portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Wychowanie a cywilizacja z klapsem i aborcją w tle
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Filozofia - świecka religia cywilizacji. Uzupełnienie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Filozofia - świecka religia cywilizacji
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja Polska, upadek Kościoła, kobiety
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Gdybyśmy mieli polski rząd ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Covid a zmiana systemowa
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Miłość a miłosierdzie z dobrem i wiarą w tle
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wojna rządu z Narodem. Katastroficznie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Prognozy - interpretacja własna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Przepowiednie - interpretacja własna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2021.02.01 20:36

"Polakiem jestem bo wypełniam polskie obowiązki"

   
 

Przed 100 laty Roman Dmowski, kształtując poczucie polskości, napisał:

"Polakiem jestem i mam polskie obowiązki".

 


 

 

 


Czy tytułowe zdanie różni się od konstatacji Dmowskiego?   A jeśli tak, to czym?

 


Wydaje się, że różnica jest istotna, wręcz zasadnicza. W czasach Dmowskiego istnienie grupy określającej się jako Polacy było oczywiste, a grupa ta generowała określone zachowania, których wypełnianie wskazywało na przynależność do niej. Jednak było to tylko potwierdzenie przynależności, gdyż tak sformułowane zdanie nie wyklucza  możliwości bycia Polakiem bez wypełniania "polskich obowiązków'.

Można uznać, że, poniekąd, takie stanowisko sugeruje powiązanie genetyczne, aczkolwiek wcale nie jest to jednoznaczne, bo równie dobrze mogło za takowe być uznane miejsce osiedlenia. "Polskie obowiązki" - ich istnienie -  były więc wskaźnikiem, ale nie determinowały narodowej przynależności.

 


Tymczasem  tytułowa konstatacja stawia problem w zupełnie innym świetle. To nie genetyka, i nie terytorializm determinuje przynależność narodową, a wypełnianie "obowiązków", czyli przestrzeganie norm obyczajowych i kulturowych stanowi o takiej przynależności.

 


Efektem takiego ujęcia jest stanowisko, że to wyłącznie my sami możemy określić się za Polaków, wszak mając po temu prawo tylko przy zachowaniu stosownych norm postępowania. Inni także mogą to robić stosując jako probierz wskazane normy.

 


Dlaczego wskazane zasady są ważne? To chyba proste. Mamy obecnie zachwianie systemu wartości i bardzo wielu ludzi określa siebie jako Polaków nie podając przy tym żadnych kryteriów tej przynależności. Więcej - zdarza się, że wystarczył fakt okresowego zamieszkania na terytorium Polski, aby już uznać się za Polaka. W efekcie następuje silna dywersyfikacja postaw degenerujących rozumienie polskości.

Nasuwającym się wnioskiem jest określenie postaw i zachowań, których przestrzeganie warunkuje przynależność do grona Polaków. Wydaje się, że takim podstawowym kryterium jest znane zalecenie: "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe". 

Proste zalecenie, ale niezwykle bogate w treść. Przede wszystkim wskazuje, że względem innych nie należy wykazywać się aktywnością taką, która nie jest nam samym miła. Drugie, że nie wskazuje żadną miarą rodzaju traktowania innych. Czyli nie nakłada na nas żadnego obowiązku świadczeń na ich rzecz.

 


Przekładając i odnosząc to do sytuacji obecnej: czy można p. Lempart i grupie jej współpracowników i współpracowniczek przydać przynależność do Narodu Polskiego?

Pomijam genetyczne powiązania semickie, ukraińskie, czy germańskie, o ile takowe występują. Ważne, czy w świetle sentencji "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe", a które to zdanie wydaje się być sztandarowym polskości, można tę grupę uznać za Polki i Polaków?

Chyba nie muszę wyjaśniać i uzasadniać, że to kryterium jest dostateczne i wystarczające do odrzucenia ich związku z polskością.

Oczywiście - są obywatelami Państwa Polskiego, ale nie Polakami i Polkami.

Czy gdyby tej grupie udało wprowadzić  zapisy prawne zezwalające na mordowanie (na życzenie) nienarodzonych, to można byłoby mówić, że to "polski obyczaj"?

 


Myślę, że potrzebą czasu i miejsca jest dyskusja nad polskimi obyczajami i normami zachowań - tymi, które stanowią o polskości, a których przestrzeganiem i wypełnianiem dawać będziemy wyraz naszej przynależności do Narodu Polskiego.

 

 
43 odsłony
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, rodzina, relacje społeczne.
Zeszyt tematyczny: 9. Rzeczpospolita a Naród.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Rzeczpospolita a socjalizm z komunizmem w tle
Trudny temat. „W poprzek” wielu utartym, a niedoważonym poglądom.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-03-03 08:59
W zeszycie tematycznym nr 9.
10 odsł.
Wychowanie a cywilizacja z klapsem i aborcją w tle
Cywilizacja to metoda życia zbiorowego (Koneczny), ale chyba można też to ująć w formie – „filozofia życia zbiorowego”. Wychowanie jako przystosowanie do życia we wspólnocie jest elementem o charakterze cywilizacyjnym.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-16 15:35
W zeszycie tematycznym nr 9.
33 odsł.
Filozofia - świecka religia cywilizacji. Uzupełnienie
Jeden z nielicznych komentatorów (SDS) pod poprzednią notką o tym samym tytule zamieścił link do opracowania doc. Piekarskiego z UG (może już prof.?), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8a9d15a8-db7c-47f9-9513-0953692f5532 gdzie można przeczytać to opracowanie: "Znaczenie doświadczenia sacrum w filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego, Arnolda  Toynbee’ego i Erica Voegelina". 

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-11 09:32
W zeszycie tematycznym nr 10.
35 odsł.
Filozofia - świecka religia cywilizacji
Jedną z moich pierwszych konstatacji "cywilizacyjnych" było twierdzenie: "Cywilizacje kreują religie. Nigdy odwrotnie". Ta notka poszerza rozumienie  kwestii.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-09 14:41
W zeszycie tematycznym nr 10.
40 odsł.
Cywilizacja Polska, upadek Kościoła, kobiety
Wczoraj oglądałem program Wildsteina dotyczący upadku Kościoła. Do dyskusji zaprosił katolickiego publicystę i księdza.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-05 09:50
W zeszycie tematycznym nr 10.
42 odsł.
"Polakiem jestem bo wypełniam polskie obowiązki"
Przed 100 laty Roman Dmowski, kształtując poczucie polskości, napisał: "Polakiem jestem i mam polskie obowiązki".  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-02-01 20:36
W zeszycie tematycznym nr 9.
42 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1380 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1518 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1518 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1807 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1807 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1807 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1838 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1838 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1861 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1861 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1862 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1868 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1870 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1870 dni temu
więcej…