portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Akademia Cywilizacyjna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Totalnie, aż do samozagłady
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O sensie życia - cywilizacyjnie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Nienawidzę żydów po polsku
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Cywilizacja a Naród
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Czy umiemy być bogaci?
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Dumając o "polskim ładzie". Cywilizacyjnie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rosja - homo russicus a człowiek rosyjski i radziecki
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O sensie życia
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2021.06.25 15:25

Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm

   
 

Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.

 

 


 

 

 

Istnieje duża zbieżność chrześcijaństwa i polskości - to staram się podkreślać. Niestety należy też zauważyć, że Kościół Katolicki systematycznie odchodził od chrześcijaństwa ewoluując w kierunku judaizmu. Efektem jest pełne zjudaizowanie, gdzie jedynie niektóre zewnętrzne i nieistotne objawy są traktowane jako elementy odrębności. Katolicyzm stał się "judaizmem dla gojów" - gdzie goje mają pełnić rolę pogardzanej kasty podludzi. Tak można interpretować całą politykę uległości, której już publiczny wyraz dał JPII (starsi bracia).

 

Zaznaczę, że nawet w takiej opcji jest możliwy rozwój osobowy człowieka w duchu personalizmu - i tym samym polskości; indywidualny rozwój nie musi utożsamiać się z zaleceniami doktryny cywilizacyjnej  - dominującej w danym regionie.

 

Rozwój doktryny cywilizacyjnej oparty jest o trzy podstawowe zasady cywilizacyjne:

- cel cywilizacyjny

- drogę realizacji

- wskazanie podmiotu cywilizacyjnego, względem którego określane są dwie pierwsze zasady.

 

Nie da się rozważać poszczególnych zasad cywilizacyjnych odrębnie, gdyż wzajemnie na siebie „zachodzą”. Jednak tytuł notki wskazuje na powiązanie z drogą realizacji celu cywilizacyjnego – bo polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm – to sposób, droga realizacji.

Można wykazać, że ZAWSZE  dominuje jedno zalecenie określające „kierunek drogi”. W przypadku polskości (wywodzącej się ze słowiańszczyzny), tym podstawowym zaleceniem jest: „NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”.

Cała reszta wskazań/zaleceń oparta jest na tym podstawowym.

 

Jako pewnego rodzaju odniesienie można brać pod uwagę judaizm, gdzie zasady realizacyjne oparte są na jednym zakazie (zakaz spożywania owoców z drzewa wiadomości dobrego i złego). I tu należy wskazać zasadniczą różnicę zasady cywilizacyjnej. Otóż o ile „polska” zasada, to jedynie wskazówka, zalecenie, a interpretacja należy do osoby, co jest podstawą personalizmu, to w judaizmie występuje zakaz, który eliminuje wolny wybór (wolna wola) jednostki.

Druga rozbieżność, to fakt, że mowa jest o dobru i złu, a te pojęcia nie zostały wcześniej zdefiniowane. Można zatem  jako dobro bądź zło uznać dowolny sposób postępowania i nakazać stosownie postępować jednostce podległej.

Jak widać, już na wstępie zasady judaizmu oparte są na manipulacji i próbie zdominowania jednostek podległych. Niemniej, sama zasada oparcia się o jedną zasadę dowodzi żydowskiego geniuszu.

Rozpatrując z kolei sprawę wystąpienia Jezusa z nauką przeciwstawiającą się zaleceniom (manipulacji) Sanhedrynu, należy mieć na uwadze, że było to starcie idei o najwyższym poziomie intelektualnym dotyczącym zasad funkcjonowania społeczeństwa.

 

Poszukując naczelnej zasady chrześcijaństwa  bardziej  wgłębieni intelektualnie wskażą, że są to dwa przykazania miłości.

I to jest zasadniczy błąd – te przykazania nie są zasadnicze dla nauki Chrystusa, a dla judaizmu. Wskazuje na to kontekst zdarzenia; Chrystus wskazuje  NAJWAŻNIEJSZE przykazania Pisma (czyli Biblii), ale wcale nie stwierdza, że są to przykazania związane z Jego nauczaniem. Więcej – w JEGO nauczaniu NIE MA ŻADNEGO ZALECENIA tego typu.

Przykazania Miłości są NAKAZEM postępowania. Nie jest to ZAKAZ (jak we wskazanym wcześniej przypadku), ale  NAKAZ. Czyli także forma obligująca do określonego postępowania, a zatem eliminująca własną decyzję jednostki.

Gdyby zatem w nauce Chrystusa była to zasada podstawowa (przykazania miłości), to eliminowałoby to personalizm.

 

Co można uznać za istotne w nauczaniu Chrystusa? Wydaje się oczywistym, że jest to Kazanie Na Górze.

Są tam błogosławieństwa i wskazanie jak należy się odnosić do różnych okoliczności (stosunek do prawa żydowskiego, przykazań, modlitwy, jałmużny itd.) Ale są to WSKAZANIA, a nie nakazy, czy zakazy – w każdym przypadku to dana osoba sama ma podejmować decyzje.

I wreszcie, pod koniec Kazania pada zasadnicze wskazanie, czyli „złota zasada postepowania”„wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.

 

Pierwsze zdanie przywołanego cytatu można porównać z zasadą polskości: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

 

Wydaje się, że sens znaczeniowy obu zdań jest tożsamy, przy użyciu nieco innych słów.

Dlatego uważam, że polskość i chrześcijaństwo (oparte na nauce Chrystusa) są ideowo tożsame.

 

Drugą konstatacją jest stwierdzenie, że narzucana sugestia, że Prawo i Prorocy (czyli żydowska Biblia)  obowiązują adeptów nauki Jezusa – jest fałszywe. Owszem Prawo jest (było) wskazanie drogi dla Żydów, drogi mającej prowadzić do zrozumienia Prawa Życia, a za takowe należy uznawać sugestie pierwszego zdania „złotej zasady postępowania”.

 

Do wyjaśnienia pozostaje kwestia relacji między polskością a katolicyzmem.

W świetle przedstawionych uwag widać, że KK odszedł od nauki Chrystusa przechodząc  na judaistyczną zasadę nakazowo/zakazową; jednostka jest obowiązana wykonywać i poddawać się nakazom zwierzchniej władzy – dlatego KK przyjął hierarchiczną strukturę organizacyjną.

Wprowadzając zakazy/nakazy – wprowadza też (za judaizmem) pojęcie grzechu jako przekroczenie tych zaleceń, a to upoważnia do nałożenia kar. W efekcie KK jest antypersonalistyczny. To zasadnicza sprzeczność i z polskością i nauką Chrystusa.

 

Na bazie przedstawionych porównań można dokonać kolejnych związanych z różnymi okolicznościami życiowymi, a także określającymi sposób i formę instytucji życia publicznego. To już tylko wynik odniesienia do zasad.

 

 
109 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, rodzina, relacje społeczne.
Zeszyt tematyczny: 10. Wiara, wiedza a cywilizacja.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-09-14 17:38
W zeszycie tematycznym nr 13.
11 odsł.
Akademia Cywilizacyjna
Cywilizacje   Rozważania cywilizacyjne jakie prowadzę sukcesywnie poszerzają rozumienie zarówno pojęcia jak i elementów składowych.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-16 17:17
W zeszycie tematycznym nr 13.
73 odsł.
Totalnie, aż do samozagłady
Rzekomo następuje podział na 2 plemiona; ten podział istniał cały czas a jedynie nie w pełni się ujawniał.  

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-08-14 08:15
W zeszycie tematycznym nr 12.
52 odsł.
O sensie życia - cywilizacyjnie
Zawirowania związane z rozgardiaszem etycznym wynikającym z wielokulturowości, jaka ostatnio obowiązuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, wymuszają powrót do pytania o sens i cel istnienia człowieka

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-08 17:52
W zeszycie tematycznym nr 10.
81 odsł.
Nienawidzę żydów po polsku
Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-07-01 11:50
W zeszycie tematycznym nr 9.
103 odsł.
Polskość, chrześcijaństwo, katolicyzm, judaizm
Pojawiły się sugestie, aby wyjaśnić "cywilizacyjnie" różnice między polskością a katolicyzmem, zwłaszcza wobec prób ich utożsamiania.    

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-06-25 15:25
W zeszycie tematycznym nr 10.
108 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1575 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1714 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1714 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2002 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2003 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2003 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2033 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2033 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2056 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2056 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2058 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2063 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2065 dni temu
więcej…