłądów. Były takie, które miały ich ponad 5000.
A trzeba było zapewnić przetrwanie i ludziom i zwierzętom, także bezpieczeństwo. To żywność, karawanseraje i specjalne jednostki wojskowe dbające o bezpieczeństwo.
Potrzeba było ludzi, którzy będą tworzyli łańcuch współpracy.
Finansowa potęga Żydów, ale i ich wzajemne powiązania , powstała właśnie z Jedwabnego Szlaku.
W Średniowieczu częste były tumulty i pogromy Żydów, ale też władcy i możni wspierali tę nację. Dlaczego?
Po prostu Żydzi handlowali ekskluzywnymi towarami i stanowili pewnego rodzaju mafię. Nigdzie indziej niż u nich nie dało się kupić jedwabiu itd.
 
W Cesarstwie Rzymskim – sytuacja była podobna. Żydzi działali mafijnie i ich wpływy były olbrzymie. Jednak nie mieli wpływów politycznych, chociaż bogaci Żydzi kupowali sobie rzymskie obywatelstwo – patrz Paweł.
Mając bogactwa i wpływy – oczekiwali na mesjasza, który pozwoli im zapanować nad światem.
Dodać należy, że w tamtym czasie kilka królestw leżących na trasie Jedwabnego Szlaku miało władców żydowskich – po prostu te stanowiska zostały kupione.
Pokłosiem było przyjęcie judaizmu przez Chazarów – to już później.
 
Okoliczności narodzin.
Czy narodziny wskazywała Gwiazda Betlejemska? Bzdet.
Raczej można mówić, że Jezus urodził się przy specyficznym układzie gwiazd/planet wskazujących na Jego szczególną rolę. Podobne,  circa 600 lat wcześniejsze wskazania, dotyczyły Buddy.
(Każdy może sprawdzić – jest to do odtworzenia).
Tu jest niekonsekwencja – gdyby Mędrcy Wschodu kierowali się gwiazdą, to nie pytaliby o narodziny króla na dworze Heroda (chyba już młodszego).
Zatem tę część narracji należy sobie odpuścić.
 
Czy zatem możliwy był fizyczny akt oddania hołdu nowonarodzonemu dziecku przez Mędrców Wschodu?
Jedwabnym Szlakiem podróżowali różni ludzie. Możliwe więc, że jacyś możni ze Wschodu (może kupcy) jechali drogą i natknęli się na poród w siermiężnych warunkach.
Należy wiedzieć, że pomoc kobiecie w połogu była (i jest) uważana za najwyższy obowiązek. Nawet przerywano działania zbrojne – stąd zapewne zakaz obecności kobiet w obozach wojskowych – aby nie było konfliktu interesu.
Jeśli więc sytuacja się zdarzyła – w ramach swych możliwości dali jakieś podarki dziecku.
Fakt został odnotowany i zachowany w pamięci. Później kwestii nadano stosownie inne znaczenie, a i formę.
 
Chyba teraz można odnieść się do zdania które przytoczyłem na wstępie:
„Narodzi się on z młodej (…) po kąpieli w świętym jeziorze (…) z nasienia Zaratusztry.”
 
Tyle, że z rozszerzeniem:
Narodzi się on z młodej (idei) , po kąpieli w świętym jeziorze (wiedzy), z nasiona Zaratusztry.
 
Czy teraz łatwiej to zinterpretować?
Młoda idea, nowy sposób podejścia do rzeczywistości. Czy takim ujęciem był judaizm?
Wydaje się, że tak. Nie oceniam, czy to dobry kierunek – tylko – nowy. Odrębny.
Ale powstał w kontakcie z  wiedzą stanowiącą o podstawach naszego istnienia – nawiązanie do przekazu Zaratusztry. Wiedzy już skażonej i wymagającej odnowienia.

 

 

 
56 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: religie.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Rzeczpospolita a socjalizm z komunizmem w tle
Trudny temat. „W poprzek” wielu utartym, a niedoważonym poglądom.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-03-03 08:59
W zeszycie tematycznym nr 9.
10 odsł.
Wychowanie a cywilizacja z klapsem i aborcją w tle
Cywilizacja to metoda życia zbiorowego (Koneczny), ale chyba można też to ująć w formie – „filozofia życia zbiorowego”. Wychowanie jako przystosowanie do życia we wspólnocie jest elementem o charakterze cywilizacyjnym.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-16 15:35
W zeszycie tematycznym nr 9.
33 odsł.
Filozofia - świecka religia cywilizacji. Uzupełnienie
Jeden z nielicznych komentatorów (SDS) pod poprzednią notką o tym samym tytule zamieścił link do opracowania doc. Piekarskiego z UG (może już prof.?), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8a9d15a8-db7c-47f9-9513-0953692f5532 gdzie można przeczytać to opracowanie: "Znaczenie doświadczenia sacrum w filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego, Arnolda  Toynbee’ego i Erica Voegelina". 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-11 09:32
W zeszycie tematycznym nr 10.
36 odsł.
Filozofia - świecka religia cywilizacji
Jedną z moich pierwszych konstatacji "cywilizacyjnych" było twierdzenie: "Cywilizacje kreują religie. Nigdy odwrotnie". Ta notka poszerza rozumienie  kwestii.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-09 14:41
W zeszycie tematycznym nr 10.
41 odsł.
Cywilizacja Polska, upadek Kościoła, kobiety
Wczoraj oglądałem program Wildsteina dotyczący upadku Kościoła. Do dyskusji zaprosił katolickiego publicystę i księdza.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-05 09:50
W zeszycie tematycznym nr 10.
42 odsł.
"Polakiem jestem bo wypełniam polskie obowiązki"
Przed 100 laty Roman Dmowski, kształtując poczucie polskości, napisał: "Polakiem jestem i mam polskie obowiązki".  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-01 20:36
W zeszycie tematycznym nr 9.
43 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1380 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1518 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1518 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1807 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1807 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1838 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1838 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1861 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1861 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1862 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1868 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1870 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1870 dni temu
więcej…