portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Dynamika procesów cywilizacyjnych
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacyjnie o filozofii
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Królowa nauk ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Pogoda i polityka
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Egalitaryzm i hierarchiczność
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Honor, godność, wolność ...elit
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Judeochrześcijaństwo to religia Cywilizacji Śmierci
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wychowanie a cywilizacja z klapsem i aborcją w tle
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Filozofia - świecka religia cywilizacji. Uzupełnienie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Filozofia - świecka religia cywilizacji
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2021.03.03 08:59

Rzeczpospolita a socjalizm z komunizmem w tle

   
 

Trudny temat. „W poprzek” wielu utartym, a niedoważonym poglądom.

 

 


 

 

 

Mamy podsycaną nienawiść do „komuny” – sprawczyni wszelkiego zła w społeczeństwie polskim, a jednocześnie pojawia się też hasło „komuno wróć”. Do tego sporo osób dostrzega wiele pozytywnych rozwiązań jakie występowały w PRL. Bo to przecież i zatrudnienie, i szkolnictwo, a i system emerytalny, czy opieka zdrowotna.

 

Jak w tej sytuacji znaleźć wyważoną ocenę poprzedniego ustroju – czasu (rzekomego) zniewolenia, ale takiego, że obecna sytuacja okazuje się być znacznie większym zamordyzmem niż wtedy. I nie chodzi o czas pandemii, ale o poprzedzający; przymusu, co prawda, nie opartego na fizycznej przemocy, ale na uzależnieniu ekonomicznym i presji medialnej narzucającej i wymuszającej określone postawy.

 

Polskie rozumienie i odczuwanie socjalizmu jest zafałszowane wpływami żydowskimi. To dlatego, że ustrój socjalistyczny był wdrażany przez tę nację. Sam proces był do tego bardziej traumatyczny z uwagi na bezwzględną eliminację polskich elit i zastępowanie ich obcymi polskiej kulturze.

O ile nawet ten proces może być chłodno analizowany, to metody niszczenia Polaków, bestialstwo w sposobie traktowania, budzą już skrajne emocje i nie mogą być pomijane przy formowaniu ocen ustroju, zwłaszcza wobec możliwości rozwoju form zniewalania czego polskie społeczeństwo doświadczyło.

 

Wskazane kwestie mocno rzutują także na przedstawione tutaj uwagi. A chciałbym  zasugerować, że wiele rozwiązań socjalistycznych, a nawet tych określanych jako komunistyczne, warto rozważyć i wdrożyć. Są bowiem korzystne dla tworzenia nieantagonistycznych relacji społecznych.

Są jednak też bariery, których w żadnym wypadku przekraczać nie wolno.

 

Warto dostrzec, że wiele rozwiązań socjalistycznych jest ideowo bliskich chrześcijaństwu, a tym samym też i idei Cywilizacji Polskiej. W którym miejscu występuje tu ta bariera?

Podstawowa jest w tym, że idea socjalistyczna ma charakter hierarchiczny, co zakłada centralistyczny system zarządzania.

Rzeczpospolita (CP) to idea egalitarna o strukturze celowej.

Najbardziej spektakularnym jest tu stosunek do własności: w socjalizmie wszelka „większa” własność jest w ręku państwa, czyli struktury zarządzającej społeczeństwem.

 

A jak jest z własnością w Rzeczypospolitej?

W zasadzie – podobnie. Wszelka „większa własność” należy jednak nie do państwa, a do całego społeczeństwa. Czym się to ujawnia? Tym, że ta własność nie może być wykorzystywana przeciwko społeczeństwu. Czyli jest oddaniem w zarządzanie, co pozwala  zarządzającym na nawet bardzo wysoki poziom życia, ale jeśli zarządzanie będzie sprzeczne z interesem społecznym – może być przekazane w inne ręce.

Jest jeszcze kwestia dziedziczenia własności;  w socjalizmie – nie ma dziedziczenia, bo nie ma dużej własności indywidualnej. W Rzeczypospolitej – dziedziczenie prawa do zarządzania. Kiedyś nawet zbytnio skoncentrowana własność była rozpraszana.

 

PRL – to ustrój socjalistyczny, ale w świadomości społecznej własność była traktowana tak jak w Rzeczypospolitej. Solidarność była ruchem popartym przez społeczeństwo, które oczekiwało likwidacji wypaczeń socjalistycznych i przywrócenia traktowania własności w duchu Rzeczypospolitej. Tymczasem wyzbyto się tej własności wg zasady, że to państwo jest właścicielem. Rządy po roku 90-tym przekraczały swe kompetencje i ta kwestia musi kiedyś być rozpatrzona.

 

Tworząc podstawy dla odbudowy Rzeczypospolitej – kwestia własności musi być postawiona wyraźnie tak, aby z jednej strony zapewnić dobre funkcjonowanie, ale z drugiej, aby interes społeczny także był zabezpieczony.

 

Kwestia nauki i szkolnictwa.

Jak już pisałem – nauka spełnia rolę tę samą co wiara. Granica jest płynna i przebiega w różnych miejscach zależnie od poziomu wiedzy; jest jednostkowa.

Podstawą dydaktyczną powinna być wiedza jednoznacznie ustalona (aczkolwiek na zasadzie prawdopodobieństwa bliskiego jedności). Powinno to stanowić wspólną bazę dla całej wspólnoty Rzeczypospolitej, która wszak może obejmować rozległe tereny i ludy.

Pozostała  wiedza powinna być przedstawiana jako alternatywa wszak zawsze w zgodności z perspektywą cywilizacyjną. Organizacja i metody dydaktyczne powinny zostać dostosowane do tradycji i lokalnych warunków i w żadnym wypadku nie powinno być prób ingerencji w przekazywane treści- zwłaszcza w jednostronnym ujęciu.

 

Sądownictwo powinno pełnić rolę rozjemczą, a sytuacjach specjalnych decyzja powinna należeć do grona wybranego (przysięgli), bądź wręcz referendum, jeśli sprawa jest ogólnokrajowa.

W socjalizmie sądownictwo jest zależne od państwa, czyli sądy reprezentują interes państwa, a nie społeczeństwa.

(Obecnie jest dodatkowy problem, gdyż sądy chcą stanowić odrębną władzę, niezależną i od państwa, i od społeczeństwa).

 

Przedstawione tu zostały uwagi w zarysie – bez uszczegółowień. Jest jednak kwestia zasadnicza – kto miałby pilnować przestrzegania wskazanych reguł?

Obecne elity – potomkowie tych, którzy wprowadzali PRL są i będą wrogami Rzeczypospolitej. Powinni być wyeliminowani z kręgu decyzyjnego o  strukturach RP. Spełniają rolę równie szkodliwą jak kiedyś szlachta u schyłku I RP. Po prostu ich cele nie są nastawione na rozwój, a na zachowanie przywilejów. Etniczne pochodzenie nie ma tu już żadnego znaczenia.

Istotną, jeśli nie newralgiczną rolę spełniają media, które powinny być kontrolowane w odniesieniu do prawdziwości przekazywanych treści; te, które fałszują rzeczywistość – należy bezwzględnie eliminować, a „fakenewsy” traktować na równi ze zbrodnią.

 

Na pewno pierwszym krokiem jest określenie zasad ideowych tak, aby każdy mógł dokonać własnej oceny decyzji w porównaniu z ideą.

Dla sprawności systemu potrzeba jednak ludzi, którzy w zgodności z ideą będą podejmowali stosowne  decyzje bieżące i także oceniali postępowanie innych – poddając je publicznemu osądowi, będąc  w stanie permanentnej aktywności, o co jest bardzo trudno. Czyli elit nowego systemu.

Być może warto rozważyć taką rolę dla SĘDZIÓW POKOJU, którzy nie tylko rozstrzygaliby bieżące przypadki, ale byli też uprawnieni do ocen i stosownego postępowania opartego na bazie ideowej.

Taka osoba będąc wybierana w wyborach powszechnych spośród lokalnych osób cieszących się poważaniem (broń Boże prawnik) pełniła by funkcję okresowo, a zatem nie tworzyłaby się elitarna kasta. Wydaje się, że ta funkcja powinna być na poziomie gminy i spośród mieszkańców danej gminy powinni być kandydaci (żadne  - „z teczki”).

Można powiedzieć, że powstałby system prezydencki w gminie: Sędzia Pokoju to odpowiednik Prezydenta, którego zadaniem jest strzec praw Rzeczypospolitej (tu – gminy), gdy Wójt, Rada Gminy itd.., to odpowiednik rządu.

Obecnie istnieją zależności o zbliżonym charakterze (wojewoda – samorząd), jednak te instytucje powinny mieć nieco inny zakres uprawnień.

 

Czy do takiego kształtu struktur Rzeczypospolitej powinniśmy dążyć?  Czy podołałby wyzwaniom współczesności, a do tego stwarzał perspektywy na przyszłość?

Głos w dyskusji.

 

 
61 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, ustrój, Rzeczpospolita.
Zeszyt tematyczny: 9. Rzeczpospolita a Naród.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Królowa nauk ...
Powszechnie to filozofia uchodzi za królową nauk, bo syntezuje wiedzę tworząc obraz rzeczywistości. Czy   twierdzenie jest uzasadnione?.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-04-17 18:54
W zeszycie tematycznym nr 10.
2 odsł.
Pogoda i polityka
Obserwuję pierwsze oznaki wiosny; zimno , śnieg i wiatr, a w nocy do minus 4 o C. Niektórzy sądzą, że to jakaś anomalia.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-04-13 13:51
W zeszycie tematycznym nr 10.
8 odsł.
Indywidualizm a personalizm; covid a wojna
 Chyba nie jest trudną konstatacja, że "pandemia covid" to przygotowanie do wojny.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-04-11 06:42
W zeszycie tematycznym nr 10.
11 odsł.
Egalitaryzm i hierarchiczność
Rozważania tyczące organizacji życia społeczeństw , często świadomie, pomijają tytułowe kwestie, bądź manipulują ich znaczeniem, a istotnym powodem jest nawiązywanie do komunistycznej „urawniłowki”.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-04-07 07:43
W zeszycie tematycznym nr 10.
16 odsł.
Honor, godność, wolność ...elit
W jakim przypadku można mówić o honorze, czy godności? Czy dotyczy to wszystkich, czy tylko wybranych?

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-03-31 07:24
W zeszycie tematycznym nr 10.
22 odsł.
Judeochrześcijaństwo to religia Cywilizacji Śmierci
Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego pojawia się zazwyczaj trochę tekstów tyczących relacji między judaizmem i chrześcijaństwem..

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-03-29 11:32
W zeszycie tematycznym nr 10.
25 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1421 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1560 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1560 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1849 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1849 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1849 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1849 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1849 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1879 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1879 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 1903 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 1903 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 1904 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 1910 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 1911 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 1911 dni temu
więcej…