portal systemowy idei cywilizacyjnych
 
podobna tematyka
Relacje męsko - damskie z Ukrainą w tle
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Jak żyć po przemianach
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Heartland z nutą mistyczną, Ukraina i nowy porządek
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Rzeczpospolita, Święta Ruś, Polin
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Spirala nienawiści
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Przemiana świata ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Dlaczego warto być Polakiem a nie "żydem"
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wigilia Bożego Narodzenia a Wieczerza Wigilijna
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Wigilia wegańska ...
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Polska a UE i KRK
Krzysztof J. Wojtas · Dyskusje
Opracowania systemowe
Krzysztof J. Wojtas
Systemy filozoficzne a polskość
 
Książka zawiera rozszerzoną wersję koncepcji powstawania idei cywilizacyjnych, gdzie zasady wyjściowe opierają się na opracowaniach prof. Konecznego, który wskazał, że u źródeł idei cywilizacyjnych leżą wartości. Należy zaznaczyć, że przedstawione opracowanie jest krytyczne względem pierwowzoru, a oparte na spostrzeżeniu, że prof. Koneczny przyjął arbitralnie wartości podstawowe i nie wskazał ich umocowania. Stąd znaczne różnice i rozróżnienia. Druga część książki jest porównawczym wskazaniem zbieżności zasad idei cywilizacyjnej z praktyką tworzenia podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Zbieżność ta upoważnia do nadania polskiej koncepcji organizacji życia społecznego miana Cywilizacji Polskiej. Końcowe fragmenty książki są sugestiami zmian i rozwiązań, które pozwoliłyby na powrót do drogi wskazanej przez twórców Rzeczypospolitej.
Cywilizacja Polska
Książka jest pierwszą, scaloną formą analiz, które doprowadziły do przekonania, iż polski fenomen należy traktować w kategoriach odmienności cywilizacyjnej. Opisuje jak powyższe przekonanie powstało; zarówno w kategoriach rozważań filozoficznych jak i przy odniesieniach do konkretnych sytuacji, co prezentowane jest w postaci krótkich tekstów tematycznych.
więcej…
 strona główna autorzy blogi szukaj zasady kontakt 
Dyskusje2022.02.04 19:45

Egzamin "na Żyda" a upadek "Zachodu"

   
 

Upadek "Zachodu" wydaje się nieuchronny; co go spowodowało, a przynajmniej istotnie się doń przyczyniło?


 


Cywilizacja "Zachodu" oparta jest na judaizmie. To jest na tyle oczywiste, że nie ma potrzeby udowadniania. Bardziej interesujące jest raczej to, jakie są (były) zalety tej cywilizacji, że zdobyła dominującą pozycję na świecie.

Co jest istotą judaizmu?
Dążenie do dominacji, co wynika z zapisów w świętych księgach żydowskich -"czyńcie sobie ziemię poddaną".  Dominacja nie ma ograniczeń i dotyczy świata nieożywionego i ożywionego - w tym i ludzi.
Póki to dążenie było realizowane, póty cywilizacja rozwijała się obejmując coraz to nowe obszary i dziedziny. 
Jednak wraz z dotarciem "do krańców ziemi" sytuacja zaczęła się komplikować. Brak nowych celów, a system nie był nastawiony na pokojowe współistnienie.
Owszem, próbuje się utrzymać stan posiadania poprzez zwiększoną kontrolę aż do pełnej władzy totalnej, ale też pojawia się ferment i próby destabilizacji - energia kierowana na cele zewnętrzne, wobec braku takowych, zaczyna traktować jako wroga własną strukturę hierarchiczną. Są próby tworzenia lokalnych zawirowań (konfliktów), ale generalnie, nie da się przestawić systemu na tory pokojowego współistnienia.
Zarządzanie taką strukturą hierarchiczną nastawioną na ekspansję jest stosunkowo proste, ale pod warunkiem wskazywania ciągle nowych celów ekspansji. Ważnym jest, aby decydenci dysponowali znaczącą elitą zdolną do utrzymywania zainteresowania społeczeństwa ukierunkowanymi celami, a przy tym podtrzymywali przekonanie o zagrożeniu w przypadku odchodzenia od ich realizacji.
Śledząc zdarzenia historyczne we wskazanym duchu widać, że najpierw było to zdobywanie nowych terenów, likwidacja tamtejszych struktur i tworzenie własnych, nastawionych na podporządkowanie lokalnej ludności. Jednak po uzyskaniu jednobiegunowej dominacji konieczne było tworzenie celów zastępczych - to lokalne wojny, a następnie walka z terroryzmem, a ostatnio z zagrożeniem medycznym.
Należy zaznaczyć, że społeczeństwa przez cały czas utrzymywane są w gotowości do walki, a jedynie cele są inaczej przedstawiane. Zawsze jest to albo zagrożenie życia, albo jego standardu.
Jak napisałem wcześniej, brak jest wizji współistnienia bez konieczności ciągłej walki. Największym zagrożeniem systemu jest wzrost świadomości społecznej prowadzący do konstatacji przedstawionego stanu rzeczy.

Należy zauważyć, że Żydzi są elitą tego systemu i to na zasadzie genetycznej. Sami nie biorą udziału w "walce", a jedynie kontrolują jej przebieg. Uchodzą za "nastawionych pokojowo". Problemem systemu w tym aspekcie jest "dopływ świeżej krwi".
Cywilizacja Polska upadła głównie z uwagi na to, że dostęp do warstwy elitarnej (szlachty) został istotnie ograniczony, co spowodowało skostnienie systemu. 
Cywilizacja Żydowska (judaizm) ma te same problemy, także wynikające z postawienia na dziedziczenie roli społecznej, co ZAWSZE prowadzi do degeneracji.

Obecnie zaczynamy mieć do czynienia z konfrontacją systemową, bo to w tych kategoriach należy rozważać szykujące się starcie między "Zachodem" a Chinami. Która ze stron okaże się zwycięska?
Wydaje się, że istotą jest zdolność mobilizowania społeczeństw do walki. Środki techniczne są na zbliżonym poziomie. Także zasoby ludzkie podobne.  Obie strony szykują się do starcia tworząc warunki wyjściowe. Do takich kategorii należy choćby kwestia Ukrainy; Rosja nie stanowi systemowej odrębności, ale z racji możliwości militarnych jest pożądanym partnerem.
Zachód  wycofuje się z części swoich stref wpływów, co można określić jako "skracanie frontu". Dążeniem, tak można sądzić, jest szybka i rozstrzygająca konfrontacja. Brak jest tu zaplecza pozwalającego na odtworzenie zasobów. Zwłaszcza ludzkich. 
Z kolei Chiny nastawione są na długotrwałe i systematyczne parcie na rozszerzanie swych wpływów; nie są zainteresowane konfrontacją bezpośrednią. Na ten rodzaj konfrontacji mają zaplecze populacyjne - zdeterminowane społeczeństwo łatwo mogące odtworzyć struktury decyzyjne.

Co zadecydowało o takim stanie rzeczy? Chiński system oparty jest na egzaminach umożliwiających dostęp do elity jednostkom najzdolniejszym i najlepiej wykształconym. Tymczasem "Zachód" to skostniała, żydowska elita nastawiona głównie na obronę swoich przywilejów.

Czy można sobie wyobrazić "egzamin na Żyda"? Formalnie taka możliwość istnieje - żydowski prozelityzm jest rozwinięty, ale to dotyczy tylko raczej niższych szczebli hierarchi. Te wyższe są zarezerwowane.

Efekt starcia systemów jest oczywisty, a przyczyn należy upatrywać w takim samym stopniu w braku nowej myśli u elit jak i wzrost świadomości społeczeństw zaczynających dostrzegać, że są tylko narzędziem systemu.

I na zakończenie. 

Po pierwsze - nie należy zbytnio się cieszyć z szykującego się rozwiązania, gdyż system chiński nie jest zbyt "słodki" dla niższych warstw społecznych, a chińska ksenofobia daleko przewyższa żydowską. "Goj" dla Żyda to jednak istota żywa, gdy dla Chińczyka może się liczyć mniej niż element przyrody nieożywionej.

Po drugie oprócz systemów wymienionych jest jeszcze hinduizm. Także wystąpi możliwość konfrontacji z tym systemem. I tu także pełnienie roli "niedotykalnego" nie będzie szczytem marzeń Europejczyka.

Po trzecie - czy możliwy jest inny scenariusz? Owszem, ale wymaga on przestawienia mentalnego - zmiany paradygmatów jakimi kierujemy się w życiu codziennym. Czyli nastawienie się na współistnienie. Droga możliwa, ale bardzo trudna, gdyż musiałaby się wiązać z jakimiś wydarzeniami o charakterze katastroficznym, co pozwoliłoby wyrwać się z kręgu obecnych torów myślenia.

Problemem, który warto rozważać jest nie to jak uniknąć starcia cywilizacji, ale jak utrzymać istnienie życia po jej zakończeniu. Bo w obecnych realiach konfrontacja wydaje się być nieunikniona.

 

 
127 odsłon
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Tagi: społeczeństwo, rodzina, relacje społeczne.
Zeszyt tematyczny: 13. Akademia Cywilizacyjna.
login:
hasło:
  odzyskaj hasło
Załóż konto, aby mieć więcej możliwości, np. komentowania artykułów.
najnowsze komentarze
Re: Polityka wschodnia: Rosja
Krzysztof J. Wojtas 1859 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 1998 dni temu
Re: WIGILIA MIŁOŚCI
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 1998 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2286 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2286 dni temu
Re: Krzyżowanie Drogi, Prawdy, Życia
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2286 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Krzysztof J. Wojtas → Mariusz Głowiński 2286 dni temu
Re: Śmierć Chrystusa - alternatywnie
Mariusz Głowiński → Krzysztof J. Wojtas 2286 dni temu
Re: Kwestie dyskusji
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2317 dni temu
Kwestie dyskusji
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2317 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Krzysztof J. Wojtas → Piotr "Turbanator" Świtecki 2340 dni temu
Re: Państwo etyczne; 500 +
Piotr "Turbanator" Świtecki → Krzysztof J. Wojtas 2340 dni temu
Re: Założenia programowe
(konto techniczne) → Krzysztof2 2342 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof3 → Krzysztof J. Wojtas 2347 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof2 → Krzysztof J. Wojtas 2349 dni temu
Re: Założenia programowe
Krzysztof1 → Krzysztof J. Wojtas 2349 dni temu
więcej…