portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Forum słowiańskie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
"Bóg pokarał Polskę głupim społeczeństwem. Dlaczego?"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Symptomy rozpadu systemu
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O ekologii i hipokryzji
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Oracze i siewcy mesjanizmu; "iskra Boża" z Polski
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wielka Lechia - logicznie i z fantazją
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Akademia Cywilizacyjna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Totalnie, aż do samozagłady
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
O sensie życia - cywilizacyjnie
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2021.09.25 19:35

Cywilizacja a kultura

   
 

Istnieje pewien dysonans pojęciowy tyczący tych określeń. Warto zastanowić się nad tego przyczyną.


 

 

 

W opracowaniu nazwanym Akademia Cywilizacyjna zaznaczyłem, że rozdzielenia znaczeń dokonał Kant  przypisując cywilizacji aspekt technicznego rozwoju, gdy kulturę wiązał z ideowością.

Takie rozumienie tych pojęć, wobec istotnego wpływu myśli niemieckiej na filozofię europejską utrzymuje się także obecnie. W mediach pojawiają się np. sformułowania tyczące stanu naszej cywilizacji, gdzie dominuje odniesienie do stanu techniki, a brak wzmianki o stanie relacji społecznych.

Pewnego rodzaju obrazem takiego odróżniania cywilizacji i kultury jest zasłyszana ponad 50 lat temu dykteryjka o różnicy między człowiekiem cywilizowanym i kulturalnym.

Otóż – co zrobi człowiek cywilizowany, gdy w ścisku w komunikacji miejskiej niechcący komuś nadepnie na odcisk? Grzecznie przeprosi.

A człowiek kulturalny? Człowiek kulturalny nigdy nie depcze nikomu po odciskach.

 

Wskazane umocowanie kultury pozwala na to, że można ją traktować oddzielnie od cywilizacji, że ma własną ścieżkę rozwojową. A takie usytuowanie pozwala też wywieść wniosek, że religia może kształtować cywilizację z racji oddziaływania na kulturę – ideowy wyznacznik cywilizacji.

 

Inną definicję cywilizacji zaproponował Koneczny – jako metodę życia zbiorowego.  Jest to genialne ujęcie, a całkowicie sprzeczne ze stanowiskiem Kanta; tu cywilizacja obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznego, a zatem także te, które zalicza się do szeroko rozumianej kultury.

Na tej podstawie uformowałem jedną z pierwszych konstatacji: „Cywilizacje kreują religie. Nigdy odwrotnie”.

Niestety, myśl Konecznego jest mało rozpowszechniona, a tym samym pozostajemy w kręgu „kantowskich niedopowiedzeń”. Oczywistym jest, że ujęcie Kanta odpowiada doktrynie KRK i jest normalne, że także z tej strony jest duże wsparcie dla jego myśli.

 

W koncepcji Konecznego występuje pojęcie kultury jako  odmiany cywilizacji dostosowanej do lokalnych odmienności. Można przyjąć, że tę myśl rozwijał Toynbee twierdząc, że różnice cywilizacyjne występują jako regionalne uwarunkowania.

Takie ujęcie nie wydaje się w pełni uzasadnione. Jestem przekonany o odmiennej sprawczości zjawisk.

Podstawą cywilizacji są zasady cywilizacyjne, czyli podstawowe reguły na bazie których tworzone są dalsze rozwiązania – także w dostosowaniu do regionalnych uwarunkowań.

Jednak nigdy te uwarunkowania nie wpływają na zmianę zasad cywilizacyjnych. Na bazie zasad cywilizacyjnych tworzone są nie tylko relacje międzyludzkie, ale też wyobrażenia (na wzór i podobieństwo) powstające w oparciu o dostępne przykłady z otaczającej rzeczywistości.

Najbardziej spektakularnym jest wyobrażenie Boga; żyjąc w świecie w którym występuje dominująca rola jednostki , także wyobrażany Bóg będzie miał cechy zbliżone. Jeśli zaś w społeczeństwie występują plemiona (rody) z własnymi przywódcami, to odpowiednikiem będzie plejada Bogów o różnych cechach.

Z kolei, gdy w społeczeństwie nie ma jednoznacznego przywództwa, ale występują siły o nieznanym charakterze – łatwo o  powstanie bezosobowej postaci Boga.

Takie myślenie odrzuca możliwość pojawienia się objawienia kształtującego rozeznanie rzeczywistości.

 

Czym, w tym ujęciu, jest kultura?

To wszelkie formy relacji społecznych, obyczajów i norm pozwalających na realizację idei cywilizacyjnej.  Są to oczywiście także formy uprzyjemniające bytowanie – tu możliwe są wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem na zmysły. Wszystkie zmysły.

Jest ciekawostką, że dawniej te formy dotyczyły głównie przekazu werbalnego. Później mieliśmy do czynienia z pismem, które pobudzało też wyobraźnię. Obecnie główną rolę pełni przekaz wizualny.

Został jeszcze węch, dotyk  i smak jako główne drogi przekazu;-)))

 

 
71 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, rodzina, relacje społeczne.
Zeszyt tematyczny: 13. Akademia Cywilizacyjna.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
nowe tematy
Forum słowiańskie
Kontekstem awantur na granicy z Białorusią jest kwestia czy można, a jeśli można - to na jakich zasadach, ułożyć współistnienie z państwami  których korzenie są słowiańskie.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-11-20 20:37
W zeszycie tematycznym nr 13.
34 odsł.
"Bóg pokarał Polskę głupim społeczeństwem. Dlaczego?"
Tak stwierdziła moja żona podczas oglądania manifestacji "Ani jedna więcej".Bo tylko głupotą można wyjaśnić powiązanie między śmiercią kobiety w Pszczynie, a hasłami wspomnianej manifestacji.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-11-19 13:16
W zeszycie tematycznym nr 13.
33 odsł.
Symptomy rozpadu systemu
Powtórzę konstatację o zbliżającym się przełomie i związanych z tym przewartościowaniach.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-11-07 06:51
W zeszycie tematycznym nr 13.
49 odsł.
O ekologii i hipokryzji
Na czym polega gospodarka ekologiczna? Na tym, że nie narusza się stanu przyrody, a to, co jest "pobierane" w procesie produkcyjnym, jest  uzupełniane, niekiedy produktami alternatywnymi, ale nie zmieniającymi struktury przyrody.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-11-06 13:59
W zeszycie tematycznym nr 13.
36 odsł.
Oracze i siewcy mesjanizmu; "iskra Boża" z Polski
Żyjemy w przełomowych czasach. Temu stwierdzeniu nie da się zaprzeczyć. Zbyt dużo zdarzeń i sytuacji na to wskazuje.

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-11-01 19:41
W zeszycie tematycznym nr 13.
38 odsł.
JPII i Putin - epigoni przemijających potęg
Z perspektywy cywilizacyjnej obie te postacie, znakomite, pełnią podobną rolę – jeden w Cywilizacji Katolickiej, drugi Cywilizacji Turańskiej (o ile można ją uznać za w pełni rozwiniętą).

Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje · 2021-10-11 09:25
W zeszycie tematycznym nr 13.
68 odsł.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1646 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1785 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1785 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2074 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2074 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2074 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2074 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2074 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2104 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2105 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2128 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2128 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2129 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2135 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2136 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2136 dni temu
więcej…