portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Dynamika procesów cywilizacyjnych
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rzeczpospolita a socjalizm z komunizmem w tle
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Akademia Cywilizacyjna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Totalnie, aż do samozagłady
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O sensie życia - cywilizacyjnie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Nienawidzę żydów po polsku
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja a Naród
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Czy umiemy być bogaci?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2021.03.19 19:33

Cywilizacyjnie o filozofii

   
 

Pokłosiem I Kongresu Filozofii Polskiej są comiesięczne seminaria poświęcone tematyce nawiązującej do tematów prezentowanych na Kongresie.

 


 

 

Wczoraj miało miejsce kolejne takie spotkanie z tematem „O wartościach i istocie cywilizacji”.

Temat bliski mojej prezentacji na I KFP, a na wspomnianym seminarium przedstawiłem zarys koncepcji dotyczących tematu – w nieco poszerzonej perspektywie, gdyż zawierającej refleksje dotyczące relacji między cywilizacjami a filozofią.

 

Nawiążę do moich pierwszych konstatacji związanych z tematem, a mianowicie twierdzenia, że: „ Cywilizacje kreują religie. Nigdy odwrotnie”.

Takie ujęcie budziło i dalej może budzić kontrowersje, gdyż w powszechnej świadomości występuje przekonanie przeciwne – także wśród zwolenników cywilizacyjnych koncepcji prof. Konecznego.

Tymczasem refleksją pokongresową jest wzmocnienie tego twierdzenie do postaci, że: „Cywilizacje kreują filozofie i religie. Nigdy odwrotnie”.

 

Jeśli spojrzeć na problem pod tym kątem, to jest chyba wyraźne, że filozofia jest religią cywilizacji na tych samych zasadach, co i religia. Nawet istnieją dogmaty filozoficzne pełniące identyczną rolę jak w religii. Religia i filozofia uzupełniają się w kształtowaniu poglądów i wyjaśnień dotyczących otaczającej nas rzeczywistości, gdzie pojęcie Boga – Stwórcy jest imaginacją wynikającą uwarunkowań cywilizacyjnych.

 W cywilizacji o charakterze personalistycznym – postać Boga ma formę osobową, ale wcale tak nie musi być w cywilizacjach, gdzie personalizm jest odrzucany.

 

W takim ujęciu konieczne jest przewartościowanie stosunku do filozofii i ludzi filozofią się parających.

Filozofia, królowa nauk, w klasycznym ujęciu, zajmuje się poznawaniem i wyjaśnianiem zjawisk i rzeczy otaczającej rzeczywistości. Jeśli jednak pojęcia filozoficzne kształtują się na bazie wartości cywilizacyjnych – to nie mają uniwersalnego charakteru. Tymczasem powszechną praktyką jest przekonanie, że można dążyć do uniwersalności pojęć filozoficznych. To przekonanie należy odrzucić.

Obecnie w filozofii istnieje zasada, by wprowadzając jakieś nowe ujęcie problemowe powoływać się na myśl poprzedników – stąd konieczność zamieszczania literatury, gdzie występowały opisy poglądów filozofów  zajmujących się podobną tematyką.

Można powiedzieć, że to „ojcowie filozofii”, spełniający zresztą rolę identyczną jak myśliciele uznawania za „ojców Kościoła”  (spostrzeżenie potwierdza rolę spełnianą przez religię i filozofię w społeczeństwie).

W wyniku przedstawionego tu twierdzenia wskazane zależności przybierają inny charakter: nie ma odwołania do  myśli filozofów, ale może następować bezpośrednie nawiązanie do idei cywilizacyjnej.

 

Oczywiście – jest tu pewien problem: należy najpierw określić, czym jest cywilizacja i zdefiniować sposób jej powstawania i funkcjonowania. Z tym jest sporo problemów, gdyż nie funkcjonuje jednoznaczna definicja cywilizacji. Często np. za czynnik cywilizacyjny bierze się pod uwagę stan technicznego rozwoju społeczeństwa. Do tego dochodzą czynniki związane z „mieszaniem” cywilizacji.

Wydaje się, że twierdzenie prof. Konecznego, który określił cywilizację jako „metodę życia zbiorowego” jest fundamentalne. Jednak konieczne jest określenie cech zasadniczych cywilizacji, a tego w myśli prof. Konecznego brakuje.

Stąd propozycja, aby definiować i rozróżniać cywilizacje w oparciu o:

 

- cel cywilizacyjny,

- metodę (drogę ) realizacji celu,

- podmiot cywilizacyjny, czyli określenie kto ma i w jaki sposób realizować cel cywilizacyjny.

 

Określając odmienności cywilizacyjne, a należy zastrzec, że cywilizacja obejmuje całokształt życia społecznego i nie można wprowadzać rozwiązań z przenikających się cywilizacji, gdyż prowadzi to do szybkiej degeneracji, można odnosić rozważania poszczególnych filozofów do różnych rozwiązań ideowych.

Nie muszę dodawać, że o ile poszczególne analizy bywają trafne, to bardzo często, także u tych największych myślicieli, pojawiają się błędne określenia, niespójne z ideą do której nawiązują.

Jeśli odniesieniem jest myśl ludzka – trudno jest wskazać te błędne tory myślenia, ale w porównaniu z ideą cywilizacyjną stają się wyraźne.

 

Jak widać poruszona tematyka zasadniczo zmienia perspektywę filozoficzną i zapewne wzbudzi wiele kontrowersji. Jednak wskazana droga jest jednoznaczna i pójście nią – koniecznością, jeśli chcemy wyrwać się ideowej zapaści w jakiej jesteśmy. Wskazane ujęcie pozwoli nie tylko na jednoznaczne określenie idei współżycia, ale też pozwoli wybrać taką „metodę życia zbiorowego”, która pozwoli na nieantagonistyczny rozwój społeczności ludzkich.

 

 
148 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, ustrój, Rzeczpospolita.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
10 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
71 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
51 odsł.
O sensie życia - cywilizacyjnie
Zawirowania związane z rozgardiaszem etycznym wynikającym z wielokulturowości, jaka ostatnio obowiązuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, wymuszają powrót do pytania o sens i cel istnienia człowieka

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-08 17:52
W zeszycie tematycznym nr 10.
79 odsł.
Nienawidzę żydów po polsku
Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-01 11:50
W zeszycie tematycznym nr 9.
102 odsł.
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-25 15:25
W zeszycie tematycznym nr 10.
107 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1575 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1713 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1713 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2002 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2033 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2033 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2056 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2056 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2057 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2063 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
więcej…